Ophalen kerstbomen

Het inzamelen van de kerstbomen zal dit jaar op zaterdag 6 januari vanaf 10 uur zijn. Dit is op Driekoningen. Normaal wordt gewacht tot na Driekoningen. Maar een week langer wachten met ophalen zou volgens ons overlast van bomen in de openbare ruimte gaan opleveren. Vandaar dat is gekozen voor de eerste zaterdag van het nieuwe jaar.

Met vriendelijke groet,

Harry Vaessen, Medewerker Beheer A

Gemeente Venlo | Afdeling Openbare en Gebouwde Omgeving | Team Service Openbare Ruimte

 

 

Informatieavond bouwplan de Wal

Op dit moment worden op de bouwlocatie aan de Wal voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor de realisatie van 12 nieuwe huurwoningen. In opdracht van woningcorporatie Woonwenz start aannemer Heijmans hier in februari 2018 met de bouw. Vóór de start van de bouw wil Woonwenz geïnteresseerden graag informeren over het bouwplan. Dit zal gebeuren op donderdag 21 december om 20.00 uur in MFA de Schans.

Tijdens de bijeenkomst  is er aandacht voor:

  • De bouwplannen, woningtypes en woningplattegronden
  • huurprijzen, inschrijven, voorwaarden en voorrang
  • De bouwplanning
  • Maatregelen rondom de bouwplaats (verkeer/parkeren)

beperken van overlast parkeren

Vanmiddag heeft de dorpsraad een constructief overleg gevoerd met de gemeente over het beperken van de overlast van door toeristen geparkeerde auto´s en fietsen in het centrum van Arcen. Arcenaren zijn zich er van bewust dat het toerisme bijdraagt aan het niveau van voorzieningen in het dorp maar willen graag dat de overlast zo veel mogelijk beperkt wordt. Overlast beperken is ook in het belang van de ondernemers waarmee natuurlijk ook nog gesproken gaat worden. Samen met de gemeente wordt er een plan van aanpak opgesteld dat, na goedkeuring door het college, op de lange termijn zijn vruchten af moet werpen. Wat we bereikt hebben is dat er aandacht is voor de overlast en er constructief naar wordt gekeken en naar oplossingen gezocht. Indien het plan gereed is zal het tijdens een openbare dorpsraad worden gepresenteerd.

Verslag Taalcafé van afgelopen zaterdag.

Het was weer een drukbezocht taalcafé. Er waren een aantal mensen die er de eerste keer ook waren, maar ook een aantal nieuwe gezichten. Op deze ochtend kwam de Sint in de MFA op bezoek bij AV Flash maar ging ook nog even bij het taalcafé langs. Niet om beter Nederlands te leren, want voor een Spanjaard is zijn niveau zeer goed, maar om kennis te maken. Het was een zeer ontspannen en verbindende bijeenkomst, het volgende taalcafé is op zaterdag 6 januari van 11.00 tot 12.30 uur.