Wensbus in Arcen?

Maandag 2 november om 19.30 uur is er weer een bijeenkomst van de werkgroep Verbinding in MFA de Schans. Er zal onder andere een presentatie zijn over de Wensbus. Vervoer over korte afstanden voor een spotprijs en gerund door vrijwilligers. Zou een Wensbus nuttig zijn in Arcen en zo ja,  kunnen we dit samen opzetten? Heb je interesse en of ben je gewoon benieuwd wat dit inhoud? Kom dan naar deze avond, iedereen is welkom! De andere onderwerpen zijn het taalcafé, een insectenhotel en voedselbos en het rapport toegankelijkheid dorp Arcen. Natuurlijk vragen we ons ook af of er nog meer zaken zijn die wij kunnen realiseren. Samen werken aan een vitaal en gastvrij dorp!

Eerste zaterdag van de maand: Taalcafé

In het Taalcafé leer je nieuwe mensen kennen. Je praat ongedwongen met mensen, in het Nederlands. Het Taalcafé is voor iedereen die zijn of haar Nederlands wil verbeteren of anderen daarbij wil helpen. Onder het genot van een gratis kopje koffie of thee oefen je, op een leuke manier, samen de Nederlandse taal.

Het Taalcafé is telkens geopend op de eerste zaterdag van de maand, van 11.00 tot 12.30 uur in MFA de Schans, Burgemeester van Soest-Jansbekenplein 3 in Arcen. Meedoen met het Taalcafé is gratis en aanmelden is niet nodig. Het eerste taalcafé is zaterdag 4 November!

Paul Valckx en Monique van den Kroonenberg

 

Inventarisatie van belangen en wensen van de bewoners aan de Maas t.a.v. de dijkverzwaring

Op donderdag 2 november houdt de werkgroep dijkverzwaring van de dorpsraad samen met de stichting bewoners aan de Maas, een avond over de dijkverzwaring. Deze bijeenkomst vindt plaats van 19.30 tot 21.00 uur in MFA de Schans. De aanleiding voor de avond is als volgt. Het waterschap heeft tijdens de laatste bijeenkomst in Arcen 3D tekeningen gepresenteerd die in zeer slechte aarde vielen bij de bewoners aan de Maas. De tekeningen waren bedoeld als een kapstok om over verder te praten maar dit kwam op deze dag in het geheel niet uit de verf. Enkel de hakken in het zand zetten en zeggen dit wil ik niet is echter niet de manier om juiste kering op de juiste plek te krijgen. Wat willen de bewoners aan de Maas wel? Welke oplossing doet eer aan het karakter van Arcen? De bijeenkomst op 2 november is bedoeld om de belangen en wensen van de bewoners aan de Maas helder te krijgen en misschien wel een idee te krijgen hoe de kering vanuit het oogpunt van de bewoners uit moet komen te zien. In principe is iedere inwoner van Arcen welkom, maar het woord is aan de bewoners aan de Maas!

Het programma voor de avond:

1.      Inleiding

2.      Wat doet de stichting en wat doet de dorpsraad

3.      toelichting op het proces van het Waterschap

4.      Inventarisatie van de huisbezoeken langs de woningen aan de Maas

5.      Discussie over de uitkomsten

6.      Rondvraag

 

Kalender 2018

Zoals u gewend bent, kunt u uw gegevens  die in de kalender gepubliceerd moeten worden, nogmaals controleren via de proefdruk. Vanwege het feit dat de Dorpsraden een nieuwe uitgever in de arm hebben  genomen om de kalender 2018 voor Arcen, Lomm en Velden uit te geven, is de periode voor controle gewijzigd t.o.v. het bericht in de Maasdorpen. Momenteel is nog niet duidelijk wanneer de proefdruk klaar is, maar we laten dit z.s.m. weten.