Dinsdag 3 oktober 19.30 uur werkgroep Verbinding

Dinsdag 3 oktober om 19.30 is er weer een bijeenkomst van de werkgroep Verbinding in MFA “de Schans”. Voel je je aangesproken door een van de agendapunten of heb je zelf nog andere punten waarin we iets in kunnen betekenen voor Arcenaren, kom dan naar de bijeenkomst. Iedereen is welkom!

Agendapunten:
1. Wensbus of wijkbus in Arcen. Kunnen we met vrijwilligers een vervoerssysteem opzetten in Arcen zodat iedereen vervoer heeft? Wil Joosten brengt verslag uit van een bijeenkomst in Venlo over dit thema.
2. Taalcafé. Paul Valckx en Monique van den Kroonenberg gaan 1x per maand een taalcafé beginnen in MFA de Schans. Nadere uitleg volgt. Zij hebben onder andere het taalcafé in Venlo bezocht.
3. Onderzoek Woningbehoefte. Wie zoekt er nog een (andere) woning in Arcen? Hoe kunnen we hier handen en voeten aan geven? Jack Geelen en Cecile van den Kroonenberg Beginnen een onderzoek.
4. Wat kunnen we verder nog betekenen voor Arcen?

Asfalteren Lingsforterweg

In november wordt de Lingsforterweg voor het kasteel opnieuw geasfalteerd. Dit was reden voor de dorpsraad om te onderzoeken of er mogelijk verbeteringen zijn aan te brengen aan deze weg. Fietsers vanaf de Maliebaan moeten 2x de Lingsforterweg oversteken als ze richting dorp willen. Kan dit anders? Veiliger? Afgelopen woensdag heeft een ambtenaar van de gemeente Venlo op de fiets een werkbezoek gebracht aan Arcen om de situatie ter plekke te bekijken. Will Scheepens en Cecile van den Kroonenberg hebben hem namens de dorpsraad met een kopje koffie ontvangen waarna er via de Maliebaan naar de Lingsforterweg werd gefietst. Will had speciaal voor deze gelegenheid zijn fiets uit de mottenballen gehaald. Tijdens de schouw ter plekke kwamen er 2 fietsers uit Noordelijke richting die rechtsaf de Lingsforterweg insloegen i.p.v. 2x over te steken wat eigenlijk de bedoeling is. Het punt van de dorpsraad werd live geïllustreerd. Deze fietsers waren niet ingehuurd! Duidelijk werd dat het kruispunt niet  op een eenvoudig manier verbeterd kan worden. Het blijft een rotpunt waar allerlei verkeersstromen goed op elkaar moeten letten. Eigenlijk zou er een mega-ingreep plaats moeten vinden op de rotonde om de stromen optimaal te laten verlopen. Deze ingreep is veel groter dan alleen het asfalteren van de Lingsforterweg en zal daarom nu niet gebeuren.

De dorpsraad heeft nogmaals duidelijk gemaakt dat het tweezijdig fietspad aan de zuidzijde veel te smal en gevaarlijk is. Het voldoet niet aan de wettelijke normen voor een tweezijdig fietspad en doet tevens ook nog dienst als voetpad. Het is de hoogste tijd dat er een apart voetpad langs wordt gelegd, zodat er meer ruimte ontstaat voor de fietsers. De Kasteeltuinen zijn bereid zijn om een voetpad op hun grondgebied toe te staan. De aanvraag voor een voetpad is reeds lange tijd geleden gedaan bij de gemeente. De dorpsraad hoopt dat er snel geld vrij komt voor de aanleg. Hier kan met weinig middelen een grote verbetering worden bereikt die de verkeersveiligheid ten goede komt!

Wat een opkomst!

Afgelopen woensdag hebben 102 personen de openbare dorpsraad bezocht! Dit is een grote motivatie voor het bestuur, waarvoor DANK! De concept notulen van de vergadering zijn te vinden onder het tabblad Archief > Notulen. Natuurlijk gaan we proberen om ook op 15 November weer interessante onderwerpen te presenteren.

Fietsen langs de Maas

Overheden in Nederland, België en Frankrijk  werken samen om de internationale fietsroute langs de Maas – La Meuse-à-Vélo – te realiseren. De totale fietsroute telt meer dan 1.000 kilometer aan bewegwijzerde wegen, van de bron tot de monding. De Maasfietsroute draagt bij aan de bevordering van (fiets)toerisme en recreatie langs de Maas. De route is bewegwijzerd en wordt ondersteund door de website www.maasfietsroute.eu. Op de website staan fietstrajecten met informatie en vele hoogtepunten die langs de route te beleven zijn.

Het idee voor de Maasfietsroute is ontstaan uit een motie van de gemeenteraad van Venlo in 2010. Tijdens de wereldtuinbouwexpo Floriade in 2012 werd hierover al een intentieverklaring ondertekend door tientallen partners. Door zo’n dertig partijen uit Frankrijk, België en Nederland werd op 29 januari 2015 in Maastricht een overeenkomst gesloten om gezamenlijk de internationale fietsroute binnen drie jaar te realiseren. Dit grensoverschrijdende project past als geen ander bij de (fiets)provincie Limburg, die dit project heeft vlot getrokken. ‘Geen grenzen trekken maar verbindingen aangaan’ is een belangrijk uitgangspunt, ook bij dit project.

Ook in Arcen wordt een deeltraject gerealiseerd. Helaas moet er in de gemeente Venlo met zeer beperkte middelen worden gewerkt. Tijdens de komende openbare dorpsraad van 13 september zal Roel Ramakers van de gemeente Venlo een presentatie geven van het traject in de gemeente. Adviesbureau van Schijndel doet voor de gemeente onderzoek en promotiewerk. Zij hebben een enquête gemaakt die HIER te vinden is. Het adviesbureau is benieuwd naar de mening van de Arcenaren en hoopt op een goede respons. Meer informatie tijdens de openbare dorpsraad, aanvang 19.30 uur.