Voorlichtingscursus voor mantelzorgers van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Bericht van Team Mantelzorgondersteuning Venlo:

Voorlichtingscursus voor mantelzorgers van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Bent u mantelzorger van iemand met Niet Aangeboren Hersenletsel, of kent u iemand die dat is? Dan is deze gratis cursus van 6 donderdagochtenden van elk 1,5 uur wellicht interessant voor u.

NAH kan op veel verschillende manieren ontstaan. NAH is schade aan de hersenen, ontstaan in de loop van het leven, het kan iedereen overkomen. De meest bekende varianten van hersenletsel zijn: een beroerte, CVA of hersenletsel als gevolg van een ongeluk. Eigenlijk is er maar één kenmerk dat voor iedereen hetzelfde is: het leven na het hersenletsel is compleet anders dan het leven daarvoor. De gevolgen van het hersenletsel verschillen per persoon en komen niet altijd direct tot uiting. Vaak ervaren mensen pas ná hun revalidatie de verandering, soms ontstaan klachten pas jaren later. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor de mantelzorgers.

Inhoud van de cursus

In deze cursus leren mantelzorgers wat niet-aangeboren hersenletsel inhoudt en wat de gevolgen zijn. Er is aandacht voor thema’s als oorzaken, informatieverwerking, geheugen, beperkte belastbaarheid, karakterverandering, angst- en stemmingsstoornissen, verwerking en aanpassing, veranderingen voor de partner en het gezin. En niet onbelangrijk, mantelzorgers leren van elkaar. De cursus is toegankelijk voor mantelzorgers uit de gemeente Venlo of zorgend voor iemand uit de gemeente Venlo.

Cursus data:      donderdag(en) 21 en 28 maart, 4, 11, 18 en 25 april 2019

Locatie:               Huis van de Wijk Op d’n Berg, Ericaweg 6, 5915 ES VENLO

Tijd:                     9.30 uur tot 11.00 uur

Kosten:               geen

Cursusleider:     Emmy Cox i.s.m. team Mantelzorgondersteuning Venlo

Meer informatie en aanmelden :Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marion van den Bercken van Mantelzorgondersteuning Venlo. Ze is bereikbaar via 06-40861366 (maandag, dinsdag en donderdag) en email: m.vandenbercken@synthese.nl Aanmelden kan tot en met 22 februari 2019 via welzijn@proteion.nl onder vermelding van ‘20190321 t/m 20190425 NAH’ of telefonisch via 0475-453033. Zonder aanmelding kan er niet worden deelgenomen aan deze cursus. Aan deze cursus kunnen maximaal 10 personen deelnemen. Vol is vol! Indien nodig neemt de mantelzorgondersteuner contact met u op om samen te bespreken of deze cursus bij uw situatie past.

 Voor alle duidelijkheid deze cursus is niet bedoeld voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie.  Deze mantelzorgers kunnen terecht bij de cursus ‘Omgaan met dementie’.

Informatie en advies

Informatie en advies

Bij informatie & advies vindt u een luisterend oor, iemand die even meekijkt of meedenkt. De getrainde vrijwilligers helpen u op weg met vragen over wonen, welzijn, werk, papieren, inkomen, jeugd en zorg. Eenvoudige vragen zoeken ze samen met u uit, bij meer ingewikkelde vragen zoeken ze voor u de juiste instantie. Ook kunt u geholpen worden met de aanvraag van een voorziening voor de WMO. Er zijn geen kosten aan verbonden en u kunt zonder afspraak binnen lopen.

Wanneer en Waar:

Maandag 9-12 uur Witte kerk, Venlo-noord 077-30 30 6 20

Dinsdag 10-12 uur BMV De Vilgaard, Velden 077-30 30 6 28

Woensdag 9-12 uur Witte kerk, Venlo-noord 077-30 30 6 20

Vrijdag 9-12 uur Witte kerk, Venlo-noord 077-30 30 6 20

Hebt u niet de mogelijkheid om naar ons te komen, maakt u dan een afspraak. Wij komen dan naar Lomm of Arcen. U kunt tijdens de openingstijden bellen naar informatie & advies. Buiten onze openingstijden kunt u bellen naar 077-20 54 000 of mailen: info@buurtteamsvenlo.nl

Werkgroep Verkeer

Foto Loek Backes

Dinsdag 22 januari is de nieuwe werkgroep verkeer voor de eerste keer bij elkaar gekomen. De werkgroep bestaat uit de volgende personen: Will Scheepens, Rob van Well, Nel van der Beele, Marcel Pauptit, Jos Peeters, Carina van ’t Hof, Leonne Beckers en  vanuit het bestuur Sophie Stiel. Zij hebben allen op de laatste openbare dorpsraadvergadering aangegeven mee te willen denken over de verkeersproblematiek in Arcen . De eerste avond is er vooral gebrainstormd. Duidelijk is dat er een aantal zaken zijn, waar de werkgroep zich mee bezig wil houden: het parkeerprobleem (auto’s die op plekken staan waar het niet mag), het stallen van fietsen (de fietsenstalling bij de bushalte gaat verdwijnen) en motoren in het centrum, het laden en lossen van vrachtauto’s (Hanos, Sligro enz.)   en de route van de bussen door het centrum.

Er is een voorlopige taakverdeling gemaakt. Will Scheepens wordt ad interim voorzitter en Jos Peeters zal hem hierin steunen. Een kort verslag van de vergaderingen wordt gemaakt door Marcel Pauptit. Hoe we de dingen gaan oppakken en welke zaken voorrang krijgen zullen we op de volgende vergadering bekijken. Deze staat gepland voor 20 maart.

Suggesties en voorstellen zijn natuurlijk altijd van harte welkom en kunnen gestuurd worden naar ons emailadres: info@dedorpsraadarcen.nl .

Zwerfvuil opruimen

Bovenstaand de opbrengst aan zwerfvuil langs de N271 van oktober, ingezameld door bridgeclub Brica

Ook dit jaar gaan een aantal verenigingen het zwerfvuil opruimen in Arcen. Elke deelnemende vereniging heeft een of meerdere straten toegewezen gekregen. Een aantal keren per jaar lopen ze de route. Begonnen wordt in maart. De benodigdheden, zoals vuilniszakken, handschoenen en grijpstokken worden ter beschikking gesteld door de gemeente Venlo. Aan het einde van het jaar krijgen de verenigingen het overeengekomen bedrag uitbetaald. Een mooie aanvulling van de kas!

Indien er plekken vrij komen, kunnen deze worden opgevuld door andere verenigingen. Bij interesse graag een mail sturen naar: info@dedorpsraadarcen.nl