Nieuws van de werkgroep verkeer

  • Tijdens de dorpsraadvergadering van 13 november zijn plannen onthuld voor het instellen van éénrichtingsverkeer in het centrum van Arcen. Dat zou tevens inhouden een andere route voor lijn 83 (Nijmegen-Venlo vv) van Arriva/Breng. Dit alles om het verkeer in het centrum te ontlasten. Het plan luidde als volgt: Instellen van éénrichtingsverkeer (gemotoriseerd verkeer alleen toegestaan in de richting van Venlo) in de Maasstraat/Schans tussen de Graaf en de splitsing Schans/Kasteellaan. Verkeer vanuit de richting Venlo zou dan bij voorkeur door moeten rijden naar de Kasteeltuin rotonde en verder via de N271 parallelweg naar de Leermarkt/Steeg of via de Barones van Wijmarstraat. Ook zou bezien moeten worden of het (doorgaande) vrachtverkeer zoveel mogelijk uit het centrum geweerd kan worden. Wat betreft de busroute is het plan om nog slechts een halte in Arcen te behouden en wel bij de “Kei” (Lingsforterweg/Kasteellaan). De bussen rijden dan via de N271. Zo wordt inmiddels ook al gereden tijdens omleidingsroutes. Over dit alles zou een enquête worden gehouden is medegedeeld. Uiteraard is dit alles eerst aan de gemeente voorgelegd of er overwegende bezwaren tegen zouden bestaan. Hoewel tijdig verzocht is geen antwoord gekomen voor de dorpsraadvergadering.
  • Inmiddels is wel bericht ontvangen: men wil het plan bezien op zijn (wets)technische mogelijkheden en indien akkoord een proef van twee maanden houden. In januari wordt daarover bericht verwacht. Het is dan praktischer om de enquête te houden na de proef. De werkgroep zal u uiteraard op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
  • De werkgroep is tenslotte van mening dat het vrachtverkeer bij voorkeur alleen Arcen mag benaderen via de Rotonde Rooland.

Opruimen zwerfvuil 2019

2019 loopt ten einde en ook in dit jaar hebben een aantal verenigingen het zwerfvuil in ons mooie Arcen opgeruimd. Fijn dat dit gedaan wordt, jammer dat het nodig is. Het zou toch vanzelfsprekend moeten zijn, dat ieder zijn eigen afval in een vuilnisbak gooit en als deze er niet is, mee naar huis neemt om het daar in de afvalbak te gooien. Helaas gebeurt dat nog niet altijd. We merken wel dat er minder afval wordt gedumpt, dus de opruimacties beginnen hun vruchten af te werpen.

Ook komen we nog veel te vaak hondenpoep tegen met of zonder zakje. Ik wil de hondenbezitters nogmaals met klem vragen de poep op te ruimen in een zakje en dit mee naar huis toe te nemen en in de kliko te gooien. Hondenpoep zorgt voor erg veel ergernis. Als ieder zijn steentje bijdraagt houden we Arcen met z’n allen schoon. Natuurlijk geldt dit ook als we onderweg zijn, geen afval dumpen, niet vanuit de auto en ook niet vanaf de fiets.

Ook voor het volgend jaar stelt de gemeente weer een bedrag ter beschikking en een aantal verenigingen hebben al aangegeven weer door te willen gaan. Zo slaan we 2 vliegen in een klap: de verenigingen kunnen de kas spekken en Arcen vaart hier wel bij. Nogmaals een dankjewel aan alle verenigingen en vrijwilligers die meegeholpen hebben.

 

Kalender 2020

Beste dorpsgenoten,

De kalender 2020 is gereed en zal binnenkort door de KBO worden verspreid.
Deze wordt u door toedoen van de dorpsraden Arcen-Lomm en Velden
gratis aangeboden maar de verantwoordelijkheid van de verspreiding ligt dit jaar bij de KBO Arcen 06-28286216

Geen eiland!

De beslissing van minister Cora van Nieuwenhuizen is gevallen. Er komt geen eiland om de Hertog Jan brouwerij en dit is een hele winst voor Arcen. Het dijktraject wordt nog geoptimaliseerd met oog voor rivierkundige werking, omgevingsbelangen en toekomstige uitbreidbaarheid van de kering. Tevens wordt het plan Hertogbroek verder onderzocht.

Het addertje zit hem in de toekomstige uitbreidbaarheid van de kering. Als dit betekent dat alles in het werk wordt gesteld om uiteindelijk toch een eiland te kunnen realiseren, dan moeten we dat spook nog verjagen. Als een eiland helemaal van de baan is dan kan het dijktraject voor Arcen acceptabel uitpakken. Slag gewonnen maar er is nog een lange weg te gaan!

De dorpsraad heeft een brief van Waterschap Limburg ontvangen over de beslissing van de minister. Om de beslissing te duiden houdt het Waterschap de komende weken spreekuur in Arcen. De bief kunt u hier beneden vinden.