Het waterschap dramt door!

Het dijkversterkingsproject is weer aan het einde van een fase belandt. Het Waterschap Limburg heeft plannen verder uitgewerkt en deze liggen nu ter inzage van 13 maart tot 23 april 2020. Op deze plannen bestaat de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze, dit is een soort bezwaar maken of zeggen hoe het beter kan. Het waterschap had een informatieavond gepland om de plannen uit te leggen maar deze kan door de corona-crisis niet doorgaan. Hierop heeft de dorpsraad gevraagd om zaken door te schuiven tot na de crisis. Het waterschap is hier echter niet toe bereid en wil gewoon doorgaan alsof er niets aan de hand is. Uit coulance neemt men wel 2 weken langer zienswijzen in behandeling en wel tot en met 7 mei 2020. Meer informatie over de plannen vind u op de website van het waterschap. https://www.waterschaplimburg.nl/projectinformatie/arcen/

Het is ongelofelijk dat het waterschap doordramt alsof er geen corona-crisis bestaat. Het hoofd van de mensen staat helemaal niet naar de dijkversterking, meer naar hoe overleef ik en hou ik mijn baan nog? In een toeristisch dorp als Arcen speelt de crisis een grote rol voor de werkgelegenheid. Wat het waterschap nu doet is alleen zenden en niet in gesprek gaan. Mensen die geen computer hebben worden helemaal niet betrokken. De dorpsraad kan de belangen van de Arcenaren niet goed behartigen omdat we niet bij elkaar kunnen komen. Zo kunnen we niet in gesprek gaan en overleggen over de dijkversterking. Bent u het ook niet eens met de houding van het waterschap? Stuur dan een mail naar dijkversterking@waterschaplimburg.nl en laat uw ongenoegen blijken!

Werkgroep verbinding komt weer tot leven

Een van de goede voornemens van de dorpsraad voor 2020 was het weer opstarten van de werkgroep verbinding. Dit gaat op donderdag 19 maart gebeuren om 19.30 uur in MFA de Schans. De oud leden van de werkgroep hebben allemaal een uitnodiging gehad maar er kunnen natuurlijk ook anderen meedoen. Iedereen is welkom! Laat wel even via info@dedorpsraadarcen.nl weten dat je komt.

In het verleden heeft de werkgroep allerlei initiatieven opgestart waarna ze uit zichzelf verder werden ontwikkeld. Het taalcafé was hier een uitgesproken voorbeeld van. We kunnen nu aan allerlei zaken denken. Voedselbank, iets voor ouderen in de avond, boodschappenhulp, iets met het speelpark en verschillende andere zaken. Wil je meedenken? Kom dan naar de bijeenkomst!

Gemeente heeft interesse!

Vanochtend heeft de dorpsraad een overleg gehad met de gemeente Venlo over het gebied bij de Schanstoren. De concept visie die de werkgroep van de dorpsraad heeft opgesteld was de aanleiding voor dit gesprek. De gemeente ziet de mogelijkheden van dit prachtig stukje historisch Arcen en gaat meedenken hoe we deze plek een upgrade kunnen geven. Als de concept visie klaar is zal deze met belanghebbenden worden gecheckt en in een bestuursvergadering worden besproken. Vervolgens wordt de visie tijdens de openbare dorpsraad van 13 mei gepresenteerd en kan iedereen er nog zijn zegje over doen. Indien volledig gedragen en klaar wordt de visie dan aangeboden aan de gemeente Venlo en bekend gemaakt. Wordt vervolgd………