Welkom Pieter!

De stadsdeelmanagers van de gemeente Venlo gaan rouleren. Richard Bosman gaat ons na negen jaar verlaten en aan het werk in een ander stadsdeel. Dank Richard en succes in je volgende wijk!  Pieter van de Rijdt is de nieuwe manager voor Arcen en vanmiddag heeft de dorpsraad met hem een ronde door Arcen gelopen om kennis te maken. We gaan er vanuit dat het weer een goede samenwerking gaat worden. Welkom Pieter! 

Dorpsraad buitenspel?!

Er wordt gewerkt aan het voet- fietspad langs de kasteeltuinen. De dorpsraad is al jaaaaren in gesprek met de gemeente om er een apart voetpad langs te leggen. Het huidige voet-fietspad is volgens de normen zelfs te smal voor alleen een tweezijdig fietspad. De Kasteeltuinen hebben toegezegd grond ter beschikking te willen stellen voor een voetpad. De gemeente hoefde het alleen maar uit te voeren. Het antwoord van de gemeenteambtenaren op de vraag voor een voetpad was echter dat het niet dringend genoeg was en het niet ging gebeuren. Meer kon de dorpsraad niet doen. Met tegenzin werd het plan in de ijskast gezet.

Tot onze verbazing wordt het pad nu opnieuw bestraat. De dorpsraad wist van niks. Navraag bij de werkers leerde dat het pad weer net zo smal wordt. Had dit geld met het oog op de veiligheid niet beter besteed kunnen worden? Van enig overleg met de dorpsraad is in elk geval geen sprake geweest. Zo kunnen we er als dorpsraad beter van het speelveld lopen want we staan wéér buitenspel. De dorpsraad is benieuwd wat de VAR hier van zegt want het is in onze ogen onterecht. Het vertrouwen heeft in elk geval weer een flinke deuk opgelopen!

Laatste stand van zaken Speelpark

Woensdag 30 januari heeft de werkgroep speelpark overleg gehad om de lopende zaken door te spreken.

Dinsdag  5 februari wordt begonnen met het aanleggen van het pad, de grond die daarbij vrijkomt wordt gebruikt voor de aanleg van het crossbaantje.

De kabelbaan kon nog niet worden gebruikt omdat het beton waarin de kabelbaan is geplaatst nog niet voldoende uitgehard was. Ook dit wordt in week 6 afgemaakt.

Bij het hondenspeelveld moeten er een paar hekken gerepareerd worden, dit gaat Ed Hegger van de gemeente bekijken. Ook moeten er prullenbakken geplaatst worden zodat hondenpoep opgeruimd kan worden. Let wel: het is een hondenSPEELVELD en niet een hondenUITLAATPLAATS.

Bij de ingang aan de Boerenweg komt een bord te staan met daarop de huisregels die gelden in het speelpark.

.

Bomen

Afgelopen woensdag heeft de werkgroep “bomen Maasstraat /Schans”  van de Dorpsraad overleg gehad met Hedwig van Baalen en Richard Bosman van onze gemeente. We werden bijgepraat hoe de stand van zaken momenteel is. We waren verrast dat de situatie heel anders is als dat er in gesprekken en mails met de wethouders werd voorgesteld. De stronken zouden al in december gefreesd worden en de bomen gekapt in 2019 en ook herplant.
De stronken zitten er nog en we kregen te horen dat de her planting pas veel later zou plaatsvinden omdat er eerst een voorbereidings crediet moet worden goed gekeurd door de raad en college.Afgelopen zaterdag was er een delegatie van de gemeenteraad in Arcen waar we deze problematiek ook aan hebben voorgelegd.

Het doel van de dorpsgemeenschap is niet dat de bomen worden gekapt, dat is een gegeven vanwege de kastanje bloedingsziekte, maar dat er zo snel mogelijk nieuwe bomen worden geplant. De kaalslag is nu al afschuwelijk en we zijn al vanaf 2016 met dit project bezig. Zeer frustrerend allemaal. We streven ernaar, door gesprekken met wethouders, raadsleden en ambtenaren, dat er zo snel mogelijk  een voorbereidings crediet wordt gegeven zodat er in 2020 nieuwe bomen komen!