Parkeervisie Arcen

Foto Loek Backes

De gemeente Venlo was een tijdje druk met het opstellen van de begroting voor 2019 maar op 19 december van dit jaar wordt de parkeervisie Arcen weer opgepakt. De Dorpsraad wil graag een stappenplan dat heel Arcen omvat voor auto’s, motoren en fietsen. Tijdens de openbare dorsraad van  mei 2018 presenteerde Jasper van der Beek een concept en vroeg om input van de aanwezigen. De presentatie van Jasper kunt u HIER nog eens bekijken. Dit concept was tot stand gekomen door een samenwerking van gemeente Venlo, Kasteeltuinen, de IJsvogel, Smaakvol Arcen, Toeristisch Platform en de Dorpsraad.  De planning is nu dat de voortgang wordt gedeeld tijdens de dorpsraad van februari 2019, waar u nogmaals uw mening kunt geven.  Tijdens de dorpsraad van juni 2019 zal het definitieve plan dan worden gepresenteerd waarna het tijdens de begrotingsonderhandelingen voor 2020 en verder wordt meegenomen. De overlast van parkerende toeristen moeten we proberen om zo veel mogelijk beperken zonder het toerisme schade toe te brengen. Je moet wel een lange adem hebben om een visie voor elkaar te krijgen maar we zetten door!

De dorpsraad is springlevend!

Gisteravond werd de openbare dorpsraad bezocht door maar liefst 120 Arcenaren waarvoor dank! De concept notulen volgen binnenkort maar hier alvast een bloemlezing.

-Tijdens de volgende openbare dorpsraad zal er waarschijnlijk een presentatie gegeven worden over de invulling van de Klosterhoaf.

-In de stuurgroep van Maart 2019 wordt er beslist of de brouwerij in een dijkeiland komt te liggen.

-Het speelpark wacht op de omgevingsvergunning maar het pad, de banken en picknicksets zijn in aantocht.

-de Gemeente Venlo zoekt vóór 1 december 2019 geld om de boomstronken in de Maasstraat te verwijderen.

-Maar liefst 6 mensen hebben zich aangemeld om de werkgroep verkeer nieuw leven in te blazen!

-Er is nog een klein potje met projectgeld 2019. Aanvragen via info@dedorpsraadarcen voor 1 december.

-Er komt een pinbox in acceptabele bestickering op het kerkplein in de hoek Kerkstraat/Burgemeester Gubbelsplein. Stemming: 35 tegen, 5 onthoudingen en 80 voor.

-In het eerste kwartaal van 2019 gaat het zorgcentrum open.

-De fietsenstalling bij Bart & Miranda gaat weg, daar komt de ingang van de horeca in het voormalige gemeentehuis. Er is dan tevens plek voor een ambulance om patiënten op te halen uit het zorgcentrum via de poort. Zie plaatje.

-Organisaties die iets willen doen op het bordes van het voormalige gemeentehuis kunnen hierover in overleg met Fernando Snoek. Vaak is het mogelijk om op de oude voet verder te gaan of slechts kleine aanpassingen te doen.

Tentoonstelling over burgerinitiatieven

Aan mensen die actief zijn in wijkoverleggen en dorpsraden en huizen van de wijk in de gemeente Venlo

Samen met de Bibliotheek van Venlo organiseren wij een tentoonstelling over burgerinitiatieven rond bestaanszekerheid en een werkbijeenkomst over de vraag welke rol burgerinitiatieven spelen bij de vernieuwing van de democratie. Er is veel kritiek op onze huidige democratie. Intussen komen vanuit de samenleving initiatieven op gang om de democratie gezonder en aansprekender te maken. Dat gebeurt vanuit verschillende invalshoeken: sociale coöperaties – right to challenge – buurtbudget. Het initiatief tot het organiseren van tentoonstelling en werkbijeenkomst wordt mede ondersteund door de gemeente Venlo, Vereniging van Kleine Kernen, Synthese, Wel.Kom en Assist Jeugdwerk.

De tentoonstelling maakt/maakte de komende maanden een reis door Noord-Limburg: Panningen – Gennep – Venray – Horst – Venlo.
In elk van deze plaatsen is/wordt in de periode van de tentoonstelling een werkbijeenkomst gehouden met telkens een ander thema.
Op woensdag 12 december (19.30-21.30 uur) wordt in Venlo een werkbijeenkomst gehouden waarbij met name ingegaan wordt op de vraag welke rol burgerinitiatieven op het brede terrein van bestaanszekerheid spelen bij de vernieuwing van de democratie. Bij het bespreken van deze vraag betrekken we ook ervaringen die zijn/worden opgedaan in het initiatief met Buurtbudget in het Vastenavondkamp. Op de flyer staat meer informatie over deze bijeenkomst.

Bij deze nodigen wij jullie van harte uit de tentoonstelling te bezoeken en zo mogelijk deel te nemen aan de werkbijeenkomst.

Met vriendelijke groet
Nicole Estejé en Raf Janssen
Project Collectieve Redzaamheid/Sociale Alliantie