Enquête onder inwoners

In december 2018 heeft de gemeente Venlo een enquête gehouden onder de inwoners om onderzoek te doen per dorp of wijk. De resultaten van het onderzoek zullen ook besproken worden tijdens het 2e buurtcafé van aanstaande dinsdag. Het volledige rapport kunt u HIER vinden.

Zaken die er voor Arcen uitspringen: Arcenaren wonen graag in hun eigen dorp (96%) en voelen zich veilig (88%). Voelen zich betrokken bij hun dorp (87%) en hebben veel contact met buurtgenoten (75%). Verder valt op dat Arcen veel te weinig aandacht krijgt van de politiek, slechts weinigen zijn hier positief over (4%). De dorpsraad is erg bekend onder Arcenaren (89%) en bijna niemand ervaart het contact met de dorpsraad als onprettig (1%). Een grote meerderheid vindt de dorpsraad belangrijk (90%) en slechts een zeer klein deel voelt zich niet vertegenwoordigd (8%). In Arcen vindt men dat inwoners zelf moeten beslissen wat er gebeurt (82%) en doen ook vaak zelf mee aan het organiseren van activiteiten (63%). De toekomst willen ze het liefste zelf bepalen (53%).

De laatste uitkomst is een mooi bruggetje naar het volgende buurtcafé. Kom aanstaande dinsdag om 19.00 uur naar MFA de Schans om samen met de gemeente Venlo je eigen toekomst mee te bepalen!

 

2e buurtcafé in Arcen

De gemeente Venlo heeft in november 2018 het 1e buurtcafé in Arcen georganiseerd. Hier werd gesproken over de identiteit van Arcen en op welke manier inwoners met de gemeente willen samenwerken aan een mooier dorp. Tijdens het tweede buurtcafé gaan we aan de slag met eigen thema’s en onderwerpen. Parkeren, groen of verkeer? Woningen voor ouderen of zwerfafval? Alles kan worden besproken. U bepaald de onderwerpen en samen met uw dorpsgenoten spreekt u over de mogelijke oplossingen. Ook zullen we de resultaten bespreken van een onderzoek dat via internet gehouden is onder de inwoners van Venlo.  Aanstaande dinsdag 21 mei van 19.00 tot 21.30 uur bent u van harte welkom in MFA de Schans voor het 2e buurtcafé!

Plaats pinbox blijft onvrede opwekken

Vorige week hebben we een brief geplaatst van twee bezorgde inwoners over de voorgenomen plaatsing van de pinbox op het Kerkplein. In navolging hierop hebben de omwonenden een brief gestuurd naar de directie van de Rabobank met de vraag om het besluit te heroverwegen. Hieronder een passage uit de brief.

“Wij, de omwonenden van het Kerkplein als direct-belanghebbenden zijn het niet eens met het voornemen van de bank. We hadden graag bezwaar willen maken maar de bezwaartermijn tegen de vergunning blijkt al verstreken te zijn. Heel vervelend allemaal. Temeer omdat de keuze voor plaatsing op het Kerkplein op een manier tot stand is gekomen die vragen oproept ; De dorpsraad heeft ja gezegd tegen dit plan “met het mes op de keel”. De keuze was “op het plein en anders niets”. ”

De volledige brief is HIER te lezen. Het is zeer jammer dat de Rabobank zo weinig rekening wil houden met de wensen van de Arcenaren. De gekozen plek is in elk geval niet bevredigend!