Openbare Dorpsraadsvergadering

De volgende openbare dorpsraadsvergadering is op donderdag 8 maart a.s.        De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Binnengekomen stukken
  3. Verslag van de werkgroepen
  4. Parkeren in Arcen
  5. Dijkverzwaring
  6. Kasteeltuinen
  7. Rondvraag                                                                                                                                                                                                                                                          De vergadering wordt gehouden in MFA “De Schans”en begint om 19.30 uur.

Bericht van Woonwenz over woningen Wal

Vanavond worden de eerste zes woningen die we aan de Wal bouwen geadverteerd op www.thuisinlimburg.nl. Het betreft de zes woningen waar Arcenaren voorrang op hebben. Geïnteresseerden kunnen dus vanaf vanavond, 22 februari,  gaan reageren. De meeste geïnteresseerden zullen waarschijnlijk wel hun tipberichten op Thuis in Limburg ingeschakeld hebben. Dit betekent dat zij een email krijgen als de woningen online komen.

Bouw woningen Wal gestart

Bouw woningen Wal in Arcen gestart

Deze maand is aannemer Heijmans in opdracht van Woonwenz begonnen met de bouw van 12 sociale huurwoningen aan de Wal in Arcen. Vandaag en morgen worden de funderingspalen geboord. Het bouwplan is het eerste in een serie van zes kleinschalige nieuwbouwprojecten die de komende maanden gebouwd worden.

 

De Wal
Op de locatie Wal in Arcen realiseert Woonwenz drie traditionele eengezinswoningen en negen levensloopbestendige woningen. Deze laatste woningen hebben de slaapkamer en badkamer op de begane grond en zijn daardoor ook geschikt voor senioren die minder goed ter been zijn. Op de eerste verdieping kunnen nog eens één of twee slaap- of werkkamers gerealiseerd worden. De eengezins-woningen hebben een klassieke indeling met drie slaapkamers en de badkamer op de eerste verdieping. De huurprijzen van de te bouwen woningen variëren tussen de c.a. 597 en 640 euro per maand. Huurtoeslag ontvangen is mogelijk, afhankelijk van onder andere het huishoudinkomen. De verhuur van de woningen start deze maand via verhuurplatform www.thuisinlimburg.nl.

 

Ruim 150 nieuwe woningen in 2018
Woonwenz bouwt dit jaar ruim 150 nieuwe sociale huurwoningen in (voornamelijk) de gemeente Venlo. Vanaf 2019 komen daar nog eens enkele honderden woningen bij. Onderdeel van de plannen is de bebouwing van zes kleinere bouwterreinen die samen als één project zijn aanbesteed bij Heijmans. De aannemer bouwt deze in totaal 77 huurwoningen en 12 koopwoningen in één bouwstroom, direct achter elkaar. De grondwerkzaamheden zijn inmiddels op nagenoeg alle locaties afgerond. Vandaag wordt begonnen met het boren van de funderingspalen. Vervolgens start begin maart de daadwerkelijke ruwbouw van de woningen. Omdat het om conceptbouw gaat, worden de wanden van de woningen al in de fabriek geproduceerd en in zijn geheel naar de bouwlocaties vervoerd. De ruwbouw van één nieuwbouwwoning staat daardoor al binnen enkele dagen. Wanneer de casco’s van alle woningen op één bouwlocatie gereed zijn, start Heijmans met de afbouw en wordt tegelijkertijd op een andere bouwlocatie met de ruwbouw gestart. Woonwenz heeft ervoor gekozen om te beginnen aan de Wal, omdat de Arcenaren al lange tijd wachten op een invulling van dit lege bouwterrein. Na de Wal volgen de bouwlocaties aan de Zwingellaan in Melderslo, Doctor Derckxstraat in Venlo-Oost (De Ruit), Rummerkampstraat in Venlo-Noord, Zoutmetersstraat e.o. in Venlo-Noord en de Dautzenbergstraat in Blerick.

 

Woonwenz verwacht de woningen in Arcen al deze zomer, nog vóór de bouwvak, op te kunnen leveren.

 

Aanpassen fiets/voetpad Lingsforterweg.

We hebben bij het College van B&W opnieuw aandacht gevraagd voor de verbetering van het fiets/voetpad
gelegen tussen de dienstingang van de Kasteeltuinen en de rotonde N271.
Er was al een aanvraag gedaan door de Dorpsraad bij het Gemeentelijk Vervoers en Verkeers Plan 2017 om een vrijliggend wandelpad aan te leggen maar om onduidelijke reden is de aanvraag afgewezen.
Het fietspad is 1,80 m breed en moet tweezijdig worden gebruikt door fietsers en voetgangers. Dit is veel te smal. Is ook door de gemeente onderkend. Er ontstaan  regelmatig zeer gevaarlijke situaties zeker in het drukke zomer seizoen als wandelaars, met of zonder rollator, fietsers, e-bikers, scootmobielen, bakfietsen hier samen gebruik van moeten maken.
Het fietspad is door wortelgroei ook niet meer egaal.
De Kasteeltuinen heeft aangegeven mee te willen werken door grond ter beschikking te stellen om een vrij liggend voetpad aan te leggen wat o.i. een oplossing voor het probleem zou zijn.
De gemeente heeft toerisme hoog in het vaandel staan en daarom doen we nogmaals een dringende oproep
aan het bestuur om te bewerkstelligen dat het hierboven bedoelde voetpad alsnog spoedig wordt aangelegd.

Stand van zaken Speelpark aan de Boerenweg

Stand van zaken speelpark aan de Boerenweg

Op maandag 5 februari is de werkgroep, die bezig is met de realisering van een speelpark op de plek waar de oude school heeft gestaan, weer bij elkaar geweest voor overleg.

De mensen zijn binnen de werkgroep aan het werk met verschillende zaken.

Zo wordt er o.a. hard gewerkt aan de fondsenwerving. En ook naar een oplossing voor de fikse waterplas midden op het terrein wordt nog gezocht. Met de gemeente zijn we hierover ook nog in gesprek.

We zullen proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden.