Kleine verkeerswerken

De Dorps- en Wijkraden  van de gemeente Venlo mogen ieder jaar de gemeente voorstellen doen welke kleine verkeerswerken wenselijk zijn. Een aantal werken wordt daadwerkelijk uitgevoerd maar de meeste worden afgewezen. De dorpsraad Arcen heeft 2 kleine werken gehonoreerd gekregen. Andere zoals een apart wandelpad van de dienstingang van de kasteeltuinen naar de rotonde zijn afgewezen. De fietsers en voetgangers blijven elkaar in de weg zitten op dit gedeelte! Het pad wat er nu ligt is te smal voor een tweezijdig fietspad. Nu moeten er ook nog de wandelaars overheen!

De werken die wel gehonoreerd zijn:

-Deze week zijn de parkeerplaatsen tegenover Alt Arcen iets uitgebreid en veranderd, waardoor een los- en laadzone ontstaat. Vrachtauto’s hoeven dan niet (langdurig) op de straat te parkeren.

-Volgende week wordt de kruising Koestraat/Barones van Wijmarstraat aangepakt. De kasseien worden verwijderd, zodat er een gelijkwaardige kruising ontstaat. Dat betekent dat verkeer op de Barones richting MFA voorrang moet geven aan verkeer komend uit de Koestraat. Het verkeer op de Barones moest al voorrang verlenen aan verkeer van rechts uit de Lingsforterweg. 

 

Succesvol Taalcafé!

Het eerste taalcafé was gisteren zeer succesvol. Onder het genot van een kopje koffie met pepernoten en taaitaai werd er gewerkt aan de Nederlandse Taal. Het hoofddoel is echter dat mensen met elkaar in contact komen en dit is prima gelukt! Er werd gesproken over het belang van het Nederlands spreken voor de integratie. Tevens werd er ook gepraat over eten en er werden recepten uitgewisseld.  Sport was een ander onderwerp, meer specifiek volleybal en voetbal. Een aantal Eritreeërs volgen een basistraining volleybal om zo bij AV Flash te kunnen aansluiten. De 24 aanwezigen hadden een gezellig samenzijn en kijken uit naar het volgende taalcafé op zaterdag  2 december.

Stand van zaken speelpark

Aan alle kinderen, ouders en andere belangstellenden;

De werkgroep Speelpark maakt vorderingen. Mede dankzij de gemeente Venlo en Speeltuinwerk Limburg zijn we nu zo ver dat de speeltoestellen besteld zijn.

Op dinsdag 14 november om 15.15 uur (dus meteen na schooltijd) komt de leverancier van de toestellen een presentatie geven over de bestelde toestellen.

Als u hiervoor belangstelling heeft (en dat heeft u natuurlijk) bent u van harte welkom in het MFA.