Werkbezoek gemeenteraad Venlo aan Arcen m.b.t. de Dijkverzwaring

Foto Ineke Hendrickx

Vandaag hebben een aantal gemeenteraadsleden, ambtenaren en wethouder Teeuwen een werkbezoek gebracht aan Arcen. Er werd begonnen bij de Schanstoren en via La Tour Meuse, de doorgang bij Alt Arce en de doorgang tegenover de Graaf werd bekeken wat de impact van de dijkverzwaring kan zijn voor Arcen. Na deze rondgang werd er bij Hotel Arcen een presentatie gegeven door de dorpsraad en onder het genot van een kopje soep nog nagepraat. Na afloop kregen de aanwezigen een boekje mee met daarin de voornaamste items voor Arcen. Dit boekje is hier  te downloaden en is interessant voor degenen die meer willen weten over de dijkverzwaring.

Ophalen kerstbomen

Het inzamelen van de kerstbomen zal dit jaar op zaterdag 6 januari vanaf 10 uur zijn. Dit is op Driekoningen. Normaal wordt gewacht tot na Driekoningen. Maar een week langer wachten met ophalen zou volgens ons overlast van bomen in de openbare ruimte gaan opleveren. Vandaar dat is gekozen voor de eerste zaterdag van het nieuwe jaar.

Met vriendelijke groet,

Harry Vaessen, Medewerker Beheer A

Gemeente Venlo | Afdeling Openbare en Gebouwde Omgeving | Team Service Openbare Ruimte