Speelpark ’t Wijdtveld

Een delegatie van de werkgroep Speelpark heeft met Richard Bosman en Hay van Dosselaar van de de gemeente Venlo om de tafel gezeten. Dit was een positief gesprek waarin de gemeente heeft toegezegd ervoor te gaan zorgen dat het stuk grond waarop de school heeft gestaan, waar nu de hele grote plas water is, door hun helemaal in orde wordt gemaakt. Zij gaan ook de kosten betalen. Ze proberen nog voor de zomervakantie de werkzaamheden uitgevoerd te hebben. Daarna moet de grond minstens een half jaar “rusten”. Misschien is het mogelijk om op stukken grond die niet behandeld worden, eerder te beginnen.  De gemeente gaat ook het onderhoud van het groen en het maaien van het gras voor hun rekening nemen, evenals de aanleg en het onderhoud van de hondenspeelplaats.

 

Bomenkap Maasstraat/Schans

Vanaf woensdag 25 april worden 27 kastanjebomen gerooid aan de Maasstraat en Schans. Naar verwachting zal dit 3 dagen duren. De resterende bomen worden binnenkort behandeld tegen de mineermot, de datum is nog niet bekend.  De Gemeente Venlo is een plan aan het maken voor herplanting. Meer nieuws hierover tijdens de openbare dorpsraad van 6 juni.

 

Goede Doelen Week Arcen

De Goede Doelen Week Arcen is ondertussen een begrip in ons dorp geworden. Vanaf 2013,  met een jaar voorbereiding , is door de Dorpsraad Arcen en Jong Arcen dit initiatief opgezet. Het doel was dat er niet meer 11 of 12 keer per jaar  door collectanten bij de inwoners moest worden aangebeld maar de collectes voor alle fondsen samen  binnen een week  zou worden verzorgd. Ook voor de collectanten/vrijwilligers was dit uiteraard veel minder werk. Hierna is er een projectgroep samengesteld door de coördinatoren uit ons dorp van de landelijke instellingen/fondsen die zijn aangesloten bij het Centraal Bureau Fondsenwerving. In totaal doen 11 tot 12 fondsen mee. Het eerste jaar was het nog even wennen maar de opbrengsten zijn daarna in stijgende lijn gegaan! Ook dit jaar is er weer een prachtig resultaat behaald.

Er is voor 12 fondsen een bedrag van € 8500,00 bijeen gebracht door onze dorpsgenoten!!

Hartelijk dank hiervoor. Ook alle vrijwilligers die hieraan hebben meegewerkt  hartelijk dank.

Bomen Maasstraat en Schans.

Donderdag 5 april is er een informatieavond gehouden over de voortgang van het project bomen Maasstraat en Schans. Zoals al was vermeld zijn de bomen opnieuw onderzocht en is er geconstateerd dat er 30 bomen zeer ernstig zijn aangetast door de kastanje bloedingsziekte . Op zeer korte termijn  worden 27 bomen aan de Maasstraat noord en 3 bomen  aan de Schans verwijderd. De bomen worden daarna met regelmaat onderzocht. Ook zijn de bomen  al jarenlang aangetast door de kastanje mineermot. Dit jaar worden de resterende bomen hier tegen bestreden. Diegenen die hier heel veel last van ondervinden kunnen dit melden bij de gemeente.

Mevrouw van Baalen, technisch specialist groen, heeft gesprekken gevoerd met de beheerders van de nuts voorzieningen omdat deze voorzieningen straks bij de totale rooi van de bomen vernieuwd moeten worden. Er is afgesproken/toegezegd dat er bomen met een royale diameter omvang terug komen. Ook zal er een reconstructie van de wegberm moeten komen vandaar onze dringende vraag om de totale herinrichting van de Maasstraat hierin mee te nemen. Er is  gevraagd om het plan in delen uit te voeren omdat er straks bijna geen bomen meer  aan de noordzijde staan om daar al vast te starten met her planten en zo al enigszins een laan effect  op te bouwen. We hebben aangedrongen dat er z.s.m. een plan van aanpak komt met de financiële onderbouwing zodat er budget kan worden aangevraagd bij de gemeenteraad voor de komende begroting. Er is nog een lange weg te gaan!