Inschrijving volgende 6 woningen aan de Wal

Je kunt je nu inschrijven voor de volgende zes woningen aan de Wal/Burgemeester Gubbelsplein op www.thuisinlimburg.nl. Het betreft de zes woningen waar iedereen op kan inschrijven, óók Arcenaren. Je kunt inschrijven tot 07 maart 17.30 uur. Er geldt een maximaal inkomen van €36.798,- maar géén vermogensgrens. Als je een huis of vermogen bezit maar je wilt kleiner of gelijkvloers gaan wonen, kun je gewoon inschrijven! Je hebt in dit specifieke geval geen recht op huursubsidie. Deze huizen bieden een extra kans indien het bij de eerste zes woningen, die alleen voor Arcenaren bestemd waren, niet gaat lukken.

Zuidelijk Dijktraject

Op 5 februari is er een ontwerpatelier geweest van het Waterschap Limburg over het zuidelijk dijktraject van de schanstoren richting Lottums Veer. De ideeën moeten verder worden uitgewerkt maar het plan om de groene dijk bij de parkeerplaatsen richting Schans te verplaatsen (zie witte pijl) en de watermolen en het huis van de boswachter te beschermen door de dijk, kon op de meeste steun rekenen. De plannen moeten nog verder worden uitgewerkt met een vistrap en een aantal verfijningen. Meer nieuws over de dijkversterkingen tijdens de openbare dorpsraad.

Impressie van Waterschap Limburg

Openbare Dorpsraadsvergadering

De volgende openbare dorpsraadsvergadering is op donderdag 8 maart a.s.        De voorlopige agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Binnengekomen stukken
  3. Verslag van de werkgroepen
  4. Parkeren in Arcen
  5. Dijkverzwaring
  6. Kasteeltuinen
  7. Rondvraag                                                                                                                                                                                                                                                          De vergadering wordt gehouden in MFA “De Schans”en begint om 19.30 uur.