Komende week start de cursus taalcoach.

Een taalcoach is een vrijwilliger die één keer per week afspreekt met iemand die taalzwak is. Thuis of tijdens een uitstapje praten over alledaagse dingen, helpen bij het invullen van een formulier of het lezen van een bijsluiter. Om taalcoach te worden hoef je geen taalwonder te zijn, ben je hier geboren en kun je Nederlands spreken en schrijven, dan kun jij ook meedoen.

De cursus duurt 4 woensdagavonden en start komende woensdag 4 april, van 19.00 tot 22.00 uur, in het MFA . Wil je ook meedoen, meld je dan snel aan met een mailtje naar info@dedorpsraadarcen.nl

Kastanjebomen Maasstraat

Uitnodiging voor alle belangstellenden om op donderdag 5 april om 19.30 uur naar de MFA de Schans te komen.

De Dorpsraad heeft contact gezocht met de gemeente omdat er lang niets meer vernomen werd over hoe verder met de slechte bomen aan de Maasstraat. De lente komt in zicht en dadelijk zitten de bomen weer in het blad en sterven door twee ziektes snel weer af. Het straatbeeld wordt ieder jaar slechter. Na een gesprek met  Mevrouw Hedwig van Baalen, technisch specialist van de Gemeente Venlo,  hebben we vernomen dat de bomen onlangs weer zijn onderzocht en dat op korte termijn weer ruim 30 bomen moeten worden verwijderd. De kastanje mineermot wordt dit jaar bij de resterende bomen wel weer bestreden. Jammer genoeg heeft de gemeente aangegeven dat er voorlopig geen actie wordt ondernomen om de Maasstraat, na rooien en herplanting van de bomen, te gaan herinrichten. Zoals u weet hebben wij, de Dorpsraad en de omwonenden, op een reconstructie aangedrongen zodat er werk met werk kan worden uitgevoerd. Wethouder Aldewereld kon zich na bezoek in Arcen heel goed in dit voorstel vinden. We hebben van de betreffende afdeling van de gemeente geen duidelijke onderbouwing gekregen. Wij gaan hierover nog zeker communiceren.

We hopen 5 april meer duidelijkheid te krijgen over plan van aanpak en herstel van de laanbeplanting van de Maasstraat. Wij hopen u op deze avond te ontmoeten.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De Provincie Limburg heeft de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) openbaar gemaakt, een link staat onderaan dit bericht. De NRD is de eerste fase van de Milieu Effect Rapportage over de dijkversterkingen in Arcen. Het betekent de eerste formele stap in het vervullen van de opdrachten die het Waterschap Limburg gekregen heeft. Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen zaken in deze NRD of zaken te melden die er niet instaan, dit heet een zienswijze indienen. Iedereen kan een zienswijze indienen bij de Provincie Limburg en dit kan tot en met 11 april. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Limburg, t.a.v. de heer J.L. Goudriaan, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht. Gedeputeerde Staten van Limburg zorgen ervoor dat de zienswijzen worden behandeld door Waterschap Limburg. Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de heer J.L. Goudriaan (tel. (043) 389 7452, jl.goudriaan@prvlimburg.nl) of de heer M. Brauers , tel. (043) 389 7242, mml.brauers@prvlimburg.nl voor het maken van een afspraak.

Op maandag 26 maart houdt het Waterschap een inloopbijeenkomst in Hotel Arcen. Deze bijeenkomst duurt van 16 tot 20 uur en je kunt hier ook mondeling een zienswijze indienen. De werkgroep dijkversterking van de dorpsraad bestudeerd het NRD samen met de Stichting bewoners aan de Maas. Op donderdag 29 maart is er een informatiebijeenkomst voor alle inwoners over het NRD en de eventuele in te dienen zienswijzen namens de dorpsraad en de stichting.

NRD MER Arcen_14-03-2018 (pdf, 28 MB)

Voorlichtingsbijeenkomst Gehandicaptenraad.

Op zaterdag 7 april 2018 houdt de Gehandicaptenraad / Toegankelijk Venlo van 13.30 tot 16.30 uur  haar jaarlijkse voorlichting / informatiemiddag in

“gemeenschapshuis De Vilgaard”, Schandeloseweg 1 Velden.  

Voor deze middag worden alle WMO – gerechtigden uit Venlo schriftelijk uitgenodigd, maar ook alle andere belangstellenden zijn van harte welkom

“Samen zitten, samen een, samen zitten we niet alleen”

De Gehandicaptenraad / Toegankelijk Venlo nodigt u uit voor deze middag, die speciaal voor mensen met een beperking en chronisch zieken wordt georganiseerd. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. U wordt bijgepraat over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn en hoe de gemeente Venlo hiermee omgaat. Ook kunt u bij de vele standhouders terecht voor antwoord op uw vragen. De toegang en één consumptie zijn gratis. Bij de lezing is een doventolk aanwezig.

Programma

13.15 uur Inloop

13.30 – 14.00 uur Opening door Wethouder Ben Aldewereld

14.30 – 15.30 uur Lezing door de gemeente Venlo : de werkwijze in de gemeente Venlo vanaf 1 januari 2018 voor wat betreft de toegang als het gaat om vervoersvragen, Huishoudelijke hulp en zorg.

16.30 uur Sluiting

Deelnemende organisaties zijn o.a.

Alzheimer afdeling Noord-Limburg Iedereen kan sporten Brandweer Venlo Proteion Diabetes Vereniging Nederland MEE en Onderling Sterk Gemeente Venlo Parkinson Café Venlo GIPS SGL GRV -Toegankelijk Venlo Vrijwilligerscentrale GRV Jong Stichting Fokus Woningen Blerick I & A: Arcen, Lomm, Velden, Venlo Stichting Hoormij / NVVS Oogvereniging Noord- en Midden Limburg Unik Skills on wheels: demonstratie rolstoelvaardigheid en training