Zienswijze op dijkverzwaring Venlo

De werkgroep dijkverzwaring van de dorpsraad heeft een zienswijze ingediend op de dijkverzwaringsplannen van de gemeente Venlo. Deze zienswijze is  HIER te downloaden. De strekking is dat er verder moet worden gekeken dan de grens van het project. De plannen Lottum-Boerkhuizerweerd en Hertogbroek zorgen voor peilverlaging tijdens hoogwater in Arcen, maar ook in Venlo! Binnenkort zal de nieuwe wethouder die belast is met de dijkversterking, Marij Pollux, kennismaken met de werkgroep van de dorpsraad en zich laten bijpraten over de plannen in Arcen

Zorg voor groene Smileys!

Deze week zijn er 2 zogenaamde Smileys, geplaatst op de Maasstraat. Deze blijven 3 weken hangen om weggebruikers bewust te maken van de snelheid waarmee men rijdt. Het uiteindelijke doel is om er voor te zorgen dat iedereen zich aan de snelheidslimiet van 30 KM per uur houdt. Later in het jaar zullen de Smileys te zien zijn op de Schans en daarna op de Barones van Wijmarstraat.

Beantwoording zienswijzen in zicht

De Provincie gaat de antwoorden op de zienswijzen, die zijn ingediend naar aanleiding van de NRD, publiceren op 19 juni. Waarschijnlijk zal er begin juli een omgevingswerkgroep plaats vinden in Arcen, welke wordt georganiseerd door het Waterschap. Voorafgaand aan deze omgevingswerkgroep zal er de mogelijkheid zijn om de antwoorden op de individuele zienswijzen toe te laten lichten door het Waterschap. Als voorschotje op de beantwoording heeft de commissie M.E.R. een advies uitgebracht aan de Provincie. Het advies is HIER te vinden.

Bezoek van college aan de wijken

foto: venlo.nieuws.nl

Het nieuwe college van de Gemeente Venlo brengt een bezoek aan de wijken. Iedereen is van harte welkom tijdens de bijeenkomsten.

Het nieuwe college van B & W zal in de week van 28 mei een begin maken met de wijkbezoeken in onze gemeente. Deze bezoeken zijn een eerste aanzet tot veel meer bezoeken aan de verschillende wijken en stadsdelen, want dat heeft het college tot een van zijn prioriteiten gemaakt. U bent allen van harte welkom bij de plenaire gedeeltes van de wijkbezoeken. De bezoeken aan de wijken hebben het volgende doel:

Informatie ophalen om zo het beleid verder te kunnen invullen, in gesprek te gaan met de inwoners, aan te voelen wat er leeft in de stad.

Elke avond bestaat uit 2 onderdelen:

Bezoek aan een activiteit, vereniging, organisatie

Het college gaat samen met studenten van Gilde Opleidingen een kookles volgen. Er wordt een aantal gerechten gemaakt ter voorbereiding op een sponsordiner, georganiseerd door de studenten, waarbij de opbrengst ten goede komt aan de Roparun. Ook zal het college de brede maatschappelijke voorziening De Vilgaard in Velden bezoeken. Hier komen sport en maatschappelijke activiteiten samen. Het college zal meelopen met een buurtpreventieteam in Tegelen en brengt een bezoek aan de weekmarkt in Blerick.

Het plenaire gedeelte

Tijdens het plenaire gedeelte, waar iedereen welkom is, start elke avond met een korte toelichting op het coalitieakkoord. Ook zullen de wethouders zich voorstellen. Bezoekers kunnen in gesprek gaan met de wethouders. Het plenaire gedeelte start om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Het college ontvangt iedereen heel graag op de volgende data en locaties.

Maandag 28-05  Huis van de Wijk D’n Dörpel – Gulikstraat 202 Venlo

Dinsdag 29-05  Brede maatschappelijke voorziening De Vilgaard – Schandeloseweg 1 Velden

Donderdag 31-05  t Zaelke – Ariënsstraat 21 Tegelen

Vrijdag 01-06  t Raodhoes – Antoniusplein 2 Blerick