Zienswijze NRD door Dorpsraad en Stichting

De afgelopen weken hebben de dorpsraad en de stichting samen gewerkt aan een zienswijze op de NRD van het dijktraject Arcen. Er zijn echt ontzettend veel uren werk in gestoken, maar het resultaat mag er zijn! Het is een gedragen en gefundeerde zienswijze geworden, die vooral duidelijk laat zien dat een eiland om de brouwerij geen verstandige optie is. Op initiatief van de dorpsraad hebben de brouwerij en de eigenaren van de omliggende bebouwing ook elk een eigen zienswijze ingediend. Binnenkort volgt meer nieuws.

De zienswijze is vooral gericht op het corrigeren van fouten en het aanvullen van onvolledigheden in de NRD. We zoeken binnenkort de publiciteit op met de juiste aanpak van de dijkversterking. De ingediende zienswijze kunt u hier  vinden. Het lijkt een groot document maar zonder de bijlagen zijn het slechts 7 pagina’s. Erg interessant!

Cursus taalcoach is begonnen!

Een paar weken geleden ben ik begonnen met inventariseren of er belangstelling was voor de cursus taalcoach/vrijwilliger. Er kwamen gelukkig heel veel enthousiaste reacties en afgelopen woensdag was al de eerste les met 13 “leerlingen”. Dankzij Lars van Oostrum, die de weg weet in het MFA konden we goed beginnen, waarvoor dank! Annemie Koenders geeft de lessen op vier woensdagavonden van 19 tot 22 uur in MFA de Schans. Het zijn vier lessen die op zichzelf staan zodat je deze ook los kunt volgen. Wie tijd en zin heeft is aanstaande woensdag nog van harte welkom, deelname is gratis! Wel van te voren aanmelden bij info@dedorpsraadarcen.nl.

We begonnen rustig met een voorstelrondje en een quiz. Uit deze quiz bleek dat er 2,5 miljoen laaggeletterden zijn in Nederland waarvan 55% Nederlands als eerste taal heeft. Deze Nederlanders hebben vaak weinig of geen onderwijs gehad en schamen zich voor de laaggeletterdheid. Mensen die Nederlands als tweede taal hebben en laaggeletterd zijn verkeren vaak in een isolement en zijn vaak vrouw. Zij hebben maar een kleine woordenschat en hebben moeite met de zinsbouw. Verder leerden we hoe we goed kunnen kennismaken met degene die we gaan begeleiden en hoe we de leerdoelen kunnen bepalen. In les 2 gaan we ons verdiepen in het lezen. Ik verheug me er op!

Dank voor de opkomst

Afgelopen donderdag was er in MFA de Schans een bijeenkomst van de stichting bewoners aan de Maas en de dorpsraad over de dijkversterking. De opkomst was groot waarvoor dank! We zijn beland in de eerste stap van het formele proces. Er was nog niet heel veel concreets te melden maar het wordt wel steeds tastbaarder. Han Soethoudt heeft een presentatie gegeven over zijn rapport Benodigde Dijkhoogte Arcen waar hij zeer veel tijd in heeft gestoken. Dit rapport zal binnenkort op deze website verschijnen. Er was ook nog input van de aanwezigen op zaken die aangevuld kunnen worden in de NRD. Wat er nu niet in komt wordt ook niet meer mee genomen! Er is voor een ieder tijd tot 11 april om een zienswijze (bezwaar/aanvulling) in te dienen bij de provincie. Hoe dit moet staat in een eerder bericht. De dorpsraad en de stichting zullen gezamenlijk een zienswijze indienen welke t.z.t. op deze website zal verschijnen.

De presentatie die deze avond gegeven werd vindt u  hier.