Zienswijze op dijkverzwaring Venlo

De werkgroep dijkverzwaring van de dorpsraad heeft een zienswijze ingediend op de dijkverzwaringsplannen van de gemeente Venlo. Deze zienswijze is  HIER te downloaden. De strekking is dat er verder moet worden gekeken dan de grens van het project. De plannen Lottum-Boerkhuizerweerd en Hertogbroek zorgen voor peilverlaging tijdens hoogwater in Arcen, maar ook in Venlo! Binnenkort zal de nieuwe wethouder die belast is met de dijkversterking, Marij Pollux, kennismaken met de werkgroep van de dorpsraad en zich laten bijpraten over de plannen in Arcen

Zorg voor groene Smileys!

Deze week zijn er 2 zogenaamde Smileys, geplaatst op de Maasstraat. Deze blijven 3 weken hangen om weggebruikers bewust te maken van de snelheid waarmee men rijdt. Het uiteindelijke doel is om er voor te zorgen dat iedereen zich aan de snelheidslimiet van 30 KM per uur houdt. Later in het jaar zullen de Smileys te zien zijn op de Schans en daarna op de Barones van Wijmarstraat.

Beantwoording zienswijzen in zicht

De Provincie gaat de antwoorden op de zienswijzen, die zijn ingediend naar aanleiding van de NRD, publiceren op 19 juni. Waarschijnlijk zal er begin juli een omgevingswerkgroep plaats vinden in Arcen, welke wordt georganiseerd door het Waterschap. Voorafgaand aan deze omgevingswerkgroep zal er de mogelijkheid zijn om de antwoorden op de individuele zienswijzen toe te laten lichten door het Waterschap. Als voorschotje op de beantwoording heeft de commissie M.E.R. een advies uitgebracht aan de Provincie. Het advies is HIER te vinden.