Berichten

De nieuwsberichten van de website worden hier opgeslagen

 

Untitled

Bouw woningen Wal in Arcen gestart Deze maand is aannemer Heijmans in opdracht van Woonwenz begonnen met de bouw van 12 sociale huurwoningen aan de Wal in Arcen. Vandaag en morgen worden de funderingspalen geboord. Het bouwplan is het eerste in een serie van zes kleinschalige nieuwbouwprojecten die de komende […]

Aanpassen fiets/voetpad Lingsforterweg.

We hebben bij het College van B&W opnieuw aandacht gevraagd voor de verbetering van het fiets/voetpad gelegen tussen de dienstingang van de Kasteeltuinen en de rotonde N271. Er was al een aanvraag gedaan door de Dorpsraad bij het Gemeentelijk Vervoers en Verkeers Plan 2017 om een vrijliggend wandelpad aan te leggen maar […]

Stand van zaken Speelpark aan de Boerenweg

Stand van zaken speelpark aan de Boerenweg Op maandag 5 februari is de werkgroep, die bezig is met de realisering van een speelpark op de plek waar de oude school heeft gestaan, weer bij elkaar geweest voor overleg. De mensen zijn binnen de werkgroep aan het werk met verschillende zaken. […]

persoonlijk verslag taalcafé

Vandaag ben ik voor de eerste keer naar het taalcafé geweest. Ondanks dat ik nog erg schor was van een griepaanval, heb ik een amusante bijeenkomst beleefd. Aan het begin nog een beetje schuchter omdat ik bijna niemand kende, werden de gesprekken allengs losser. Sterker nog, het ging soms van […]

Uitnodiging Mantelzorgsalon

Wat is een mantelzorgsalon? In een mantelzorgsalon kun je op een laagdrempelige en ongedwongen manier andere mantelzorgers ontmoeten. Je kunt er ervaringen delen met andere mantelzorgers en je wordt geïnformeerd over onderwerpen die voor jou als mantelzorger van belang zijn. Mantelzorgsalon ‘Zorgen voor een naaste met psychische problemen en ik?’ […]

Taalcafé 3 februari 2018

Visieoverleg Parkeren

Foto Loek Backes Arcenaren profiteren van het toerisme door het aantal voorzieningen dat hierdoor kan bestaan. Er is aan de andere kant echter ook overlast, met name van het parkeren van auto´s, motoren en fietsen in het centrum. De gemeente Venlo gaat een plan in elkaar zetten om de parkeeroverlast […]

Concept notulen openbare dorpsraadvergadering 15 november 2017

Klik op onderstaande link voor de conceptnotulen van de laatste openbare dorpsraadvergadering. notulen openbare dorpsraadvergadering 15 november 2017  

Werkbezoek gemeenteraad Venlo aan Arcen m.b.t. de Dijkverzwaring

Foto Ineke Hendrickx Vandaag hebben een aantal gemeenteraadsleden, ambtenaren en wethouder Teeuwen een werkbezoek gebracht aan Arcen. Er werd begonnen bij de Schanstoren en via La Tour Meuse, de doorgang bij Alt Arce en de doorgang tegenover de Graaf werd bekeken wat de impact van de dijkverzwaring kan zijn voor […]

Informatie huizen aan de Wal

Bij deze de presentatie die Woonwenz in december heeft gegeven over de te bouwen huizen aan de Wal. Een belangrijk punt is dat het vermogen geen rol speelt bij de toewijzing. Het is aldus mogelijk om het eigen huis te verkopen en te gaan huren op de Wal. De volledige […]

Ophalen kerstbomen

Het inzamelen van de kerstbomen zal dit jaar op zaterdag 6 januari vanaf 10 uur zijn. Dit is op Driekoningen. Normaal wordt gewacht tot na Driekoningen. Maar een week langer wachten met ophalen zou volgens ons overlast van bomen in de openbare ruimte gaan opleveren. Vandaar dat is gekozen voor […]

Informatieavond bouwplan de Wal

Op dit moment worden op de bouwlocatie aan de Wal voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor de realisatie van 12 nieuwe huurwoningen. In opdracht van woningcorporatie Woonwenz start aannemer Heijmans hier in februari 2018 met de bouw. Vóór de start van de bouw wil Woonwenz geïnteresseerden graag informeren over het bouwplan. Dit […]

beperken van overlast parkeren

Vanmiddag heeft de dorpsraad een constructief overleg gevoerd met de gemeente over het beperken van de overlast van door toeristen geparkeerde auto´s en fietsen in het centrum van Arcen. Arcenaren zijn zich er van bewust dat het toerisme bijdraagt aan het niveau van voorzieningen in het dorp maar willen graag […]

Verslag Taalcafé van afgelopen zaterdag.

Het was weer een drukbezocht taalcafé. Er waren een aantal mensen die er de eerste keer ook waren, maar ook een aantal nieuwe gezichten. Op deze ochtend kwam de Sint in de MFA op bezoek bij AV Flash maar ging ook nog even bij het taalcafé langs. Niet om beter […]

Informatieavond van het Waterschap Limburg

Afgelopen donderdag was er een infoavond van het Waterschap over de dijkversterking. Ditmaal was er al meer duidelijkheid over welke kanten het op KAN gaan en dat gaf iets meer houvast. Er zijn enkele varianten over die in de komende periode meer uitgewerkt gaan worden. De dorpsraad heeft in het […]

Arcen wil een flexibele dijk

Vandaag stond er in artikel in de Limburger over de dijkverzwaring in Arcen. Op zich een goede weergave, er zijn echter twee correcties te maken.  De eerste correctie is dat de enquête niet is uitgevoerd door de dorpsraad maar door de stichting bewoners aan de Maas. Hierna zijn de resultaten […]

Nieuwe huurwoningen aan de Wal!

Afgelopen woensdag was er overleg van de dorpsraad met Woonwenz en Heijmans over de te bouwen huizen aan de Wal. De gemeente Venlo gaat in december 2017 beginnen met de grondwerkzaamheden waarna de firma Heijmans in februari 2018 begint met de daadwerkelijke bouw. Indien er geen tegenvallers zijn worden de […]

Agenda Openbare Dorpsraad

Het is weer een volle Agenda, kom op tijd! De concept-notulen van de vorige vergadering zijn te vinden onder het tabje “archief”. Hierna nog een link naar een PDF van de Agenda om deze te kunnen uitprinten. Dorpsraad agenda 2017-11-15

Kleine verkeerswerken

De Dorps- en Wijkraden  van de gemeente Venlo mogen ieder jaar de gemeente voorstellen doen welke kleine verkeerswerken wenselijk zijn. Een aantal werken wordt daadwerkelijk uitgevoerd maar de meeste worden afgewezen. De dorpsraad Arcen heeft 2 kleine werken gehonoreerd gekregen. Andere zoals een apart wandelpad van de dienstingang van de […]

Werkgroep verbinding

Vanavond komen de leden van de werkgroep verbinding weer bij elkaar om 19.30 uur in MFA de Schans. Ben je geïnteresseerd? Kom vrijblijvend kijken!  

Succesvol Taalcafé!

Het eerste taalcafé was gisteren zeer succesvol. Onder het genot van een kopje koffie met pepernoten en taaitaai werd er gewerkt aan de Nederlandse Taal. Het hoofddoel is echter dat mensen met elkaar in contact komen en dit is prima gelukt! Er werd gesproken over het belang van het Nederlands […]

Stand van zaken speelpark

Aan alle kinderen, ouders en andere belangstellenden; De werkgroep Speelpark maakt vorderingen. Mede dankzij de gemeente Venlo en Speeltuinwerk Limburg zijn we nu zo ver dat de speeltoestellen besteld zijn. Op dinsdag 14 november om 15.15 uur (dus meteen na schooltijd) komt de leverancier van de toestellen een presentatie geven […]

Uitnodiging vrijwilligerscafé 2017

Op donderdag 7 december wordt er in Venlo weer een vrijwilligerscafé georganiseerd. Wie hiervoor belangstelling heeft, kan de bijgaande uitnodiging downloaden. Uitnodiging vrijwilligerscafé 2017    

Dijkwensen bewoners aan de Maas

Gisteravond was er een gezamenlijke avond van de dorpsraad en de stichting bewoners aan de Maas. Het doel was om de bewoners aan de Maas aan het woord te laten over de dijkversterking. Het Waterschap heeft in een eerder ontwerpatelier een voorstel voor een 18.60m hoge kering gedaan. Dit is voor de bewoners […]

Wensbus in Arcen?

Maandag 2 november om 19.30 uur is er weer een bijeenkomst van de werkgroep Verbinding in MFA de Schans. Er zal onder andere een presentatie zijn over de Wensbus. Vervoer over korte afstanden voor een spotprijs en gerund door vrijwilligers. Zou een Wensbus nuttig zijn in Arcen en zo ja,  kunnen we […]

Eerste zaterdag van de maand: Taalcafé

In het Taalcafé leer je nieuwe mensen kennen. Je praat ongedwongen met mensen, in het Nederlands. Het Taalcafé is voor iedereen die zijn of haar Nederlands wil verbeteren of anderen daarbij wil helpen. Onder het genot van een gratis kopje koffie of thee oefen je, op een leuke manier, samen […]

Inventarisatie van belangen en wensen van de bewoners aan de Maas t.a.v. de dijkverzwaring

Op donderdag 2 november houdt de werkgroep dijkverzwaring van de dorpsraad samen met de stichting bewoners aan de Maas, een avond over de dijkverzwaring. Deze bijeenkomst vindt plaats van 19.30 tot 21.00 uur in MFA de Schans. De aanleiding voor de avond is als volgt. Het waterschap heeft tijdens de laatste […]

Kalender 2018

Zoals u gewend bent, kunt u uw gegevens  die in de kalender gepubliceerd moeten worden, nogmaals controleren via de proefdruk. Vanwege het feit dat de Dorpsraden een nieuwe uitgever in de arm hebben  genomen om de kalender 2018 voor Arcen, Lomm en Velden uit te geven, is de periode voor […]

Reageren op berichten of abonnee worden

Vanaf vandaag kan er gereageerd worden op berichten van de dorpsraad. Hiermee wordt de interactie en daardoor de betrokkenheid van inwoners vergroot. Je moet een account aanmaken om te kunnen reageren en helaas geldt deze mogelijkheid alleen voor nieuwe berichten. Onderaan de reactiepagina kun je een vinkje zetten om een mailtje […]

Werkgroep dijkversterking

Gisteravond is de werkgroep dijkversterking bij elkaar geweest. We hebben het ontwerpatelier en de omgevingswerkgroep van het Waterschap besproken en een pad uitgestippeld hoe we verder gaan. De belangrijkste punten: Het waterschap meldde dat er consensus is in de Stuurgroep Noordelijke Maasvallei over het benodigde peil in Arcen van 18.60 […]

Wethouder Aldewereld ontvangt rapport toegankelijkheid dorp Arcen

              Susanne Valckx en Toos Brands hebben een uitgebreid rapport samengesteld over de toegankelijkheid van Arcen. Het onderzoek kwam voort uit het DorpsOntwikkelingsPlan en werd gedaan namens de dorpsraad. De uitslag van dit onderzoek is in eerste instantie een constatering van feiten aan hand van de verzamelde informatie. Deze feiten zijn besproken […]

Stand van zaken Speeltuin/speelpark/ontmoetingsplek

De werkgroep die zich bezig houdt met het realiseren van de speeltuin/speelpark/ontmoetingsplaats op de plek van de oude school, komt op woensdag 1 november weer bij elkaar. Hier is ook aanwezig de heer Roland Sijbers, de ambtenaar van de gemeente Venlo die zich bezig houdt met de speeltuinen in de […]

Ontwerpatelier en omgevingswerkgroep van het Waterschap

Dinsdag 10 oktober waren er twee bijeenkomsten van het Waterschap: een ontwerpatelier Maasstraat en een omgevingswerkgroep. Beide bijeenkomsten hadden ongeveer dezelfde inhoud. Het proces werd uitgelegd, de faalkansberekeningen getoond en via een presentatie van Wil Joosten over een stadsmuur ging men over naar 3D tekeningen van een verdere uitwerking. De uitwerking […]

Week van de toegankelijkheid

Aanstaande donderdag presenteren Susanne Valckx en Toos Brands het rapport “Onderzoek Toegankelijkheid dorp Arcen” aan wethouder Aldewereld. Nadien zal het rapport natuurlijk ook via deze website te bekijken zijn.

Waterschap Limburg ontvangt gedeputeerde Geurts in Arcen

Vorige week donderdag heeft de Heer Geurts, gedeputeerde van de Provincie Limburg (mobiliteit, stedelijke ontwikkeling en toerisme), een werkbezoek gebracht aan Arcen. Het Waterschap Limburg had hem uitgenodigd om duidelijk te laten zien dat de opgave voor het Waterschap niet los kan worden gezien van het toerisme. Wil Joosten heeft […]

Zakkenduuster

Van de gemeente Venlo hebben we bericht gekregen dat er op de Lingsforterweg, tegenover het voormalige café de Inaborg, 2 lantaarnpalen bijgeplaatst worden om de straat voldoende verlicht te krijgen. Het kost tijd en moeite maar het “zakkenduuster” gaat verdwijnen op deze weg. Het vasthoudende karakter van Thijs Reutelingsperger werpt […]

Werkgroep verbinding

De werkgroep verbinding heeft een bijeenkomst gehad. Er werd gesproken over: Het Taalcafé: Dit wordt in oktober nog opstart door Paul Valckx en Monique van den Kroonenberg. De bedoeling is om in MFA de Schans eenmaal per maand een bijeenkomst te houden met koffie en thee met een koekje. De […]

Peiling woningbehoefte

  Er zijn Arcenaren die een woning zoeken in Arcen. Huur, koop of misschien wel een kavel om te bouwen. De zoekers naar koopwoningen worden bediend door de makelaars, waarvan we er enkele in Arcen hebben. Huurwoningen zijn er weinig en kavels bijna niet. De werkgroep verbinding van de dorpsraad wil […]

Dinsdag 3 oktober 19.30 uur werkgroep Verbinding

Dinsdag 3 oktober om 19.30 is er weer een bijeenkomst van de werkgroep Verbinding in MFA “de Schans”. Voel je je aangesproken door een van de agendapunten of heb je zelf nog andere punten waarin we iets in kunnen betekenen voor Arcenaren, kom dan naar de bijeenkomst. Iedereen is welkom! […]

Asfalteren Lingsforterweg

In november wordt de Lingsforterweg voor het kasteel opnieuw geasfalteerd. Dit was reden voor de dorpsraad om te onderzoeken of er mogelijk verbeteringen zijn aan te brengen aan deze weg. Fietsers vanaf de Maliebaan moeten 2x de Lingsforterweg oversteken als ze richting dorp willen. Kan dit anders? Veiliger? Afgelopen woensdag heeft […]

Wat een opkomst!

Afgelopen woensdag hebben 102 personen de openbare dorpsraad bezocht! Dit is een grote motivatie voor het bestuur, waarvoor DANK! De concept notulen van de vergadering zijn te vinden onder het tabblad Archief > Notulen. Natuurlijk gaan we proberen om ook op 15 November weer interessante onderwerpen te presenteren.

Agenda Openbare dorpsraad

Bij de binnengekomen stukken zullen onder andere de bruggen die het Limburgs Landschap heeft weggehaald, aan de orde komen. Het is weer een volle Agenda, kom op tijd! Hieronder nog een link naar een PDF van de Agenda om deze te kunnen uitprinten. Dorpsraad agenda 2017-09-13  

Fietsen langs de Maas

Overheden in Nederland, België en Frankrijk  werken samen om de internationale fietsroute langs de Maas – La Meuse-à-Vélo – te realiseren. De totale fietsroute telt meer dan 1.000 kilometer aan bewegwijzerde wegen, van de bron tot de monding. De Maasfietsroute draagt bij aan de bevordering van (fiets)toerisme en recreatie langs […]

Bruggen in de Inaborg per direct verwijderd

    De Stichting het Limburgs Landschap heeft de bruggen in de Inaborg zonder enig overleg per direct verwijderd. Naar zeggen van de Stichting moest dit gebeuren omdat de bruggen waren afgekeurd of niet voldeden aan de normen. De bruggen afsluiten en zoeken naar een oplossing was naar mening van de dorpsraad […]

Onkruid bij MFA

Onlangs is van verschillende kanten geklaagd over het onkruid bij MFA de Schans. Hier vindt u het artikel dat omroep Venlo hieraan heeft gewijd. Er heeft tevens een interview met Pierre Hegger van de werkgroep verkeer plaatsgevonden over dit onderwerp, dit vind u hier.

Vanaf woensdag 19 juli wordt de rijrichting van de kasteellaan omgedraaid!

Auto’s die de zuidelijke afslag naar Arcen namen konden alleen maar door het centrum van het dorp rijden. Dit zorgde voor meer auto’s in het dorp. De Kasteeltuinen ondervonden overlast van de rijrichting omdat hun parkeerplaats moeilijker bereikbaar was. De evaluatie van de verkeersstromen rond MFA de Schans wees uit dat er […]

Evaluatie verkeersstromen MFA de Schans

De gemeente heeft met de opening van MFA de Schans maatregelen getroffen om het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. De afspraak was dat deze stromen na een jaar zou worden geëvalueerd. Will Scheepens heeft met de werkgroep verkeer de evaluatie vorm gegeven en deze is nu definitief. Er is […]

Speelpark krijgt vorm

De werkgroep speeltuin vordert goed met de plannen om  een speelpark te realiseren op de plek waar de Wijdtveldschool wordt gesloopt. De speeltoestellen die bij de school stonden zijn grotendeels niet meer veilig en gaan weg. Het doel is het creëren van een ontmoetingsplek voor jong en oud. Tevens wordt bewegen gestimuleerd. Er […]

Brandweeroefening

Brandweer Lomm oefent bij jou in de Wijk Jaarlijks worden veel mensen verrast door brand in hun woning! Wist je dat de kans op een woningbrand 1 op 65 is? Uit onderzoek blijkt dat in veel gevallen het eigen gedrag een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van de brand. […]

Hoog bezoek uit den Haag bekijkt mogelijkheden dijkversterking in Arcen

Vandaag was er, op uitnodiging van het Waterschap, hoog bezoek uit Den Haag. Beleidsbeslissers op watergebied kwamen kijken welke moeilijkheden én kansen de nieuwe norm voor dijkbescherming in Arcen oplevert. Wil Joosten en Cecile van den Kroonenberg waren namens de werkgroep dijkversterking van de dorpsraad uitgenodigd. Er is goed voor […]

Voortgang Speeltuin

Op dinsdag 20 juni heeft de werkgroep Speeltuin van de dorpsraad bij elkaar gezeten met omwonenden van de nieuw te creëren speeltuin op de plaats van de oude school. Peter Venbruex, landschapsinrichter, heeft een tekening gemaakt van hoe het terrein er naar ons idee uit moet komen te zien. Die […]

Open inloop zoekt vrijwilligers

De open inloop is gevestigd in MFA “de Schans” en je treft er Arcenaren, vrijwilligers en professionals. Zoals de naam al zegt kun je binnenlopen voor een kop koffie, om te kaarten, te schilderen of een praatje te maken als je dat leuk vindt. Er is altijd wel iets te doen. De open inloop is op zoek […]

Data Kermis 2018

Naar aanleiding van vele vragen aan de stichting sfeermarkt: de kermis 2018 zal georganiseerd worden van 13 t/m 17 april.

Woonwenz gaat bouwen aan de Wal!

De plattegrond van de huizen aan de Wal. De 3 paarse woningen zijn de eengezinswoningen, de 9 blauwe zijn de levensloopbestendige woningen. Links van het blauwe rijtje van 3 zijn de eigen parkeerplaatsen. Alle woningen hebben een achterom. Het is belangrijk om nu in te schrijven op www.thuisinlimburg.nl om in een later stadium direct voor […]

Verbinding!

De eerste bijeenkomst van de werkgroep verbinding is prima verlopen, er waren 16 personen aanwezig! We hebben gebrainstormd waar in Arcen behoefte aan is. De missie van de Dorpsraad Arcen is samenwerken aan een vitaal en gastvrij dorp, waar iedereen meetelt en meedoet. Er zijn een aantal concrete punten naar voren gehaald […]

Vandaag om 19.30 uur in MFA de Schans!

Eerste bijeenkomst van de werkgroep verbinding. Deze werkgroep is het smeermiddel tussen de inwoners onderling, en met de verschillende instanties. Vaak kunnen mensen zelf allerlei zaken regelen maar soms is er iets hulp nodig. Ook het signaleren van tekortkomingen ziet de dorpsraad als een doel. Waar krijgt deze werkgroep zoal […]

Werkgroep dijkversterking

Op 01 juni is de werkgroep voor het eerst bij elkaar geweest. Het was een vruchtbare vergadering waar we hebben geïnventariseerd en een plan gemaakt. Een aantal punten: -We maken ons zorgen over het budget. De opgave in Arcen is complex. Straks is er te weinig geld over om een goede […]

Hondenpoep

Er komen nog steeds veel klachten over hondenpoep. Lees hier de advertentie uit de Maasdorpen. Het delen van het Facebookbericht op de pagina “Arcen Leeft” heeft een uitgebreide discussie opgeleverd. Veel mensen voelen zich betrokken bij dit onderwerp.   VOS hondenpoep

Openbare dorpsraad van 17 mei 2017

Dank voor de grote opkomst gisteravond. Ondanks het mooie weer waren er meer dan 50 mensen aanwezig. De belangrijkste zaken die aan de orde kwamen: Van Woonwenz is informatie gekomen over de woningen aan de Wal. De afstemming met de gemeente is afgerond en de vergunning is aangevraagd. Er moet […]

Start van de werkgroep Verbinding

Deze werkgroep is het smeermiddel tussen de inwoners en de verschillende instanties. Vaak kunnen mensen zelf allerlei zaken regelen maar soms is er iets hulp nodig. Ook het signaleren van tekortkomingen ziet de dorpsraad als een doel. Waar krijgt deze werkgroep zoal mee te maken? De gerealiseerde speeltuin, zorgcomplex, zorgcentrum, […]

Agenda openbare dorpsraad

Woensdag 17 mei aanvang 19.30 uur in MFA de Schans 1. Opening. 2. Notulen van de vorige vergadering op 15-02-2017 3. Ingekomen stukken/mededelingen 4. Update van de werkgroepen: -Wonen -Bomen -Speeltuin -Dijkverzwaring -Verkeer -Zorgcomplex 5. Dijkverzwaring Bijdrage van Christine Jansen van de gemeente Venlo en Wout de Fijter en Sjoerd […]

Nieuwe website live

De nieuwe website van de Dorpsraad is live! Binnenkort meer.