Berichten

De nieuwsberichten van de website worden hier opgeslagen

 

Kick off werkgroep Verbinding

Gisteren een goed bezochte en productieve eerste vergadering gehad met de vernieuwde werkgroep Verbinding! Betrokken bewoners uit Arcen-dorp en de buitengebieden waren aanwezig alsmede een vertegenwoordiger van de gemeente Venlo. Aanwezig waren (1 persoon wil liever niet met naam op de website worden vermeld): Thea van den Bekerom Angelique Kuijpers […]

“Weesfietsen”

Na melding bij de gemeente van een fietswrak en een aantal “weesfietsen” ben ik vorige week gebeld door onze BOA. Hij vroeg om de precieze plekken en hij zou actie ondernemen. Het fietswrak bij de haven is direct verwijderd. Fiets bij noodbushalte is na bestickeren door iemand meegenomen. 2 fietsen […]

Even voorstellen

Mijn naam is Bert Janssen, geboren en getogen in Steyl en sinds 5 maanden woon ik in Arcen op de Scheidsgraafsingel. Omdat de mensen in Arcen mij nog niet kennen even een foto erbij. Ik ben actief bij verschillende verenigingen en stichtingen en nu ga ik als voorzitter een doorstart […]

Start werkgroep verbinding

De werkgroep verbinding wordt weer opgestart door de dorpsraad en misschien heb jij wel interesse om deel te nemen?! Onze eerste bijeenkomst is op donderdag 22 september om 20.30 uur in MFA de Schans. Laat s.v.p. even weten of je wel of niet komt door een mailtje te sturen naar […]

Openbare Dorpsraad woensdag 14 september

We beginnen de avond met een BBQ, tussen 18 en 20 uur bij MFA de Schans, alleen met uitnodiging. Daarna houden we een korte dorpsraad om iedereen vertrouwd te maken met de wat deze doet.

Wies Muijres

Afgelopen dinsdag is ons oud-bestuurslid Wies Muijres overleden. Wies wilde altijd vooruit, in het algemeen belang van Arcen. MFA de Schans, de Klosterhoaf, kastanjebomen en de 4 mei herdenking zijn enkele zaken waar Wies haar schouders onder heeft gezet. Dankjewel Wies, voor alles wat je voor Arcen hebt gedaan!

Werving vrijwilligers

Gesprek werkgroep verkeer met gemeente

Onlangs vond er weer een gesprek plaats. De volgende zaken kwamen aan de orde: Maatregelen foutparkeren SchansEr wordt een plan uitgewerkt om in de bermen Maaskeien te plaatsen met een kruidenmengselStreefdatum aanleg: voor de zomer van 2023 Overlast promenade aan de MaasEr zijn inmiddels goed zichtbare borden geplaatst dat het […]

BBQ 14 september

Op woensdag 14 september houdt de dorpsraad een BBQ met aansluitend een openbare vergadering in MFA de Schans. De BBQ is tussen 18 en 20 uur en deelname kan alleen op uitnodiging. De vergadering begint om 20 uur en is voor iedereen te bezoeken. De door Frans Raijer verzorgde BBQ […]

Update Werkgroep Wonen

Op 30 mei jl. zijn we met de hele werkgroep wonen (4 man sterk) naar de gemeente gegaan om overleg te voeren. Belangrijkste doel: maken van concrete afspraken over wonen. Dat is slechts gedeeltelijk gelukt. Helaas zijn er recentelijk ontwikkelingen geweest die de bouw aan ’t Wijdtveld zullen vertragen. Eind […]

Inloopavond nieuwe busroute

De busroute gaat veranderen in Arcen. De bus zal niet meer door het centrum gaan maar over de provinciale weg. Daarom organiseert de Provincie Limburg samen met Arriva en de gemeente Venlo een inloopavond waar u terecht kunt met uw reacties, vragen en/of opmerkingen over de nieuwe busroute. De inloopavond […]

Parkeeroverleg

Onlangs vond er een gesprek plaats met de gemeente over het parkeren. Op uitdrukkelijk verzoek van de Dorpsraad werd het overleg fysiek gevoerd. Uitgenodigd waren de werkgroep verkeer, het parkeerpanel en ondernemers. De gemeente was met maar liefst 9 personen vertegenwoordigd: diverse ambtenaren, twee personen van een adviesbureau en een […]

AZLN negeert problemen in Arcen

Op 20 mei is er een gesprek geweest met Gemeente Venlo en de heer Bogaerts van de Ambulance Zorg Limburg Noord (AZLN). Het was een prettig gesprek, veel vriendelijker van aard dan de mailwisselingen die we tot nu toe met AZLN hebben gehad. Er werden echter NUL concrete verbeteringen voor […]

Verkeer(d) in Arcen

Op 19 mei jl. vond er een korte verkeersschouw plaats in het centrum van Arcen. Daarbij waren aanwezig de wijk-BOA, de stadsdeelmanager en leden van de werkgroep verkeer van de Dorpsraad. Aandacht werd besteed aan: 1. De vraag of de bebording juist is bij de parkeerplaatsen nabij de MFA  2. […]

Verduurzaming

Namens de gemeente Venlo heeft Bas van den Akker vorige week tijdens de openbare dorpsraad een presentatie gegeven over verduurzaming. Het was een interessante uitleg over de zeer uiteenlopende mogelijkheden die er bestaan. Afkoppelen regenwater, duurzaamheidscoach aan huis, groene daken, regeling aanschaf zonnepanelen, warmtebeelden laten maken en nog veel meer. […]

Openbare dorpsraad

Aanstaande donderdag is er weer een openbare dorpsraad. Op de agenda staat een presentatie over verduurzaming. Deze gaat over kansen die Arcenaren hebben om energie op te wekken, energie te besparen én zo geld te besparen! De concept notulen van de vorige vergadering kunt u onder “archief” vinden.

Dodenherdenking 2022

Ingang via de schuifdeuren bij de huisarts, uitgang via het monument en de zijdeur van het gemeentehuis.

Parkeeroverlast

Omroep Venlo heeft een item gemaakt over de parkeeroverlast in Arcen. Klik op het logo om de video te bekijken. Will Scheepens, voorzitter van de werkgroep verkeer, verwoordt de frustratie zeer duidelijk!

52% spoedritten ambulances op tijd

De ambulancezorg Limburg-Noord (AZLN) wil de cijfers van de aanrijtijden naar Arcen over 2021 niet aan de dorpsraad verstrekken. Wij zouden volgens AZLN de cijfers alleen maar verkeerd kunnen interpreteren?! Via de gemeente Venlo hebben we dan toch een deel van de cijfers gekregen. Het gaat om het percentage van […]

Parkeeroverlast blijft aanhouden

Afgelopen donderdag is er door de gemeente Venlo een parkeerpanel gehouden met als doel de parkeerproblemen in Arcen op te lossen. Ondanks het verzoek van deelnemers uit Arcen om de bijeenkomst fysiek te houden in MFA de Schans, werd deze digitaal uitgevoerd. Bij aanvang van de teams-meeting waren er slechts […]

Opvang Oekraïeners in hotel Rooland

Onderstaande brief kregen wij van de gemeente Venlo om Arcen in te lichten over het plan om Oekraïense vluchtelingen op te gaan vangen in hotel Rooland. Als er meer nieuws vanuit de gemeente komt, wordt dat hier geplaatst. Beste bewoner, De brute Russische aanval op Oekraïne heeft een massale vluchtelingenstroom […]

PRE-MANTELZORGWONING BIJ UW HUIS?

Het plaatsen of bouwen van een mantelzorgwoning is pas mogelijk als er sprake is van een zorgindicatie. Via de regeling voor pre-mantelzorgwoningen zijn er ook mogelijkheden om een tijdelijke vergunning te krijgen als er nog geen zorgindicatie is. Zo bent u klaar voor de verwachte toekomst. Meer informatie over de […]

Agenda Openbare Dorpsraad

Aanstaande woensdag is er weer een Openbare Dorpsraad. Alleen toegang met coronatoegangsbewijs en met mondkapje. Als je op een stoel zit mag het mondkapje af. Bij aanvang is er koffie of thee en géén pauze. Wel een drankje na afloop. De notulen van de vorige vergadering kun je vinden onder […]

Overdracht Speelpark “’t Wijdtveld” aan Stichting VAVA

Sinds de sloop van basisschool ‘t Wijdtveld was er animo in Arcen om op deze plek een speelpark te realiseren. De dorpsraad heeft hierin, samen met enkele ouders, het voortouw genomen. De grond kwam in bruikleen bij de dorpsraad en met een werkgroep gingen we aan de slag. We kregen […]

Kalender van Arcen, Lomm en Velden

Op de kalender van 2022 staan de ophaaldagen van het afval door de gemeente Venlo niet vermeld. Dit komt volgens de gemeente Venlo omdat zij bij het ter perse gaan van de kalender nog geen duidelijkheid hadden over de ophaaldagen vanaf april 2022. De dorpsraad wordt hier af en toe […]

AZLN geeft geen cijfers over aanrijtijden

Vandaag kregen we een mail van de Ambulancezorg Limburg-Noord (AZLN) dat zij geen cijfers willen verstrekken aan de dorpsraad over aanrijtijden naar Arcen in Q4 2021. De gemeente Venlo had AZLN wel gevraagd om de cijfers direct aan de dorpsraad te verstrekken. Ook uit de nota goede ambulancezorg blijkt dat […]

Aanrijtijden ambulance in 2e kamer

Vandaag staat in “de Limburger” een artikel over vragen aan Minister Kuipers over de voorgenomen fusie van de ambulancezorg in Limburg. Tweede kamerlid Hijink stelde een vraag over de aanrijtijden in Arcen. Het antwoord van de minister legt niet het werkelijke pijnpunt bloot. De plaatsing van de ambulanceposten maakt dat […]

Onderzoek Woonwensen – Resultaten Enquête

202 reacties hebben we ontvangen op deze enquête, dat is een mooi aantal. Bedankt! De resultaten van de enquête zijn samengevat in bijgaand document. Hieruit blijkt dat 133 personen / gezinnen op zoek zijn naar een andere woning, verdeeld over verschillende leeftijdscategorieën (pag. 1). Pagina 2 en 3 geven inzicht […]

Bus uit centrum, maar wanneer?

Het merendeel van de geënquêteerden Arcenaren wil dat de 76 bussen per dag uit het centrum worden geweerd. Nog meer van belang is dat Arriva en de provincie dat ook willen en die gaan er uiteindelijk over. Het plan van de provincie is om aan de Rijksweg moderne haltes aan […]

Onderzoek woonwensen – HERINNERING

Op 2 december zijn we deze enquête gestart. Hebt u nog geen tijd gehad om dit in te vullen, of bent u het vergeten? Vul het snel in, want we sluiten de enquête op 31 december. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van “onze” woonwensen is het belangrijk […]

Extra kalenders

Vorige week zijn de kalenders van 2022 bezorgd. Mocht u onverhoopt geen kalender ontvangen hebben, heeft uw hond uw kalender aangevreten of wilt u een extra exemplaar? Bij de Spar kunt u deze week gratis een extra exemplaar afhalen, ze liggen bij de kranten. Alleen deze week!

Update Ambulance

Vorige week is er een gesprek geweest tussen gemeente Venlo en de Ambulancezorg Limburg-Noord (AZLN). De dorpsraad was helaas niet uitgenodigd maar heeft wel contact met beide partijen. Uit het gesprek kwam naar voren dat AZLN erkent dat er een probleem is in Arcen qua aanrijtijden. AZLN probeert naar oplossingen […]

Resultaat Enquête “Toekomst ’t Wijdtveld”

Met een royaal aantal van 265 reacties hebben we deze enquête gesloten. Het resultaat is als volgt: Helemaal bebouwen                                  27% Half bebouwen / half speelpark               41% Helemaal speelpark                                    32% Wij zullen de resultaten delen met de gemeente, zodat dit in de vervolggesprekken meegenomen kan worden. We willen iedereen bedanken […]

600 pagina likes!

De dorpsraad heeft 600 personen die de FaceBook-pagina van de dorpsraad leuk vinden en zo het nieuws van de dorpsraad volgen, waarvoor dank. We proberen via onze website, FaceBook, Instagram en Twitter om inwoners op de hoogte te houden van ontwikkelingen die spelen. Helaas kunnen we voorlopig geen openbare dorpsraad […]

Kap gevaarlijke kastanjebomen

Aan de Maasstraat worden vanaf komende week 30 kastanjebomen gekapt omdat ze gevaarlijk zijn. Bij verschillende bomen staan de zwammen op de stam en dit jaar is er al eentje omgevallen. Ton onze opluchting zijn daarbij geen ongelukken gebeurd. Zie onderstaande informatiebrief van de gemeente voor meer info. Het blijft […]

Mysterie opgelost

De dader is gevonden! Het blijkt dat een afdeling van de gemeente Venlo de opdracht heeft gegeven om de bomen te kappen maar niet wist dat het speelpark door een andere afdeling in bruikleen is gegeven aan de dorpsraad. Excuses dat er geen overleg is geweest. Helaas is er niets […]

Wie o wie?

Vorige week zijn er 2 bomen omgezaagd op speelpark ’t Wijdtveld. Deze bomen gaven schaduw aan de picknickbankjes die er staan. Erg jammer dat ze weg zijn. De dorpsraad heeft het terrein in bruikleen van de gemeente maar weet van niks. De gemeente zegt ook geen opdracht te hebben gegeven. […]

Nieuwbouw J.H. Dunantstraat in voorbereiding

Woonwenz heeft plannen om nieuwe huurwoningen te bouwen aan de J.H. Dunantstraat. Het nieuwbouwplan komt op de plek van de 11 huidige sloopwoningen (nummer 9 t/m 29). Deze woningen zijn de afgelopen 5 jaar tijdelijk verhuurd aan onder andere statushouders. Aan de tijdelijke verhuur komt binnenkort een einde. Onlangs werden […]

Onderzoek naar de woonwensen in Arcen

Er is woningnood in Arcen: jongeren zoeken naar een eerste woning, ouderen willen naar een levensloopbestendige woning en gezinnen willen een geschikt huis. Er zijn echter ook mensen die graag blijven wonen waar ze wonen, ook dat willen we graag weten. Via deze enquête willen deze behoefte in kaart brengen […]

Wat is de toekomst van ’t Wijdtveld?

Toen de Wijdtveldschool werd afgebroken kwam er een mooie plek midden in Arcen vrij. Doordat woningbouw op zich liet wachten, is dit gebied nu in gebruik als speelplaats. Momenteel zijn er gesprekken over de toekomstige invulling van ’t Wijdtveld. De gemeente Venlo vraagt nu aan de dorpsraad hoe de inwoners […]

Woningbouw aan Aan ’t Erf en Sijzenbroek

Wij hebben van de gemeente onderstaande informatie ontvangen omtrent locaties die verkocht kunnen worden ten behoeve van woningbouw. Wanneer u geïnteresseerd bent om hier uw nieuwe woning te bouwen, kunt u dit vrijblijvend doorgeven. Stuur dan vóór 31 december 2021 een mail naar info@venlo.nl t.a.v. Team Vastgoed onder vermelding van […]

Vervolg Ambulance

Gisteren was er aandacht bij omroep Venlo voor de lange aanrijtijden van Ambulances in Arcen. Klik HIER om “Het Nedinscoplein” te bekijken., het eerste item gaat over Arcen. Ambulancezorg Limburg-Noord wil jammer genoeg niet met de dorpsraad in gesprek. Daarom is er een brief naar wethouder Schatorjé gegaan met het […]

Onderzoek naar deelmobiliteit

Mijn naam is Koen Ploum, 3de jaars student Built Environment Mobiliteit aan de Breda University of Applied Sciences. Op het moment loop ik stage bij de gemeente Venlo bij het team Mobiliteit. Bij de gemeente doe ik een stage onderzoek naar deelmobiliteit. In mijn onderzoek kijk ik naar de soorten […]

Aanrijtijd Ambulance schandalig lang

Het artikel uit “De Limburger” spreekt voor zichzelf. Natuurlijk laten we niet los en proberen we deze misstand gerepareerd te krijgen. Er moet op korte termijn een pleister worden geplakt!

Overleg Hoogwater

Gisteravond is een delegatie uit Arcen in gesprek geweest met de gemeente Venlo, Veiligheidsregio Limburg-Noord en waterschap Limburg om te spreken over het hoogwater van juli 2021. Arcen werd vertegenwoordigd door Chris Reutelingsperger, Wil Joosten, Ton Drissen, Lex van Marcke en Cecile van den Kroonenberg. Het was een constructief gesprek […]

Openbare Dorpsraad van 25 november gaat NIET door!

Wegens de oplopende coronabesmettingen hebben wij gisteren besloten om de openbare dorpsraad van 25 november NIET door te laten gaan. De dorpsraad van september gaf ons weer hoop en energie na een lange periode zonder direct contact, maar het ontlasten van de ziekenhuizen is van een veel groter belang. Wij […]

Notulen openbare dorpsraad

Onder “Archief” staan onder het kopje “Notulen” de verbeterde conceptnotulen van de openbare dorpsraadsvergadering van 30 september 2021

Begin winterseizoen: Geen draaiboek hoogwater Arcen!

Na het hoogwater van juli is er door de dorpsraad een evaluatie opgestart omdat de manier waarop Arcen droog is gebleven beslist verbeterd moet worden. Vanaf 1 augustus is de gemeente Venlo hiervan op de hoogte gesteld en meegenomen in een ver gevorderd concept met als doel bij het begin […]

Notulen

Als u voor punt 2 van de agenda van de openbare dorpsraad zoekt waar de notulen zijn: onder het tabblad “Archief” op deze website staat een kopje “Notulen”. Hier vindt u alle notulen van de openbare dorpsraden.

Openbare Dorpsraad alleen met coronacheck

Aanstaande donderdag is er voor het eerst sinds februari 2020 weer een openbare dorpsraad. Toegang is alleen mogelijk middels een coronacheck. Breng je QR code mee, liefst op een telefoon maar het kan ook op papier. Vanaf 19.00 uur wordt er gescand. Zonder QR code is er geen toegang!

Bestuurders zetten handtekening onder dijkversterking Arcen

Gisteren hebben een aantal bestuurders hun handtekening gezet onder het dijkversterkingsplan voor Arcen. L1 maakte er een reportage over die HIER te zien is. Van links naar rechts: wethouder Marij Pollux,, bestuurder Waterschap Jos Teeuwen, Minister Barbara Visser, gedeputeerde Lia Roefs en namens de bewoners Paul Hermsen.

Woonwenz trekt antikraak-optie Henry Dunantstraat in

Woonwenz heeft ons deze week geïnformeerd dat ze de leegstaande woningen aan de Henry Dunantstraat niet zullen gaan verhuren. Hun verklaring leest u hieronder. Er hadden zich 38 kandidaten aangemeld, wat nogmaals de grote noodzaak weergeeft voor betaalbare woningen in Arcen. Iedereen is door Woonwenz op de hoogte gesteld, voor […]

De vlag kan weer uit!

Deze week hebben de Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg besloten om € 0,5 miljoen bij te dragen aan de zelfsluitende kering in Arcen. Eerder heeft de gemeente Venlo een zelfde bedrag gereserveerd. Zo is de zelfsluitende kering weer een stap dichterbij gekomen. Een goede bescherming met minimale aantasting van […]

Rijtijden ambulance bij Omroep Venlo

Deze week heeft omroep Venlo aandacht besteed aan de slechte dekking van de ambulances in Arcen. Uit een onderzoek van de Universiteit Groningen in 2019 bleek dat Arcen een slechte dekking had. In plaats van dit te verbeteren, verplaatste de ambulancezorg Limburg Noord de post van Well naar Bergen waardoor […]

Ambulancezorg speelt verstoppertje

We maken ons nog steeds zorgen om de aanrijtijden voor Ambulances naar Arcen. Vandaag kregen we eindelijk antwoord op onze vraag aan de Ambulancezorg of we de werkelijke aanrijtijden konden krijgen. Het antwoord: “U vraagt specifiek naar de werkelijke aanrijtijden van de A1 ritten in Arcen in 2020 en 2021. […]

Concept evaluatie

We zijn zeer dankbaar dat Arcen tijdens het hoogwater in juli, binnendijks droog is gebleven. Mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers zijn we er in geslaagd het water buiten te houden. De manier waarop had echter veel efficiënter gemoeten. Veel mensen in Arcen hadden het gevoel dat we er […]

Stormloop aanmeldingen Antikraak

De dorpsraad heeft 38 mails gekregen van mensen die interesse hebben om antikraak te gaan wonen aan de Dunantstraat, soms met 2 personen. De gegevens zijn doorgegeven aan Woonwenz en zij verzorgen de verdere communicatie. De overweldigende belangstelling laat wel zien dat er een groot tekort is aan starterswoningen in […]

1 jaar antikraak wonen?

De woningen aan de Henry Dunantstraat 11, 15, 17, 23 en 29. staan nu leeg. Via een antikraak constructie kunnen er 1 of 2 personen per woning gaan wonen voor een vergoeding van circa €190,00 per persoon per maand. Er mogen maximaal 2 personen in 1 huis wonen voor de […]

Aanrijtijden ambulance

Vandaag staat er een artikel in “de Limburger” over zorgen om de ambulancezorg in Gennep. Ook in Arcen bestaan er zorgen over de ambulancezorg. We zijn reeds een jaar bezig om de te lange aanrijtijden voor ons dorp onder de aandacht te brengen. Tot nu toe zijn de antwoorden die […]

Evaluatie hoogwater

Hierboven een artikel uit “de Limburger” van afgelopen zaterdag. In Arcen overheerst de blijdschap dat het water buitendijks is gehouden maar ook dat er veel zaken beter aangepakt moeten worden. De informatievoorziening naar Arcenaren is zeker een van verbeterpunten, maar ook het afsluiten van het dorp en de coördinatie van […]

Speeltuin

Omdat er nog veel werk te verzetten is in ons dorp i.v.m. het hoge water, hebben wij besloten om het schoonmaken van de speeltuin te verplaatsen naar een nader te bepalen datum

Overwinning op het water!

Arcen heeft het water buiten de huidige dijken kunnen houden. Helaas zijn er een aantal gebouwen die buitendijks liggen, wel onder water komen te staan, bijvoorbeeld graanbranderij de IJsvogel. Om de overwinning op het water te vieren steken veel Arcenaren de vlag uit. Een Limburgse heeft de voorkeur maar een […]

Overleg inzake busroute Arcen

Helaas kan het overleg met Arriva, de gemeente en de provincie niet op korte termijn plaatsvinden. Op alle dagen die voorgesteld zijn, konden een of meerdere personen niet aanwezig zijn. Volgende week is voor onze werkgroep geen optie, omdat de voorzitter Dhr. Will Scheepens dan afwezig is. Daarna hebben Mark […]

Busroute

Morgen 20 juli zou er een overleg plaatsvinden tussen Arriva, de provincie, gemeente en een afvaardiging van de werkgroep verkeer van de Dorpsraad. Helaas kan deze niet doorgaan. Door de hoge stand van de Maas zijn er bij de gemeente drukke werkzaamheden om alles in goede banen te leiden. Zodra […]

Dreigend hoogwater

Waterschap Limburg heeft in Arcen de demontabele schotten geplaatst wegens de verwachte hoge waterstand van de Maas. Op dit moment valt het peil nog mee, wel staat de wandelpromenade grotendeels onder water. Het waterschap voorziet vooralsnog geen problemen in Arcen. De actuele waterstanden en waarschuwingen kun je zien op waterstandlimburg.nl […]

Speeltuin

De zomervakantie staat voor de deur en we hopen dat er, zoals gewoonlijk, veel gebruik gemaakt gaat worden van de speeltuin! Zaterdag 24 juli om 14.00 uur willen we de bankjes e.d. een schoonmaakbeurt geven. Als iemand mee wil helpen; graag. Maar jullie kunnen ook gerust even aanwippen om ideeën […]

Werkgroep Wonen

De eerste stappen zijn gezet! We hebben oriënterende gesprekken gehad met de Gemeente Venlo en Woonwenz om kennis te maken en de huidige stand van zaken te bepalen. Tijdens de volgende vergaderingen zullen we de vervolg acties gaan bepalen. In onderstaand overzicht van “Plancapaciteitsmonitor Limburg” is zichtbaar op welke locaties […]

Niets te melden

Na de proef met eenrichtingsverkeer en de andere bus-route is er door de werkgroep verkeer een tweede enquête gehouden. De resultaten zijn doorgespeeld aan de gemeente en er zou verder gesproken worden met gemeente en Arriva. Tot grote teleurstelling van de dorpsraad wil dit tot nu toe voor geen meter […]

Vandaag in de Limburger:

Venlo wil vijf ton bijdragen aan zelfsluitende waterkering in Arcen: ‘Het kan niet meer fout gaan’ Door Peter Heesen Het gemeentebestuur van Venlo wil vijf ton bijdragen aan de realisering van een zelfsluitende waterkering in Arcen. Hiermee voldoet de gemeente aan het verzoek van het waterschap, stelt ze. Een woordvoerster van […]

Kale entree

Als die bomen allemaal gekapt zijn zal het een verschrikkelijk kale entree worden, dit is aan de noordzijde nu al. Er is “beloofd” dat er in 2024 nieuwe zullen komen maar dit kan alleen pas in de herfst van 2024 omdat dit de goede plant tijd is dus in mijn optiek […]

Weer kap bomen Maasstraat

Er zijn weer een aantal van de ongeneselijk zieke kastanjebomen aan de Maasstraat in zo’n slechte staat, dat ze gevaarlijk zijn en gekapt moeten worden. Deze derde kap betreft 15 kastanjebomen, 1 eik en 1 berk. Deze zullen allen zo spoedig mogelijk uit hun lijden worden verlost. De entree van […]

Venlo wil bijdragen aan zelfsluitende kering!

De gemeenteraad van Venlo heeft gisteren UNANIEM een motie aangenomen die het college oproept om met het waterschap te overleggen hoeveel geld er nodig is voor een zelfsluitende kering in Arcen. De raad vraagt het college hier over vóór 15 juni 2021 te berichten. De volledige motie kun je onderaan […]

Blijvende ergernis…….

Nu we weer meer mogen en de toeristen Arcen ook weer weten te vinden, hebben we weer meer last van zwerfvuil. Vooral langs de Maas, rondom het Raadhuisplein, op de Schans en op de parkeerplaats tegenover het MFA wordt veel zwerfafval gevonden. De ondernemers voelen zich hier niet altijd verantwoordelijk […]

Werkgroep wonen is verbouwd!

De werkgroep wonen heeft nieuwe energie getankt. Peter Smits is de nieuwe voorzitter en zal ook de verbinding zijn met het bestuur. Verder bestaat de groep uit Wil Joosten, Jaques Geelen en Cecile van den Kroonenberg. De werkgroep zal zich in eerste instantie bezighouden met herbouw aan de Dunantstraat waar […]

Waarschuwing van gemeente Venlo

Let op! Recentelijk hebben we te maken met een toename van woninginbraken in met name Arcen en Velden. Er wordt vooral ingebroken bij woningen waar kort daarvoor een caravan of camper enkele dagen voor de deur heeft gestaan. De inbraakmethode houdt in dat het slot met een tang stuk gedraaid […]

Presentatie gemeenteraad

De Stichting bewoners aan de Maas en de Dorpsraad hebben afgelopen woensdag de raad bijgepraat over de dijkversterking in Arcen en gevraagd om vóór 1 juli 2021 een bedrag hiervoor te reserveren op de kadernota. Naar aanleiding van de presentatie verscheen er vandaag onderstaand artikel in “de Limburger”. Het artikel […]

Livestream dijkversterking

Zo meteen om 18.00 uur praten de stichting bewoners aan de Maas en de dorpsraad, de gemeenteraad van Venlo bij over de dijkversterking. Dit is live te volgen op: https://venlo.raadsinformatie.nl/live

Uitslag enquêtes verkeersproef

U kunt deze advertentie ook als PDF downloaden:

Dodenherdenking 4 mei

Helaas kan de dodenherdenking in het voormalige gemeentehuis niet doorgaan. Wel zal er op 4 mei om 19.00 uur een heilige mis worden gehouden in de Arcense kerk, waar de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de oorlogssituaties en vredesoperaties daarna herdacht zullen worden. Er is plek voor 50 mensen.

Verkeersproef

De verkeersproef is achter de rug. Voor de proef was een zogenaamde 0-meting gehouden: de 1e enquête. Na de proef is er een weer een enquête gehouden. Hierdoor konden de verwachtingen en de ervaringen gemeten worden. Van het enquête middel is ruimschoots gebruik gemaakt, 358 deelnemers bij de eerste en […]

Biep zoekt vrijwilligers

Heb jij feeling met digitale apparaten en programma’s? Lijkt het je leuk omArcenaren te ondersteunen in het ontwikkelen van digitale basisvaardigheden en sta je open om maatwerk te leveren? De Bibliotheek Venlo is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers met digitale kennis om te helpen tijdens cursussen in Arcen! De mogelijkheden […]

Automaatje

Groot maatschappelijk probleem Ruim 1.000.000 mensen raken steeds meer geïsoleerd van de buitenwereld omdat hun mogelijkheden om naar buiten te gaan, bijvoorbeeld door leeftijd of gezondheid, steeds beperkter worden. Zelf met de auto rijden zit er vaak niet meer in en steeds een beroep doen op de naasten is moeilijk. […]

Enquête

Uw mening wordt gevraagd over de verkeersproef verkeersveiligheid van maandag 8 februari tot en met maandagmorgen 15 maart jl.  Laat uw stem horen door HIER de enquête in te vullen (zie ook Maasdorpen). De termijn om de enquête in te vullen is verlopen. Wij danken u hartelijk voor uw tijd […]

Extra prullenbakken

Vandaag heeft de gemeente 6 extra prullenbakken geplaatst aan de Burgemeester Linderspromenade. De gemeente hoopt zo de overlast van overvolle bakken in het weekend te verminderen.

Bedankt!

Respons enquête geweldig!

Hartelijk dank voor de 376 reacties op de nulmeting van de verkeersproef met eenrichtingsverkeer en wijziging bus-route. Het geeft aan dat veel mensen zich betrokken voelen bij het onderwerp. Veel reacties gingen over het tijdstip van de proef en die is niet ideaal. Daar is nog de sneeuw bijgekomen. De […]

Proef eenrichtingsverkeer en bus-route van Start!

Vandaag is de verkeersproef met eenrichtingsverkeer en wijziging van de bus-route van start gegaan! Een gedeelte van Raadhuisplein/Maasstraat en de Graaf is eenrichtingsverkeer geworden. De Koestraat is van rijrichting veranderd en de bushalte voor Arcen is nu bij “de Kei”. De proef zal ongeveer 5 weken duren. De hele uitleg […]

Woonwensenonderzoek Gemeente Venlo

De gemeente Venlo gaat nieuw woonbeleid voor alle kernen van Venlo opstellen, om zo in de toekomst goede keuzes te kunnen maken, bijvoorbeeld voor nieuwbouwplannen. Maar aan welke soort woningen is behoefte en in welke prijsklassen? Om dit te peilen houdt de gemeente Venlo een woonwensenonderzoek, waarbij ze aan de […]

Proef eenrichtingsverkeer en OV.

De werkgroep verkeer van de Dorpsraad Arcen heeft zich gebogen over de verkeerssituatie in het centrum van Arcen. Dit om de bereikbaarheid en doorstroming te bevorderen waardoor de verkeersveiligheid wordt verbeterd. Daarnaast wordt beoogd het doorgaand verkeer te ontmoedigen. Er is met de gemeente Venlo een plan opgesteld dat als […]

Beleidsplan Parkeren

Gisteren is de Dorpsraad samen met Kasteeltuinen en Smaakvol Arcen door de gemeente Venlo bijgepraat over de parkeervisie die er voor Arcen is gemaakt. Helaas is er nog geen geld gereserveerd om dit jaar al veel zaken uit de visie te realiseren. Er wordt wel volop ingezet om dat wel […]

Ophalen afval in Arcen

Blijkbaar staan op de kalender voor de dorpen Arcen, Lomm en Velden de verkeerde data vermeld van het ophalen van het afval. Daarom staan hieronder de juiste data vermeld tot en met oktober 2021. Ophalen afval in Arcen in 2021 Januari Donderdag 07-01 Grijs Donderdag 14-01 Groen Donderdag 21-01 Grijs […]

Eindelijk onderzoek naar totaalplaatje Maas

Minister Cora van Nieuwenhuizen laat het Waterschap Limburg de gehele Maas van Venlo tot aan Wanssum bekijken, zie het Artikel van vandaag in de Limburger. Het artikel vindt u HIER. De dorpsraad dringt al jaren aan om de Maas als een compleet plaatje te bekijken, met alle mogelijke rivierverruimingen. Waarom […]

AMBULANCEDIENST VOOR ARCEN VERSLECHTERD

Enige tijd geleden is de ambulancepost in Well verplaatst naar Bergen. Daar is tijdens sommige dagdelen wel een tweede ambulance beschikbaar in plaats van de oorspronkelijke enkele bezetting. Arcen wordt ook nog vanuit de ambulancepost bij het Viecuri ziekenhuis aangereden. Vanaf Bergen noch vanuit Venlo is Arcen niet binnen 15 […]

Beslissing zelfsluitende kering

Aankomende week wordt beslist of er in Arcen een zelfsluitende kering komt of een muur met glas. De voordelen van een zelfsluitende kering zijn evident: Meer Veiligheid: de kering sluit vanzelf bij hoogwater. Er hoeven geen schotten geplaatst. Meer Ruimtelijke Kwaliteit: Geen litteken door Arcen en het dorp blijft aantrekkelijk. […]

Bericht van Incluzio Sociale Basis

Incluzio Sociale Basis heeft ons gevraagd het volgende bericht op onze website te zetten Sinds 1 april 2020 werkt Incluzio Sociale Basis samen met u aan het bouwen van een vitale buurt. Om onze dienstverlening zo goed mogelijk aan te passen aan uw wensen vragen wij u deze korte enquête […]

Inzage bouwplannen, vergunningen en regels gemeente Venlo

Informatie rondom aanvragen van vergunningen , bekendmakingen van bouwplannen en regels, wordt al enige tijd niet meer vermeld in de huis-aan-huisbladen. Om toch op de hoogte te blijven van bekendmakingen bij u in de buurt kunt u een app downloaden of zich via e-mail aanmeldingen. Voor meer informatie gaat u […]

Opdrijvende dijk

Voor het aanzicht van Arcen zou het veel beter zijn om in het centrum een opdrijvende dijk te realiseren in plaats van een muur met glas. Een zelfopdrijvende dijk is nagenoeg niet te zien bij normale waterstanden en komt omhoog bij hoogwater. Het aanzicht van Arcen blijft dan minstens zo […]

Bladkorven

De herfst is begonnen en de bladeren vallen weer. Bladafval kunt u kwijt in een bladkorf bij u in de buurt. In de bladkorven mag alleen bladafval. Snoeiafval, takken en overig tuinafval mag er niet in! Meststof akkersDe gemeente Venlo heeft afspraken gemaakt met agrariërs die de bladeren op hun akkers […]

help mee en doneer!

De plannen voor de dijkversterking in het centrum van Arcen gaan er van uit om een glazen wand te realiseren als op bijgaande impressie van het Waterschap. In de ogen van de dorpsraad doet een glazen wand echter totaal geen recht aan het karakter van Arcen aan de Maas en […]

Grijp die kans!

Veranderingen bestuur

Binnen het bestuur hebben enige mutaties plaats gevonden. Eigenlijk zou dit per 1 juni gebeuren maar door het coronavirus werd dit enigszins enigszins vertraagd. Wies Muyres en Hans Naus zijn beiden gestopt als bestuurslid. We hebben hen met een kleine attentie bedankt voor hun inzet, maar hopen dit nog dik […]

Samen aan de bal voor Arcen Centrum!

De laatste maanden is er veel gebeurd met betrekking tot de dijkversterking voor Arcen midden. Op dit moment vinden de laatste overleggen plaats om het definitieve verschil in prijs te bepalen tussen een opdrijvende kering en een kering met glas. Er is nog steeds een substantieel verschil maar er lijken […]

Nieuwe leden werkgroep verkeer

Vorige maand heeft de werkgroep verkeer twee nieuwe leden mogen verwelkomen: Netty Holla en Sjaak Rheiter. Dank voor jullie inzet en veel succes met het behartigen van de belangen van Arcen op verkeersgebied! Wil je alle leden weten? Kijk dan onder werkgroepen het tabblad verkeer.

Werkgroep Verkeer weer actief

Na een pauze vanwege corona is de werkgroep verkeer weer gestart. Er is een vergadering geweest met de stadsdeelmanager en een verkeersdeskundige van de gemeente. De wensen m.b.t. eenrichtingsverkeer en wijziging route buslijn 83 zijn besproken. Gemeente gaat een enquête houden, een proef van bijna een maand doen en daarna […]

Zwerfvuil opruimen in Arcen

Ook dit jaar hebben een aantal verenigingen het zwerfvuil in Arcen opgeruimd. Door Corona gebeurde dit met minder mensen i.v.m. het houden van de 1,5 mtr. afstand. Een aantal mensen hebben gewoon het hele jaar door opgeruimd. De bedragen die zijn afgesproken worden in oktober overgemaakt naar de desbetreffende verenigingen. […]

Incluzio Sociale Basis Team Venlo Noord stelt zich voor!

Op 1 april 2020 is Incluzio in Venlo van start gegaan onder de naam ‘Incluzio Sociale Basis Venlo’. Met 6 Teams Sociale Basis geeft Incluzio vanaf die datum samen met professionals, stagiaires, vrijwilligers, de bewoners en partners vorm aan de sociale basis in de gemeente Venlo. De sociale basis bestaat […]

Handhaving parkeren

Boa’s van de gemeente Venlo zijn weer extra actief in Arcen om de parkeerregels te handhaven. Wees gewaarschuwd!

Fietstocht met dorpswethouder Roest

Gistermiddag heeft de dorpsraad, in een heerlijk zonnetje, een fietstocht door Arcen gemaakt met dorpswethouder Roest en stadsdeelmanager Pieter van de Rijdt. We hebben zaken aan kunnen geven waar nog werk aan de winkel is, maar ook zaken die reeds zijn gerealiseerd. Het fietspad en de berm van de schans […]

Wethouder Roest fietst door Arcen

Om zijn taak als dorpswethouder vorm te geven, fietst wethouder Roest komende woensdag door Arcen met de dorpsraad. De start is om 15 uur bij MFA de Schans. De wethouder wil graag zaken zien waar nog werk aan de winkel is maar ook de zaken die al gerealiseerd zijn. Natuurlijk […]

Géén openbare dorpsraad in september

Het bestuur heeft besloten om in september geen openbare dorpsraad te organiseren in verband met de corona crisis. De eerstvolgende openbare dorpsraad is nu gepland op woensdag 25 november. Wij zullen extra aandacht besteden aan deze website en vaker artikelen plaatsen in de Maasdorpen. Ook via social media zullen wij […]

Krantenartikel was toch juist

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben een mededeling doen uitgaan met betrekking tot het eerste deel van de motie van Thea Jetten over de dijkversterking in Arcen: “Binnen een maand, middels de weergave van een tijdlijn met data waarop feitelijke informatie beschikbaar was, aan PS te rapporteren of de weergave in […]

Provinciale Staten laat Hertogbroek onderzoeken!

Vanavond is in de Provinciale Staten een motie van Thea Jetten over de dijkversterking in Arcen in stemming gebracht. Met een overweldigende meerderheid werd deze aangenomen. De motie vraagt om een onderzoek naar de aantijgingen van de dorpsraad aan het waterschap dat deze de minister onjuist heeft geïnformeerd en naar […]

Verbreding voet-fietspad

Aankomende dinsdag zal het voet-fietspad langs de Lingsforterweg weer op de schop gaan. Vanaf de rotonde tot aan de dienstingang van de kasteeltuinen wordt het pad verbreed. Hopelijk zijn de ongemakkelijke en soms gevaarlijke situaties met fietsers en voetgangers op deze plek dan verleden tijd. Goed werk gemeente Venlo!

Systeemmaatregel ten koste van alles?

De systeemmaatregel Arcen lijkt een logische keuze. Het hydraulische knelpunt bij het veer naar Broekhuizen moet worden opgelost en dit kan door Waterschap Limburg worden uitgevoerd in combinatie met het HoogWaterBeschermingsProgramma. Nader onderzoek leert echter dat de systeemmaatregel het hydraulisch knelpunt niet oplost. Het door de dorpsraad Arcen aangedragen plan […]

Bericht van de Klosterhoaf

Woonzorghuis Klosterhoaf staat voor Zorgzaam Samen Leven, met veel aandacht voor het familiegevoel en het gemeenschapsgevoel. We bieden ouderen met dementie en/of lichamelijke beperkingen een fijne en liefdevolle plek om op een waardige manier te kunnen wonen. Sommige bewoners hebben moeite met hun geheugen en oriëntatie-vermogen ten gevolge van hun […]

Zienswijze op dijkversterking

Het project van Waterschap Limburg is aan het einde van een ontwerpfase gekomen. In deze fase wordt het dijktraject bepaald, het zogenaamde voorkeursalternatief (VKA). Dit VKA wordt onderbouwd door een milieu effect rapportage (MER). Op deze 2 zaken heeft de dorpsraad een zienswijze, een soort bezwaarschrift, ingediend. De hoofdpunten uit […]

Visie gebied Schanstoren aangeboden aan wethouders

De afgelopen maanden heeft een werkgroep van de dorpsraad Arcen zich bezig gehouden met het opstellen van een visie op het gebied bij de Schanstoren in Arcen. Het is een van de mooiste plekjes in Arcen en er komen veel ontwikkelingen af op dit gebied zoals dijkversterking, rivierverruiming, verkeer en […]

Enquête verkeer

De gemeente Venlo neemt samen met andere gemeenten deel aan een onderzoek hoe wegen binnen de bebouwde kom veilig en aantrekkelijk ingericht kunnen worden. Ook wegen van onze gemeente zijn betrokken bij dit onderzoek. Hieraan gerelateerd wordt een afstudeeronderzoek van de Universiteit Twente uitgevoerd waarin onderzoek wordt gedaan naar snelheden […]

Conceptvisie gebied Schanstoren

De werkgroep visie gebied Schanstoren van de dorpsraad heeft een conceptvisie opgeleverd. Dit document is gecheckt door het bestuur en de belanghebbenden in Arcen. Tot nu toe hebben we enkel positieve reacties ontvangen. Natuurlijk is het ook belangrijk wat de Arcense bevolking er van vindt. Heb je op- of aanmerkingen […]

Op een laag pitje

Het waterschap dramt door!

Het dijkversterkingsproject is weer aan het einde van een fase belandt. Het Waterschap Limburg heeft plannen verder uitgewerkt en deze liggen nu ter inzage van 13 maart tot 23 april 2020. Op deze plannen bestaat de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze, dit is een soort bezwaar maken of […]

Werkgroep verbinding wordt uitgesteld

Om de verspreiding van het corona virus tegen te gaan, wordt het opstarten van de werkgroep verbinding voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Werkgroep verbinding komt weer tot leven

Een van de goede voornemens van de dorpsraad voor 2020 was het weer opstarten van de werkgroep verbinding. Dit gaat op donderdag 19 maart gebeuren om 19.30 uur in MFA de Schans. De oud leden van de werkgroep hebben allemaal een uitnodiging gehad maar er kunnen natuurlijk ook anderen meedoen. […]

Gemeente heeft interesse!

Vanochtend heeft de dorpsraad een overleg gehad met de gemeente Venlo over het gebied bij de Schanstoren. De concept visie die de werkgroep van de dorpsraad heeft opgesteld was de aanleiding voor dit gesprek. De gemeente ziet de mogelijkheden van dit prachtig stukje historisch Arcen en gaat meedenken hoe we […]

Handhaving

Een gewaarschuwd mens…………

Schanstoren

Gisteren is de werkgroep van de dorpsraad, die een visie voor het gebied om de Schanstoren wil opstellen, voor het eerst bij elkaar geweest. We hebben gebrainstormd wat er allemaal mogelijk is op deze plek. De werkgroep kwam uit op een aantal kernzaken die dienen als start: Educatief informatiepunt versterking […]

Werkgroep visie Schanstoren

Een van de koppelkansen in het project van de dijkversterking, is de ontwikkeling van het gebied bij de Schanstoren. Tijdens de laatste openbare dorpsraad is een oproep gedaan om lid te worden van een werkgroep om een visie voor dit gebied op te stellen namens Arcen. Leonne Keulen, Petra Raijer, […]

Smileys Dorperheideweg

Dorpsraad en gemeente wil het zo veilig mogelijk maken in Arcen. Ook en met name t.a.v. de snelheid die wordt gereden. In samenspraak met de gemeente worden dan ook periodiek op verschillende wegen zgn. smileys geplaatst. Helaas worden ze ook voor andere doeleinden gebruikt (terwijl het nog geen kermis is) […]

Handhaving!

Op nadrukkelijk verzoek van dorpsbewoners gaan de Gemeente Venlo en de politie handhaven op fout parkeren. Dit zal gebeuren in het centrum van Arcen en dan met name Maasstraat/Raadhuisplein/Schans. Denk hierbij aan de parkeerplaats voor kort parkeren tegenover de bakker, de laad- en losplekken voor vrachtauto’s, het fietspad bij de […]

Agenda openbare dorpsraad

Provincie doet niets aan rotonde

Naar aanleiding van vragen van bewoners van de Lingsforterweg, en anderen, heeft de werkgroep verkeer diverse acties ondernomen om de oversteek van de fietsers op de rotonde Kasteeltuinen aan de N 271 te verbeteren. Men ziet daar immers dikwijls aarzelende (Duitse) automobilisten en hardrijdende Nederlanders, wat tot twijfel en gevaarlijke […]

Dijkversterking Arcen

Klik HIER om het artikel van vandaag in de Limburger te lezen. Het artikel gaat over het project dijkversterking. Zoals eerder op deze website gemeld, voelt de dorpsraad zich niet gehoord.

Dijkversterking

Afgelopen woensdag was er een presentatie van het Waterschap waar de nota voor het voorkeursalternatief werd gepresenteerd. Dit is de volgende fase in de dijkversterking. De nota is onderaan dit artikel bijgevoegd en is voor 90% klaar. Het enige punt waar naar de Arcenaren is geluisterd is de plek van […]

Werkzaamheden Raadhuisplein

Vandaag kregen we onderstaand bericht van Pieter van de Rijdt, onze stadsdeelmanager: Er vinden werkzaamheden plaats aan het raadhuisplein in Arcen. Nu blijkt bij het verwijderen van de “Natuursteen-banden” vele hiervan stuk gegaan zijn. Helaas is er een levertijd van 4 tot 6 weken op deze “Natuursteen-banden”. Er is afgesproken […]

Speciaal voor Arcenaren

De voormalige seniorenwoningen aan de Henri Dunant Straat hebben binnen Woonwenz een speciale verhuurstatus. Woningen die vrijkomen worden eerst aangeboden aan geïnteresseerden uit Arcen. Hiervoor moet je wel op www.thuisinlimburg.nl ingeschreven staan. Zoek je een goedkope huurwoning in Arcen? Schrijf je dan nu in!

Wat brengt het nieuwe jaar?

Allereerst een gelukkig nieuwjaar! In 2020 wil de dorpsraad vooral blijven weten wat er allemaal speelt in Arcen. Dit is het allerbelangrijkste voor het goed functioneren van de dorpsraad. Losse meldingen moeten bij de gemeente Venlo worden gedaan maar als je er niet uitkomt of geen reactie krijgt ben je […]

Het was een goed jaar!

De jaarwisseling is traditioneel een tijd om terug te kijken wat er afgelopen jaar allemaal is gebeurd. Natuurlijk doen we dat ook in Arcen. De openbare dorpsraden werden in 2019 heel erg goed bezocht, er kwamen ongeveer 130 personen per vergadering. Ook de website, Facebook en Instagram worden goed gevolgd. […]

De Limburger

Vandaag staat er een stukje in de Limburger over mogelijk eenrichtingsverkeer op de Maasstraat/Raadhuisplein/Schans. Er staat een kleine onjuistheid in het artikel: bezoekers moeten niet doorrijden naar de Leermarkt om naar centrum Arcen te gaan maar parkeren bij de kasteeltuinen.

Nieuws van de werkgroep verkeer

Tijdens de dorpsraadvergadering van 13 november zijn plannen onthuld voor het instellen van éénrichtingsverkeer in het centrum van Arcen. Dat zou tevens inhouden een andere route voor lijn 83 (Nijmegen-Venlo vv) van Arriva/Breng. Dit alles om het verkeer in het centrum te ontlasten. Het plan luidde als volgt: Instellen van […]

Opruimen zwerfvuil 2019

2019 loopt ten einde en ook in dit jaar hebben een aantal verenigingen het zwerfvuil in ons mooie Arcen opgeruimd. Fijn dat dit gedaan wordt, jammer dat het nodig is. Het zou toch vanzelfsprekend moeten zijn, dat ieder zijn eigen afval in een vuilnisbak gooit en als deze er niet […]

Kalender 2020

Beste dorpsgenoten, De kalender 2020 is gereed en zal binnenkort door de KBO worden verspreid.Deze wordt u door toedoen van de dorpsraden Arcen-Lomm en Velden gratis aangeboden maar de verantwoordelijkheid van de verspreiding ligt dit jaar bij de KBO Arcen 06-28286216

Geen eiland!

De beslissing van minister Cora van Nieuwenhuizen is gevallen. Er komt geen eiland om de Hertog Jan brouwerij en dit is een hele winst voor Arcen. Het dijktraject wordt nog geoptimaliseerd met oog voor rivierkundige werking, omgevingsbelangen en toekomstige uitbreidbaarheid van de kering. Tevens wordt het plan Hertogbroek verder onderzocht. […]

Gemeente Venlo luistert niet naar burgers!

  Foto WBVB . In Arcen zetten zich velen in voor de dorpsraad. Het bestuur is zeer actief en stuurt verschillende werkgroepen aan, waarin wordt geprobeerd om zaken te verbeteren. Er wordt verantwoording afgelegd tijdens openbare vergaderingen waar doorgaans zo´n 120 inwoners aanwezig zijn. Tijdens deze bijeenkomsten wordt veel betrokkenheid […]

Brief aan minister Nieuwenhuizen

Op 21 november gaat minister Cora van Nieuwenhuizen een beslissing nemen over een eventuele dijkteruglegging in Arcen Noord. De dorpsraad heeft de minister al eens de voor en tegens van de plannen mogen duiden en heeft nogmaals een brief geschreven om alles nog eens op een rijtje te zetten. Uit […]

Eenrichtingsverkeer op Maasstraat? Andere busroute?

Op woensdag 13 november om 19.30 uur is er weer een openbare dorpsraad in MFA de Schans. De dijkversterking heeft een prominent aandeel, er gebeurt van alles op dit gebied. Tevens doet de werkgroep verkeer een aantal voorstellen om de verkeersdruk in het Centrum te beperken. Een van de mogelijkheden […]

Kastanjebomen toch in 2022 vervangen?

Vandaag staat een artikel in de Limburger over de begrotingsbehandeling voor 2020. Bovenstaande uitsnede gaat over de vervanging van de bomen. We hebben wethouder Sjors Peeters om een bevestiging gevraagd. Wordt vervolgd…… De reactie per mail van wethouder Peeters is dat hij bovenstaande niet heeft toegezegd. Hij heeft gezegd: “Als […]

Dorpsraad heeft ingesproken op raadsvergadering

Foto: Martijn Engelbrecht De dorpsraad heeft vanavond ingesproken op de raadvergadering voorafgaand aan de algemene beschouwingen in het Stadhuis. Er is op dit moment geen geld gereserveerd voor de bomen en de parkeervisie. Arcen wil graag dat daar wel geld voor komt. Onderstaand de laatste alinea van het betoog. “Voor […]

Artikel in watervakblad H2O over de systeemmaatregel in Arcen

Het vakblad H2O is bedoeld voor alle waterprofessionals  in de hele waterwereld. De dorpsraad kreeg een verzoek om een interview te geven. Op de vraag waarom juist Arcen kwam als antwoord: “ik heb gegoogled en de eerste 10 hits waren allemaal over Arcen”. Dan doen we het schijnbaar goed als […]

Update de Klosterhoaf

Een update over de Klosterhoaf bij omroep Venlo. Klik op het logo voor het bericht met een video.

systeemmaatregel is niet sober en doelmatig!

Het waterschap Limburg heeft een voorstel gedaan aan minister Cora van Nieuwenhuizen over de voorgenomen systeemmaatregel in Arcen Noord. Het voorstel bestaat uit een aantal rookgordijnen die we hier wegblazen. De systeemmaatregel is gewoonweg een slecht plan. Het is duur, levert weinig ruimte op voor de rivier en remt bedrijven […]

Brief aan B&W

De dorpsraad heeft een brief gestuurd aan B&W Venlo met het dringende verzoek om op de begroting van 2020 in elk geval geld op te nemen voor een voorbereidingskrediet ter vervanging van de zieke kastanjebomen alsmede te starten met het realiseren van de parkeervisie. Zal Arcen gehoord worden?

Gladheidsbestrijdingsplan

De gemeente Venlo heeft ons het gladheidsbestrijdingsplan toegestuurd met daarin vermeld op welke routes bij gladheid  gestrooid gaat worden. De samenstelling van deze routes is gebeurd op basis van onderstaande prioriteiten; 1. Hoofdontsluitingswegen 2. Wijkontsluitingswegen 3. Busroutes 4. Brandweer, eerste hulpdienst Verder kennen we bijzondere routes. Deze bijzondere routes worden […]

De pinbox wordt geplaatst

De pinbox wordt op de hoek van WAL/Hor geplaatst. Dank aan Rabobank en Gemeente Venlo dat de box op de plek komt die de voorkeur van de Arcenaren heeft!

Advertentie Open Inloop

HIER kunt u de volledige advertentie van september vinden.

Agenda openbare dorpsraad

En  HIER de printversie

Verhuizing priklocatie Viecuri naar de Dolgaard

Vanaf maandag 2 september 2019 verhuist de VieCuri priklocatie van MFA De Schans naar Zorgkern De Dolgaard in Arcen. De openingstijden blijven ongewijzigd. De bloedafname vindt plaats op maandag en donderdag van 08.00 tot 08.45 uur. Adresgegevens van de nieuwe locatie: Zorgkern de Dolgaard Kerkstraat 1 5944 AL Arcen Zie […]

Bericht vrijwilligerscentrale Venlo

In de maand september wordt er weer een leuk aanbod aan (gratis) workshops & waarderingsactiviteiten georganiseerd voor de Groot Venlose vrijwilliger en vrijwilligersorganisatie. Voor meer informatie en inschrijven kunt u terecht op www.vrijwilligerscentralevenlo.nl onder ‘’cursusaanbod’’, via info@vrijwilligerscentralevenlo.nl of bel 077-3266666. Simone Jacobs T: 0651343240 M: swmc.jacobs@welkom.nu W: www.vrijwilligerscentralevenlo.nl F: www.facebook.com/vrijwilligerscentralevenlo […]

Rotonde Kasteeltuinen op de N 271

Tijdens de laatste dorpsraadvergadering is in de rondvraag aandacht gevraagd voor de gevaarlijke oversteek van fietsers en voetgangers bij genoemde rotonde op de N271 richting Kasteeltuinen. Naar aanleiding daarvan heeft de werkgroep verkeer van de Dorpsraad contact opgenomen met de wegbeheerder: de provincie Limburg. Dat heeft ertoe geleid dat een […]

Aanpassing bushaltes tijdens Sfeermarkten

Aanpassing bushaltes tijdens sfeermarkten:   De werkgroep verkeer van de Dorpsraad attendeert op het volgende bericht van Arriva:   Centrum Arcen Lijn 83,  wo. 17,  24,  31 juli  +  7,   14, 21 augustus. Oorzaak Evenement: Sfeermarkt Gevolg Vervallen haltes: 1) Koestraat,   2) Laakweg,  3) Veer Broekhuizen Advies Tijdelijke haltes: Kasteellaan/Lingsforterweg […]

Bezoek minister Cora van Nieuwenhuizen

  In november gaat minister Cora van Nieuwenhuizen een beslissing nemen over een eventuele dijkteruglegging in onder meer Arcen bij de brouwerij. Gisteren kwam ze op werkbezoek en was er de gelegenheid voor de dorpsraad om de belangen van Arcen voor het voetlicht te brengen. Er zijn een aantal interviews […]

Speelpark Arcen

Woensdag 19 juni jl. is er weer een bijeenkomst geweest van de werkgroep Speelpark. Met het oog op de veiligheid van de kinderen wordt besloten dat de hekken rondom het speelveld blijven staan. Aandachtspunt is het nieuwe hek aan de straatkant bij het hondenspeelveld, waar blijkbaar honden onderdoor kunnen. Op […]

Is het Waterschap tegen een eiland?

Gisteravond spraken Waterschap Limburg en de Dorpsraad Arcen over het voorgenomen eiland bij de Hertog Jan brouwerij. Dit alles vond plaats tijdens het Nedinscoplein van omroep Venlo. Het lijkt er op dat het waterschap nu om is en geen eiland meer wil maar een schiereiland. Als het glas halfvol is […]

Weggooien belastinggeld

Vandaag staat er een artikel in de Limburger over Hertogbroek als alternatief voor de systeemmaatregel (een ringdijk om de brouwerij). Hertogbroek levert ongeveer 20 cm peilwinst op, past in het landschap en is wat de bewoners willen. Het commentaar van het Waterschap is dat de systeemmaatregel nog steeds nodig is. […]

Werkgroep Dijkversterking

De werkgroep is bij elkaar geweest en heeft elkaar bijgepraat over de lopende zaken. Arcen Noord: Het rapport Hertogbroek is binnen en we zullen dit binnenkort publiceren. Eerst willen we nog commentaar van het Waterschap afwachten over onze bevindingen. Samengevat is de conclusie van dorpsraad Arcen dat Hertogbroek een waterstandsverlagend effect […]

Openbare Dorpsraad

Ditmaal een groot aantal onderwerpen. Hoofdmoot is de parkeervisie die zo goed als af is. Jasper van der Beek zal de visie presenteren waarna er nog zaken kunnen worden ingebracht door de aanwezigen. Hierna wordt de visie definitief en komt er hopelijk ook geld vrij op de begroting. Zodra de […]

Veilige Schoolzones

RENDERS-2 Julie – Weiert In de komende weken zal de gemeente uitvoering gaan geven aan het project Veilige Schoolzones. Het ontwerp voor Arcen staat in bovengenoemde link Renders-2 Julie-Weiert. Er zullen 2 accentpalen geplaatst worden en 2x schoolzone aangebracht worden in een markering. Op de foto zijn de accentpalen wel […]

Activiteiten vrijwilligerscentrale Venlo

In de maand juni wordt er weer een leuk aanbod aan (gratis) workshops & waarderingsactiviteiten georganiseerd voor de Groot Venlose vrijwilliger en vrijwilligersorganisatie. Voor meer informatie en inschrijven kunt u terecht op www.vrijwilligerscentralevenlo.nl onder ‘’cursusaanbod’’, via info@vrijwilligerscentralevenlo.nl of bel 077-3266666.  

Enquête onder inwoners

In december 2018 heeft de gemeente Venlo een enquête gehouden onder de inwoners om onderzoek te doen per dorp of wijk. De resultaten van het onderzoek zullen ook besproken worden tijdens het 2e buurtcafé van aanstaande dinsdag. Het volledige rapport kunt u HIER vinden. Zaken die er voor Arcen uitspringen: Arcenaren […]

2e buurtcafé in Arcen

De gemeente Venlo heeft in november 2018 het 1e buurtcafé in Arcen georganiseerd. Hier werd gesproken over de identiteit van Arcen en op welke manier inwoners met de gemeente willen samenwerken aan een mooier dorp. Tijdens het tweede buurtcafé gaan we aan de slag met eigen thema’s en onderwerpen. Parkeren, […]

opening bijenoase, kruiden- en groentetuin

Zondag 19 mei wordt de bijenoase, kruiden- en groentetuin bij MFA de Schans geopend. Vanaf  13,30 uur is iedereen welkom en om 14.00 uur is de daadwerkelijke opening. Er zijn allerlei leuke activiteiten voor jong en oud dus toon je interesse en kom kijken. Om 16.00 uur is het programma […]

Plaats pinbox blijft onvrede opwekken

Vorige week hebben we een brief geplaatst van twee bezorgde inwoners over de voorgenomen plaatsing van de pinbox op het Kerkplein. In navolging hierop hebben de omwonenden een brief gestuurd naar de directie van de Rabobank met de vraag om het besluit te heroverwegen. Hieronder een passage uit de brief. […]

Speelt Waterschap Limburg een spelletje?

In het dijkversterkingsproject van Waterschap Limburg is er onderzoek gedaan naar een mogelijke dijkteruglegging in Arcen. Er zou een ringdijk kunnen komen om de Hertog Jan brouwerij en de dijk om Arcen te beschermen wordt dan teruggelegd naar de Maasstraat. De winst van deze gigantische ingreep is met 3cm zeer […]

Rabo pinbox

De pinautomaat in de voormalige Rabobank moet weg uit het pand om een andere bestemming mogelijk te maken. Vorig jaar is enige commotie geweest in het dorp over de plaatsing van de vervanger van deze automaat, de pinbox. Tijdens een openbare dorpsraad was een overgrote meerderheid van de aanwezigen voor […]

Enquete Politie Venlo

De politie Venlo onderzoekt middels een enquête waar inwoners overlast van ondervinden. Voorbeelden zijn verkeersoverlast, drugsoverlast of milieuoverlast. Vul de enquête in door op onderstaand logo te klikken.

Werkgroep verkeer

24 april j.l. is er een  bijeenkomst geweest van de werkgroep verkeer samen met de ondernemers uit het centrum van Arcen. De vergadering is gehouden bij Hotel Arcen en de opkomst was erg groot. De problemen die zich voordoen op drukke dagen, zoals het parkeren van auto’s her en der en het stallen van fietsen […]

Geen zorgstudio’s in Rabobank

                                                                                                    […]

Waterschap Limburg zaait verwarring in Arcen

MILJOENEN TEKORT VOOR AANPAK DIJKEN waren de chocoladeletters boven een artikel op de voorpagina van “De Limburger” over de plannen voor het verleggen van de dijken in o.a. Arcen. HIER kunt u de tekst van het artikel bekijken. In het artikel wordt gezegd dat er te weinig geld voor is […]

Update Groente- en Kruidentuin door Mieke Huibers

Foto Veronie Nijholt Het begon allemaal op een regenachtige dag. Gaan we ervoor of niet? We popelden van enthousiasme;  we doen het, regen of zon. Bewapend met schop, kruiwagen en grondboor betraden we de natte bodem. SLLRRPPPP laars vast; niet te lang stil blijven staan. Rondom de tuin moest een […]

Werkgroep Verkeer

Op 20 maart j.l. heeft de werkgroep verkeer vergaderd. Het verslag van de eerste vergadering is doorgenomen en daar waar nodig aangepast. Er zijn een aantal vragen binnengekomen van  bewoners  betreffende de verkeersproblematiek met betrekking tot de Maasstraat  De bussen die rijden door het centrum, het vrachtverkeer dat parkeert op de straat […]

Zwerfvuil opruimen

Er zijn al weer een aantal verenigingen begonnen met het opruimen van zwerfvuil. De Gemengde Zangvereniging heeft op 20 maart j.l. de parkeerplaats op de Schans en het tegenoverliggende stuk langs de speelplaats bij de kinderopvang en de school schoongemaakt. Volleybalvereniging AV Flash heeft haar ronde afgelopen zaterdag gelopen en […]

Activiteitenmiddag vrijwilligerscentrale

Uitnodiging 27 Maart 2019 Een gratis leuke activiteitenmiddag in het Limburgs Schutterij Museum voor vrijwilligers én mensen die interesse hebben in vrijwilligerswerk bij het museum. Programma 14:00 – 14:30 – inloop met koffie en vlaai 14:30 – 15:00 – Presentatie: Kerk naar museum 15:00 – 15:45 – rondleiding door museum […]

Stand van zaken Speelpark Arcen

Op maandag 11 maart is de werkgroep van het speelpark weer bij elkaar geweest. Zoals u wellicht gezien heeft is het pad bijna klaar. Er is nieuw zand gelegd onder de speeltoestellen en de kabelbaan is klaar. Helaas is er op dit moment een van de zitjes van de kabelbaan […]

Ten onder aan eigen succes?

Gisteren waren er maar liefst 160 deelnemers aan de openbare dorpsraad. Geweldig dat de dorpsraad zo leeft! De aanwezigen kregen nieuws over de kalender, straatverlichting, nieuwe stadsdeelmanager, verkeer, dijkversterking, speelpark, groente- en fruittuin, bomen en projectgeld. Natuurlijk kon men ook zelf zijn inbreng leveren. Na de pauze was er een […]

Agenda Openbare Dorpsraad

Hierbij de agenda voor de komende Openbare Dorpsraad. De printbare versie kunt u HIER vinden.

Artikel Limburger

Vandaag staat er een artikel in de Limburger over het gebrek aan communicatie tussen de Gemeente Venlo en Arcen. Hier kunt u het complete artikel lezen. Het is een goed stuk, al wordt het fietspad wel veel gebruikt als de Kasteeltuinen open zijn. Deze reden had de gemeente nooit gemeld, […]

Welkom Pieter!

De stadsdeelmanagers van de gemeente Venlo gaan rouleren. Richard Bosman gaat ons na negen jaar verlaten en aan het werk in een ander stadsdeel. Dank Richard en succes in je volgende wijk!  Pieter van de Rijdt is de nieuwe manager voor Arcen en vanmiddag heeft de dorpsraad met hem een […]

Niet buitenspel maar doelpunt toch afgekeurd

Naar aanleiding van ons bericht op deze website heeft omroep Venlo een bijdrage gemaakt over het fietspad bij de Kasteeltuinen. Het was een inkoppertje om met weinig geld een verbetering te realiseren, maar het gaat niet gebeuren. Het item kunt u zien door op het logo te klikken.

Dorpsraad buitenspel?!

Er wordt gewerkt aan het voet- fietspad langs de kasteeltuinen. De dorpsraad is al jaaaaren in gesprek met de gemeente om er een apart voetpad langs te leggen. Het huidige voet-fietspad is volgens de normen zelfs te smal voor alleen een tweezijdig fietspad. De Kasteeltuinen hebben toegezegd grond ter beschikking […]

Laatste stand van zaken Speelpark

Woensdag 30 januari heeft de werkgroep speelpark overleg gehad om de lopende zaken door te spreken. Dinsdag  5 februari wordt begonnen met het aanleggen van het pad, de grond die daarbij vrijkomt wordt gebruikt voor de aanleg van het crossbaantje. De kabelbaan kon nog niet worden gebruikt omdat het beton […]

Bomen

Afgelopen woensdag heeft de werkgroep “bomen Maasstraat /Schans”  van de Dorpsraad overleg gehad met Hedwig van Baalen en Richard Bosman van onze gemeente. We werden bijgepraat hoe de stand van zaken momenteel is. We waren verrast dat de situatie heel anders is als dat er in gesprekken en mails met […]

Kalender

Zoals u allemaal hebt gemerkt is er bij de bezorging van de gratis kalender 2019 iets faliekant mis gegaan. De Dorpsraad had voor de bezorging noch de samenstelling totaal geen verantwoordelijkheid meer. We hebben  meteen contact opgenomen met de uitgever om de klachten door te geven. Er zijn nog nieuw […]

Bezoek gemeenteraad m.b.t. Dijkversterking

Vandaag heeft wethouder Pollux met een groot gedeelte van de gemeenteraad een bezoek gebracht aan Arcen. Men kwam voor de dijkversterking, maar de dorpsraad heeft ook de kastanjebomen en het parkeren onder aandacht gebracht van de raadsleden. We maakten een wandeling over de promenade langs de Maas waarbij de belangen […]

Voorlichtingscursus voor mantelzorgers van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Bericht van Team Mantelzorgondersteuning Venlo: Voorlichtingscursus voor mantelzorgers van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Bent u mantelzorger van iemand met Niet Aangeboren Hersenletsel, of kent u iemand die dat is? Dan is deze gratis cursus van 6 donderdagochtenden van elk 1,5 uur wellicht interessant voor u. NAH kan op veel […]

Informatie en advies

Informatie en advies Bij informatie & advies vindt u een luisterend oor, iemand die even meekijkt of meedenkt. De getrainde vrijwilligers helpen u op weg met vragen over wonen, welzijn, werk, papieren, inkomen, jeugd en zorg. Eenvoudige vragen zoeken ze samen met u uit, bij meer ingewikkelde vragen zoeken ze […]

Werkgroep Verkeer

Foto Loek Backes Dinsdag 22 januari is de nieuwe werkgroep verkeer voor de eerste keer bij elkaar gekomen. De werkgroep bestaat uit de volgende personen: Will Scheepens, Rob van Well, Nel van der Beele, Marcel Pauptit, Jos Peeters, Carina van ’t Hof, Leonne Beckers en  vanuit het bestuur Sophie Stiel. Zij […]

Zwerfvuil opruimen

Bovenstaand de opbrengst aan zwerfvuil langs de N271 van oktober, ingezameld door bridgeclub Brica Ook dit jaar gaan een aantal verenigingen het zwerfvuil opruimen in Arcen. Elke deelnemende vereniging heeft een of meerdere straten toegewezen gekregen. Een aantal keren per jaar lopen ze de route. Begonnen wordt in maart. De benodigdheden, […]

Ontwikkelingen rondom het speelpark

Het is inmiddels 2019, een nieuw jaar, waarin fases worden opgepakt, of afgerond, rondom het speelpark. De afgelopen periode zijn er verschillende ontwikkelingen geweest en we willen u graag hiervan een update geven. Het probleem met het water is succesvol aangepakt, waardoor we nu ook kunnen starten met de aanleg […]

Thema taalcafé: Nieuwjaar

Op 5 januari was er in MFA de Schans een taalcafé met een thema: Nieuwjaar! Het was weer gezellig, met appelbeignets, wafeltjes, oliebollen, nog meer gebak en ook nog iets om te proosten. Dit om met elkaar het nieuwe jaar goed te beginnen. We wensten elkaar gelukkig nieuwjaar en de […]

Gemeentekalender

De Dorpsraad Arcen heeft vanaf dit jaar niets meer te maken met de gemeentekalender en dus ook niet met de verspreiding daarvan. De firma LokaalTotaal (FMR), de uitgever van de kalender, regelt dit allemaal zelf.  Met eventuele vragen en opmerkingen kunt u terecht bij: LokaalTotaal (FMR Producties), info@lokaaltotaal.nl of  Tel.nr. […]

Uitnodiging activiteit vrijwilligerscentrale Venlo

Bij de Dorpsraad ontvingen wij de onderstaande uitnodiging voor de activiteiten voor vrijwilligers van januari 2019. Gratis workshop schminken Gratis workshop gebruik social media. Om deze uitnodiging beter te bekijken, open dan de link onderaan dit bericht. Mocht u de nieuwsbrieven van de vrijwilligerscentrale direct willen ontvangen, stuur dan een […]

Vrijdag 7 december infoavond glasvezel buitengebied

Er zijn pas de helft van de benodigde inschrijvingen voor snel internet in het buitengebied binnen. daarom volgt er een extra informatieavond in Arcen.

Neem dit weekend nog 5 minuten tijd

om de vragenlijst wijken en dorpen van de gemeente Venlo in te vullen. Het kost weinig tijd en geeft de gemeente handvatten om Arcen op bestuurlijk vlak beter te laten functioneren. U kunt hier ook kwijt wat u van de dorpsraad vindt. Als er zaken verbeterd moeten worden is dat […]

Nieuws Klosterhoaf

Vanochtend werd het bestuur van de dorpsraad bijgepraat door de architect van de nieuwe Klosterhoaf. Het plan is om het oude gebouw weer in ere te herstellen, als op de foto.  De hoge ramen komen terug en ook de ingang komt weer op de originele plek. Het wordt een gebouw […]

Inloopbijeenkomst Waterschap Limburg

De informatieavond van het waterschap Limburg over de dijkversterkingen in Arcen werd gisteravond redelijk bezocht. Het waterschap had veel moeite gedaan om de bewoners goed te kunnen informeren over de stand van zaken. Mooie dronebeelden die een overzicht gaven van de Maas en interactieve schermen maakten het fancy.  Het waterschap […]

Ontwikkelingen Speelpark aan de Boerenweg

Het gaat de goede kant op met de ontwikkelingen rondom het speelpark aan de Boerenweg. Binnenkort gaat de gemeente de kabelbaan plaatsen en twee “wipelementen”.  Ook de realisatie van het crossbaantje komt in zicht. Ook nu wordt er al veel gespeeld op het terrein en dat doet ons veel plezier. […]

Inschrijven vóór 17 december!

De woonkern van Arcen heeft al snel internet, de buitengebieden echter niet. Met de huidige voorzieningen zullen de buitengebieden helaas steeds verder achterop raken in de digitale wereld. Om dit te voorkomen is actie noodzakelijk, het is nu of nooit! De gemeente Venlo heeft met de Provincie Limburg en Glasvezel buitenaf […]

Hertogbroek

Gisteren is de dorpsraad op stap geweest om meer onderbouwing te krijgen voor het plan Hertogbroek. Dit is helemaal gelukt. Het plan Hertogbroek heeft als doel het wegnemen van het hydraulische knooppunt bij het veer naar Broekhuizen.  Op deze plek wordt de doorstroming van de Maas bij hoogwater ernstig belemmerd, […]

Parkeervisie Arcen

Foto Loek Backes De gemeente Venlo was een tijdje druk met het opstellen van de begroting voor 2019 maar op 19 december van dit jaar wordt de parkeervisie Arcen weer opgepakt. De Dorpsraad wil graag een stappenplan dat heel Arcen omvat voor auto’s, motoren en fietsen. Tijdens de openbare dorsraad […]

Dorpsraad Arcen actief op Instagram

Dorpsraad Arcen zal regelmatig posten op Instagram en zo een poging doen om ook de jongere inwoners te voorzien van nuttige informatie over Arcen. Deze informatie zal een meer vluchtig karakter hebben en vaak doorverwijzen naar artikelen op deze website. Klik op de afbeelding en volg de Dorpsraad Arcen!

De dorpsraad is springlevend!

Gisteravond werd de openbare dorpsraad bezocht door maar liefst 120 Arcenaren waarvoor dank! De concept notulen volgen binnenkort maar hier alvast een bloemlezing. -Tijdens de volgende openbare dorpsraad zal er waarschijnlijk een presentatie gegeven worden over de invulling van de Klosterhoaf. -In de stuurgroep van Maart 2019 wordt er beslist […]

Tentoonstelling over burgerinitiatieven

Aan mensen die actief zijn in wijkoverleggen en dorpsraden en huizen van de wijk in de gemeente Venlo Samen met de Bibliotheek van Venlo organiseren wij een tentoonstelling over burgerinitiatieven rond bestaanszekerheid en een werkbijeenkomst over de vraag welke rol burgerinitiatieven spelen bij de vernieuwing van de democratie. Er is […]

Agenda Openbare Dorpsraad van aanstaande woensdag

Bij deze de agenda. HIER  kunt u de printbare versie downloaden. Extra agendapunt is het nieuwe voorstel van Rabobank en Gemeente om een pinbox te plaatsen. Na de pauze zal er door Fernando Snoek en Edith Craenmehr uitleg gegeven worden over de nieuwe invulling van het voormalige gemeentehuis.

Vervolg half werk Gemeente Venlo

Vandaag verscheen onderstaand artikel in de Limburger. Hopelijk maakt de gemeente haar woorden waar en gaat ze de stronken die een gevaar vormen snel weghalen. Op 3 november plaatste Omroep Venlo al een bericht over deze gevaarlijke situatie. Dit bericht kunt u HIER vinden. 

Ontwikkelingen rondom het speelpark “Wijdtveld”

De ontwikkelingen rondom de realisatie van het speelpark op de plek van de oude school, vorderen langzaam maar zeker. De werkgroep heeft zich opgesplitst in verschillende subgroepjes die zich o.a. bezig houden met het inrichten van de ontmoetingsplekken, de aanleg van het crossbaantje en het hondenspeelveld. De grond die bewerkt […]

Gemeente Venlo levert half werk

Arcen bezat een prachtige kastanjelaan, een waar visitekaartje voor het toerisme. Een groot deel van deze 200 kastanjebomen heeft de bloedingsziekte en moet uiteindelijk het veld ruimen. Er is een plan gemaakt om deze bomen te vervangen door 150 Nederlandse beuken. Het is een groot plan dat enkele miljoenen gaat […]

Snel internet in buitengebied?

De Provincie Limburg maakt de ontwikkeling van snel internet mogelijk in de buitengebieden van de Gemeente Venlo. Hiervoor zijn wel bewoners nodig die zich inschrijven! Vraagbundelingscampagne Op 16 oktober is Glasvezel buitenaf haar campagne gestart in Noordoost Limburg. Dat betekent dat vanaf die datum de bewoners van ruim 2300 adressen […]

Het taalcafé stopt.

We zijn nu een jaar actief met het taalcafé en Paul en ik hebben dit geëvalueerd. Sinds de zomer is de opkomst veel minder geworden, soms waren er alleen geboren Arcenaren aanwezig. Wij denken dat het taalcafé zijn doel heeft bereikt en zichzelf daardoor overbodig maakt. Het is dus heel positief dat het […]

Arcen krijgt kabelbaan!

Vanochtend is de gebruikersovereenkomst van het speelpark “’t Wijdtveld” getekend door de Gemeente Venlo en de Dorpsraad Arcen. Dit betekent onder andere dat Arcen, in tegenstelling tot Venlo, binnenkort een kabelbaan krijgt. Deze ligt al een tijdje te wachten in een magazijn en indien de omgevingsvergunning rond is kan de […]

uitnodiging activiteitenaanbod Vrijwilligerscentrale Venlo

Gratis workshops & waarderingsactiviteiten voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties november 2018. De herfstdagen zijn weer aangebroken. Echter dit is geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten. Ook in november organiseert de Vrijwilligerscentrale leuke en leerzame activiteiten om de herfst mee door te komen. 20 november 19:00 – 21:00 […]

Kom eens kijken hoe onze tuin vordert!

Ik moet vaak denken aan de zinnetjes van de Arcense revue :”in Ârce kunne weej has alles” en “unne mins is neet vaan stroei”.  Het bewijs ligt nu voor het MFA, dat de mensen uit Arcen veel kunnen en niet van strooi zijn. Met vereende krachten is gewerkt aan het […]

Pincontainer wellicht op andere plek

Op 20 september verscheen een artikel in de digitale Limburger over de voorgenomen plaatsing van een mobiele pincontainer in Arcen. Er wordt gezocht naar een andere plek dan het kerkplein. Hier kunt u het hele artikel lezen.    

Parkeeroverleg met wethouder Peeters

Vanochtend heeft een afvaardiging van de Dorpsraad overleg gevoerd over de parkeeroverlast in Arcen. Jasper van der Beek (Beleidsadviseur verkeer) wilde de plannen die er tot nu toe zijn gemaakt tegen wethouder Sjors Peeters (o.a. parkeren en leefbaarheid) aan houden om te kijken wat hij er van vond. Ook de […]

Concept Notulen Openbare Dorpsraad

Dank voor de grote opkomst tijdens de Openbare Dorpsraad. De conceptnotulen van 6 september zijn  HIER te lezen. Notulen van vorige dorpsraden kunt u vinden onder het tabblad ARCHIEF van deze website. De data van de volgende vergaderingen kunt u ook vinden op de website, alsmede andere overleggen die de dorpsraad […]

Informatie en advies

Bij Informatie & Advies De Schans kunt u terecht met alle vragen; Ook kunt u geholpen worden met de aanvraag van een voorziening voor de WMO Het informatie en advies bij het Huis van de Wijk MFA De Schans is geopend op: donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur U kunt […]

Vrijwilligersdag: Taal voor het leven.

Zaterdag 1 september hebben 4 taalcoaches uit Arcen deelgenomen aan “de taal voor het Leven vrijwilligersdag” in de ECI Cultuurfabriek te Roermond. De dag begon om 10.00 uur met een kopje koffie en een heerlijk stukje vlaai. Nadat we geluisterd hadden naar enkele toespraken, die het belang van het vrijwilligerswerk […]

Kalender

Oproep aan alle verenigingen die hun activiteiten in de nieuwe kalender geplaatst willen hebben. In het voorjaar is er op deze site uitleg gegeven dat de gratis uitgegeven kalender door de dorpsraden Arcen-Lomm-Velden in 2018 is overgenomen door FMR Producties. Toen (voor kalender 2018) liepen de aanmeldingen nog via de dorpsraad […]

Kom vanavond naar MFA de Schans!

Vanavond om 19.30 uur is er Openbare Dorpsraad in MFA de Schans. Iedereen is welkom want de dorpsraad zijn wij allemaal. Meepraten over de pin-container of de kalender? Heb je nog vragen aan Ad Roest, de wijkwethouder voor Arcen? Kom dan vanavond naar de Schans!

Agenda Openbare dorpsraad donderdag 6 september

En HIER kunt u de printbare versie vinden. De concept notulen van de vorige dorpsraad staan onder het tabblad Archief/Notulen. Tot donderdag!

Pinautomaat op het Kerkplein?

De pinautomaat in de voormalige Rabobank moet weg wegens een nieuwe functie van het gebouw. Het voorstel van de gemeente is om een container als op de foto te plaatsen op het kerkplein. Wat vind je hier van? Kom aanstaande donderdag om 19.30 uur naar MFA de Schans om tijdens […]

Dag van de Mantelzorg 2018 in Venlo

Dag van de Mantelzorg 2018 in Venlo Verras en verwen een mantelzorger! Mantelzorgers staan klaar voor een naaste. Dat vinden ze vanzelfsprekend, maar daardoor hebben ze soms geen of weinig tijd voor zichzelf. En om hulp vragen is niet altijd makkelijk. Het mooiste dat u ze kunt geven is een […]

Taalcafé 1 september

Werkzaamheden speelpark ’t Wijdtveld

De firma Jenniskens is vanmorgen begonnen met werkzaamheden op het speelpark!!! Zij gaan eerst alles frezen en daarna spitten. Vervolgens wordt de grond geëgaliseerd en in profiel gebracht. Daarna kan er ingezaaid worden…….

Werkbezoek wethouder Pollux

Vlnr: Cecile van den Kroonenberg, Christine Jansen, Marij Pollux en Hedwig van Baalen Vanochtend heeft wethouder Pollux (o.a. milieu, natuur, groen en water) een werkbezoek gebracht aan Arcen. Namens de gemeente waren ook Christine Jansen (dijkversterking) en Hedwig van Baalen (groen) aanwezig. De dorpsraad werd vertegenwoordigd door Wies Muijres (bomen […]

Bericht voor mantelzorger van iemand met niet-aangeboren hersenletsel

Voorlichtingscursus (van 5 dagdelen) voor mantelzorgers van mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) Kent u een mantelzorger van iemand met Niet-Aangeboren Hersenletsel of bent u dat zelf ? Dan is deze cursus (5 dagdelen) wellicht interessant. De cursus is toegankelijk voor mantelzorgers wonend in de gemeente Venlo of zorgend voor iemand […]

Taalcafé in actie

Op de eerste zaterdag van augustus was er weer taalcafé in het MFA de Schans. Bezoekers van het taalcafé lieten het nu niet bij praten en koffie alleen. Het bestuur van de jeu de boule vereniging in Arcen was zo gastvrij om de bezoekers de beginselen van jeu de boule […]

Taalcafé zaterdag 4 augustus

Deze keer zullen de bezoekers van het taalcafé in actie komen op de jeu de boule banen voor het MFA onder deskundige begeleiding van Piet Cup e.a.. Zorg dat je op tijd aanwezig bent dan kun je gezellig meedoen.

Verdere ontwikkeling Speelpark aan de Boerenweg

Vrijdag 28 juni hebben wat mensen van de werkgroep Speelpark, samen met Richard Bosman van de gemeente Venlo en John Jenniskens van de fa. Jenniskens, het terrein van de voormalige basisschool bekeken. Ivm droogte (verstuiving zand, hardheid grond en te droog om te zaaien) starten de werkzaamheden voor het speelpark […]

Omgevingswerkgroep van het Waterschap

Afgelopen maandag was er een omgevingswerkgroep van Waterschap Limburg over de dijkversterkingen. Er werd verteld waar we zitten in het proces en hoe het verder gaat. De belangrijkste zaken zijn dat komend jaar MER fase 1 wordt afgerond. Er wordt een gevoeligheidsanalyse (?) uitgevoerd over de effecten van de plannen […]

Hekken op de Wal

Binnengekomen bericht over bouw aan de Wal: Deze week zullen de hekwerken worden verwijderd, gemeente is echter nog niet gestart met het maken van de trottoirs. De parkeerplaats achter het hotel zijn we ook aan het opruimen, deze zal mogelijk gedeeltelijk deze week, anders volgende week worden vrijgegeven.

Inzaaien gras rondom het MFA

In verband met de Koningsspelen is er door de gemeente later gestart met de werkzaamheden aan de het terrein voor het MFA. De grondwerkzaamheden zijn verricht, maar nu is het te droog en te warm om gras in te zaaien. Er komt dan waarschijnlijk onvoldoende loof op om het te […]

Achterstallig werk?

Onderstaande mail kregen we afgelopen donderdag (28-06-2018) binnen van de gemeente. Ligt er zo veel achterstallig werk bij de gemeente? Geachte heer/mevrouw , U heeft op 13-4-2017 een melding bij de gemeente Venlo gedaan over de openbare ruimte, met als onderwerp: onderhoud gebouwen/kunst. Met deze e-mail informeren wij u over […]

Kennismaking met wethouder Roest

Vanochtend heeft het bestuur van de dorpsraad kennis gemaakt met onze wijkwethouder, de heer Roest (rechts op de foto). Het was een goed gesprek waarin de knelpunten van Arcen én van de Gemeente Venlo aan de orde kwamen. De wethouder komt deze zomer nog eens op de fiets poolshoogte nemen […]

Antwoorden op zienswijze

Gisteren zijn de antwoorden op de ingediende zienswijze binnen gekomen waarna we deze in de avond hebben besproken met de werkgroep. De antwoorden zijn echt dooddoeners en geven absoluut geen duidelijkheid. Het is een bla bla bla verhaal met enkele procesmatige antwoorden. Of er iets met de ingediende zienswijze wordt […]

Kalender 2019

Beste dorpsgenoten, Wij zijn heel blij om te kunnen melden dat u ook dit jaar een gratis kalender kan worden aangeboden door medewerking van de Dorpsraden Arcen-Lomm-Velden. De kalender wordt weer uitgegeven door FMR Producties net zoals die van 2018. Deze uitgever verzorgt  dit jaar alle gegevens van verenigingen en bedrijven […]

Bijeenkomst mantelzorgsalon op 26 juni a.s.

Graag aandacht voor het onderstaande. Op 26 juni is er een mantelzorgsalon waar ook andere inwoners uit de gemeente Venlo bij mogen aansluiten. In een mantelzorgsalon kun je op een laagdrempelige en ongedwongen manier andere mantelzorgers ontmoeten en ervaringen delen. Je wordt geïnformeerd over onderwerpen die voor jou als mantelzorger […]

Hekken op de Wal

De bouw van de huizen aan de Wal verloopt gestaag. De afspraak met Heijmans was dat de hekken op de Wal zo spoedig als mogelijk verwijderd zouden worden. Reeds enige weken is de Wal echter leeg terwijl de hekken er nog staan. Navraag bij Heijmans leert dat zij de gemeente […]

Concept notulen vergadering 6 juni jl.

Concept verslag openbare dorpsraadsvergadering 6 juni 2018

Openbare Dorpsraad

Afgelopen woensdag was de openbare dorpsraad weer goed bezocht. Voor een volle zaal werd er iets te laat begonnen door kabelproblemen. Na een verslag door de verschillende werkgroepen werd er een brief voorgelezen over de Klosterhoaf. Er komen 24 studio´s voor 24 uurs zorg in het huidige gebouw. Indien de […]

Agenda Openbare Dorpsraad

en de printbare versie: Dorpsraad agenda 2018-06-06

Nieuwsbrief voor mantelzorgers juni 2018

In de onderstaande link vindt u de nieuwsbrief voor mantelzorgers van juni 2018 Nieuwsbrief Mantelzorg Venlo 2018-02 juni-2  

Zienswijze op dijkverzwaring Venlo

De werkgroep dijkverzwaring van de dorpsraad heeft een zienswijze ingediend op de dijkverzwaringsplannen van de gemeente Venlo. Deze zienswijze is  HIER te downloaden. De strekking is dat er verder moet worden gekeken dan de grens van het project. De plannen Lottum-Boerkhuizerweerd en Hertogbroek zorgen voor peilverlaging tijdens hoogwater in Arcen, […]

Zorg voor groene Smileys!

Deze week zijn er 2 zogenaamde Smileys, geplaatst op de Maasstraat. Deze blijven 3 weken hangen om weggebruikers bewust te maken van de snelheid waarmee men rijdt. Het uiteindelijke doel is om er voor te zorgen dat iedereen zich aan de snelheidslimiet van 30 KM per uur houdt. Later in […]

Beantwoording zienswijzen in zicht

De Provincie gaat de antwoorden op de zienswijzen, die zijn ingediend naar aanleiding van de NRD, publiceren op 19 juni. Waarschijnlijk zal er begin juli een omgevingswerkgroep plaats vinden in Arcen, welke wordt georganiseerd door het Waterschap. Voorafgaand aan deze omgevingswerkgroep zal er de mogelijkheid zijn om de antwoorden op […]

Bezoek van college aan de wijken

foto: venlo.nieuws.nl Het nieuwe college van de Gemeente Venlo brengt een bezoek aan de wijken. Iedereen is van harte welkom tijdens de bijeenkomsten. Het nieuwe college van B & W zal in de week van 28 mei een begin maken met de wijkbezoeken in onze gemeente. Deze bezoeken zijn een […]

Bijeenkomst Werkgoep Verbinding

Gisteravond was er een bijeenkomst van de werkgroep verbinding. We hebben plaats genomen in de foyer, we hebben tenslotte geen geheimen en het was er lekker rustig. De service van Nelly was weer prima! Jacky Relouw, medewerker van synthese, was ook aanwezig. We hebben eerst de uitgelegd hoe de werkgroep […]

Overleg parkeervisie Arcen

foto Loek Backes Vanmiddag was het derde overleg over een parkeervisie voor Arcen. De overlast van parkerende auto’s, motoren en fietsen is onverminderd groot. Lang en kort parkeren, laden en lossen, alles kwam aan bod. Jasper van der Beek is de beleidsadviseur van de gemeente Venlo die de knelpunten en […]

Bomen Maasstraat

Vanmorgen is er weer overleg geweest met mevr.v.Baalen van de gemeente en de werkgroep bomen over het lopende proces van de bomen. Er is momenteel vanuit het ambtelijk apparaat intensief overleg met de verantwoordelijken van alle nutsvoorzieningen die onder of naast de bomen liggen. Dit is nog een moeilijk  traject en […]

Taalcafé 5 mei

Afgelopen zaterdag hebben we heerlijk buiten kunnen zitten, sommigen in de zon anderen in de schaduw. Koffie, thee, koekjes en water en voor de kleinsten een chocomel, het was weer prima verzorgd. Ook hebben aandacht geschonken aan de betekenis van 4 en 5 mei. Het was al met al weer […]

Dodenherdenking 4 mei 2018

Dood ben ik pas als jij me bent vergeten Wat gebeurde er allemaal in de oorlog? Het is al zo lang geleden. Krant, radio, Internet en tv doen veel aan bewustwording en ook deze dienst draagt hieraan bij. Aan échte bewustwording moet je zelf werken, in je hoofd en in […]

Cursus taalvrijwilliger afgerond.

De cursus taalcoach/vrijwilliger is afgerond en de zeven cursisten die alle lessen gevolgd hebben kregen een certificaat. Proficiat! Een aantal cursisten moet nog een of meerdere lessen inhalen, waarna ook zij een certificaat krijgen. De cursusleider Annemie Koenders was zeer tevreden over de snelheid waarmee de cursus werd georganiseerd en […]

Bericht voor mantelzorgers

Onderstaande uitnodiging is voor iedereen uit de gemeente Venlo die geïnteresseerd is in de lezing `Loslaten is anders leren vasthouden` van Manu Keirse. Let op: aanmelden is verplicht. Ook is er de mogelijkheid tot aanmelden voor een vervolggesprek. Uitnodiging Lezing Loslaten is anders leren vasthouden  

Doe het zelf maar?!

Arcen is volgens het Waterschap Limburg het meest creatieve dijktraject vanwege alle plannen die uit Arcen gepost worden. Leuk, maar je hebt er niks aan. Het snijdt pas echt hout als er plannen uitgevoerd worden om zo het benodigde peil voor de dijken in Arcen te verlagen. Het Waterschap voelde […]

Speelpark ’t Wijdtveld

Een delegatie van de werkgroep Speelpark heeft met Richard Bosman en Hay van Dosselaar van de de gemeente Venlo om de tafel gezeten. Dit was een positief gesprek waarin de gemeente heeft toegezegd ervoor te gaan zorgen dat het stuk grond waarop de school heeft gestaan, waar nu de hele […]

Bomenkap Maasstraat/Schans

Vanaf woensdag 25 april worden 27 kastanjebomen gerooid aan de Maasstraat en Schans. Naar verwachting zal dit 3 dagen duren. De resterende bomen worden binnenkort behandeld tegen de mineermot, de datum is nog niet bekend.  De Gemeente Venlo is een plan aan het maken voor herplanting. Meer nieuws hierover tijdens […]

Goede Doelen Week Arcen

De Goede Doelen Week Arcen is ondertussen een begrip in ons dorp geworden. Vanaf 2013,  met een jaar voorbereiding , is door de Dorpsraad Arcen en Jong Arcen dit initiatief opgezet. Het doel was dat er niet meer 11 of 12 keer per jaar  door collectanten bij de inwoners moest worden […]

Bomen Maasstraat en Schans.

Donderdag 5 april is er een informatieavond gehouden over de voortgang van het project bomen Maasstraat en Schans. Zoals al was vermeld zijn de bomen opnieuw onderzocht en is er geconstateerd dat er 30 bomen zeer ernstig zijn aangetast door de kastanje bloedingsziekte . Op zeer korte termijn  worden 27 […]

Werksessie ontwikkeling toerisme en recreatie

Hier vinden jullie een uitnodiging van de provincie om mee te denken over de ontwikkeling van toerisme en recreatie in Limburg. Op 24 april is er een bijeenkomst in Venlo.

Zienswijze NRD door Dorpsraad en Stichting

De afgelopen weken hebben de dorpsraad en de stichting samen gewerkt aan een zienswijze op de NRD van het dijktraject Arcen. Er zijn echt ontzettend veel uren werk in gestoken, maar het resultaat mag er zijn! Het is een gedragen en gefundeerde zienswijze geworden, die vooral duidelijk laat zien dat […]

Cursus taalcoach is begonnen!

Een paar weken geleden ben ik begonnen met inventariseren of er belangstelling was voor de cursus taalcoach/vrijwilliger. Er kwamen gelukkig heel veel enthousiaste reacties en afgelopen woensdag was al de eerste les met 13 “leerlingen”. Dankzij Lars van Oostrum, die de weg weet in het MFA konden we goed beginnen, […]

Taalcafé zaterdag 7 april

 

Dank voor de opkomst

Afgelopen donderdag was er in MFA de Schans een bijeenkomst van de stichting bewoners aan de Maas en de dorpsraad over de dijkversterking. De opkomst was groot waarvoor dank! We zijn beland in de eerste stap van het formele proces. Er was nog niet heel veel concreets te melden maar […]

Komende week start de cursus taalcoach.

Een taalcoach is een vrijwilliger die één keer per week afspreekt met iemand die taalzwak is. Thuis of tijdens een uitstapje praten over alledaagse dingen, helpen bij het invullen van een formulier of het lezen van een bijsluiter. Om taalcoach te worden hoef je geen taalwonder te zijn, ben je hier geboren […]

Kastanjebomen Maasstraat

Uitnodiging voor alle belangstellenden om op donderdag 5 april om 19.30 uur naar de MFA de Schans te komen. De Dorpsraad heeft contact gezocht met de gemeente omdat er lang niets meer vernomen werd over hoe verder met de slechte bomen aan de Maasstraat. De lente komt in zicht en […]

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De Provincie Limburg heeft de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) openbaar gemaakt, een link staat onderaan dit bericht. De NRD is de eerste fase van de Milieu Effect Rapportage over de dijkversterkingen in Arcen. Het betekent de eerste formele stap in het vervullen van de opdrachten die het Waterschap Limburg […]

Voorlichtingsbijeenkomst Gehandicaptenraad.

Op zaterdag 7 april 2018 houdt de Gehandicaptenraad / Toegankelijk Venlo van 13.30 tot 16.30 uur  haar jaarlijkse voorlichting / informatiemiddag in “gemeenschapshuis De Vilgaard”, Schandeloseweg 1 Velden.   Voor deze middag worden alle WMO – gerechtigden uit Venlo schriftelijk uitgenodigd, maar ook alle andere belangstellenden zijn van harte welkom “Samen […]

Abonneren op nieuwe berichten

Het is erg makkelijk om je te abonneren op nieuwe berichten. Rechtsonder op deze pagina vind je een vakje waar je je e-mailadres kunt invullen, klik daarna op abonneren. Vervolgens krijg je dan een mailtje met een bevestigingslink. Klik hierop en klaar. Je ontvangt dan elk nieuw bericht per mail.

Taalvrijwilliger worden?

In Arcen wordt een cursus gegeven om taalvrijwilliger te worden. Een taalvrijwilliger is iemand die een persoon helpt bij het verbeteren van een van de basisvaardigheden (lezen, schrijven, spreken, luisteren). Je leert degene bijvoorbeeld hoe je een email schrijft, een brief van de school of een bijsluiter leest. Allochtonen willen […]

Dijkversterkingen tijdens Openbare Dorpsraad

Tijdens de Openbare Dorpsraad van 8 maart werd er een presentatie gegeven over de dijkversterkingen. Het Waterschap start met het formele pad en er kan officieel bezwaar worden gemaakt. Dit heet een zienswijze indienen. Hierbij de link naar de presentatie: Openbare dorpsraad dijkversterkingen. In deze presentatie staat het pad uitgelegd en […]

Agenda Openbare Dorpsraad donderdag 8 maart 2018

En voor wie de agenda uit wil printen is dit de link: Dorpsraad agenda 2018-03-08 De concept notulen van november zijn te vinden onder het tabblad archief > notulen

Bericht van Proteion voor mantelzorgers

Hierbij de Nieuwsbrief Mantelzorg maart 2018 van Proteion. Klik op de link om hem te lezen. De brief staat vol met nieuws, interessant en herkenbaar voor mantelzorgers die zorgen voor iemand in de gemeente Venlo. http://www.proteion.nl/mantelzorgers/nieuwsbrief-mantelzorg/ . Daarnaast willen we u attenderen op de cursus Mantelzorg in Balans. Cursus Mantelzorg […]

Inschrijving volgende 6 woningen aan de Wal

Je kunt je nu inschrijven voor de volgende zes woningen aan de Wal/Burgemeester Gubbelsplein op www.thuisinlimburg.nl. Het betreft de zes woningen waar iedereen op kan inschrijven, óók Arcenaren. Je kunt inschrijven tot 07 maart 17.30 uur. Er geldt een maximaal inkomen van €36.798,- maar géén vermogensgrens. Als je een huis […]

Hoe krijg je een e-mail over nieuwe berichten op de website?

Het is heel makkelijk om je te abonneren op nieuwe berichten. In de rechter benedenhoek van de website vindt je een mogelijkheid om je in te schrijven voor een abonnement. Je doet dit door je e-mailadres op te geven. Je krijgt dan een mailtje met een bevestigingslink. Hier klik je […]

Zuidelijk Dijktraject

Op 5 februari is er een ontwerpatelier geweest van het Waterschap Limburg over het zuidelijk dijktraject van de schanstoren richting Lottums Veer. De ideeën moeten verder worden uitgewerkt maar het plan om de groene dijk bij de parkeerplaatsen richting Schans te verplaatsen (zie witte pijl) en de watermolen en het […]

Taalcafé 3 maart 2018

Openbare Dorpsraadsvergadering

De volgende openbare dorpsraadsvergadering is op donderdag 8 maart a.s.        De voorlopige agenda ziet er als volgt uit: Opening Binnengekomen stukken Verslag van de werkgroepen Parkeren in Arcen Dijkverzwaring Kasteeltuinen Rondvraag                                  […]

Bericht van Woonwenz over woningen Wal

Vanavond worden de eerste zes woningen die we aan de Wal bouwen geadverteerd op www.thuisinlimburg.nl. Het betreft de zes woningen waar Arcenaren voorrang op hebben. Geïnteresseerden kunnen dus vanaf vanavond, 22 februari,  gaan reageren. De meeste geïnteresseerden zullen waarschijnlijk wel hun tipberichten op Thuis in Limburg ingeschakeld hebben. Dit betekent […]

Bouw woningen Wal gestart

Bouw woningen Wal in Arcen gestart Deze maand is aannemer Heijmans in opdracht van Woonwenz begonnen met de bouw van 12 sociale huurwoningen aan de Wal in Arcen. Vandaag en morgen worden de funderingspalen geboord. Het bouwplan is het eerste in een serie van zes kleinschalige nieuwbouwprojecten die de komende […]

Aanpassen fiets/voetpad Lingsforterweg.

We hebben bij het College van B&W opnieuw aandacht gevraagd voor de verbetering van het fiets/voetpad gelegen tussen de dienstingang van de Kasteeltuinen en de rotonde N271. Er was al een aanvraag gedaan door de Dorpsraad bij het Gemeentelijk Vervoers en Verkeers Plan 2017 om een vrijliggend wandelpad aan te leggen maar […]

Stand van zaken Speelpark aan de Boerenweg

Stand van zaken speelpark aan de Boerenweg Op maandag 5 februari is de werkgroep, die bezig is met de realisering van een speelpark op de plek waar de oude school heeft gestaan, weer bij elkaar geweest voor overleg. De mensen zijn binnen de werkgroep aan het werk met verschillende zaken. […]

persoonlijk verslag taalcafé

Vandaag ben ik voor de eerste keer naar het taalcafé geweest. Ondanks dat ik nog erg schor was van een griepaanval, heb ik een amusante bijeenkomst beleefd. Aan het begin nog een beetje schuchter omdat ik bijna niemand kende, werden de gesprekken allengs losser. Sterker nog, het ging soms van […]

Uitnodiging Mantelzorgsalon

Wat is een mantelzorgsalon? In een mantelzorgsalon kun je op een laagdrempelige en ongedwongen manier andere mantelzorgers ontmoeten. Je kunt er ervaringen delen met andere mantelzorgers en je wordt geïnformeerd over onderwerpen die voor jou als mantelzorger van belang zijn. Mantelzorgsalon ‘Zorgen voor een naaste met psychische problemen en ik?’ […]

Taalcafé 3 februari 2018

Visieoverleg Parkeren

Foto Loek Backes Arcenaren profiteren van het toerisme door het aantal voorzieningen dat hierdoor kan bestaan. Er is aan de andere kant echter ook overlast, met name van het parkeren van auto´s, motoren en fietsen in het centrum. De gemeente Venlo gaat een plan in elkaar zetten om de parkeeroverlast […]

Concept notulen openbare dorpsraadvergadering 15 november 2017

Klik op onderstaande link voor de conceptnotulen van de laatste openbare dorpsraadvergadering. notulen openbare dorpsraadvergadering 15 november 2017  

Werkbezoek gemeenteraad Venlo aan Arcen m.b.t. de Dijkverzwaring

Foto Ineke Hendrickx Vandaag hebben een aantal gemeenteraadsleden, ambtenaren en wethouder Teeuwen een werkbezoek gebracht aan Arcen. Er werd begonnen bij de Schanstoren en via La Tour Meuse, de doorgang bij Alt Arce en de doorgang tegenover de Graaf werd bekeken wat de impact van de dijkverzwaring kan zijn voor […]

Informatie huizen aan de Wal

Bij deze de presentatie die Woonwenz in december heeft gegeven over de te bouwen huizen aan de Wal. Een belangrijk punt is dat het vermogen geen rol speelt bij de toewijzing. Het is aldus mogelijk om het eigen huis te verkopen en te gaan huren op de Wal. De volledige […]

Ophalen kerstbomen

Het inzamelen van de kerstbomen zal dit jaar op zaterdag 6 januari vanaf 10 uur zijn. Dit is op Driekoningen. Normaal wordt gewacht tot na Driekoningen. Maar een week langer wachten met ophalen zou volgens ons overlast van bomen in de openbare ruimte gaan opleveren. Vandaar dat is gekozen voor […]

Informatieavond bouwplan de Wal

Op dit moment worden op de bouwlocatie aan de Wal voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor de realisatie van 12 nieuwe huurwoningen. In opdracht van woningcorporatie Woonwenz start aannemer Heijmans hier in februari 2018 met de bouw. Vóór de start van de bouw wil Woonwenz geïnteresseerden graag informeren over het bouwplan. Dit […]

beperken van overlast parkeren

Vanmiddag heeft de dorpsraad een constructief overleg gevoerd met de gemeente over het beperken van de overlast van door toeristen geparkeerde auto´s en fietsen in het centrum van Arcen. Arcenaren zijn zich er van bewust dat het toerisme bijdraagt aan het niveau van voorzieningen in het dorp maar willen graag […]

Verslag Taalcafé van afgelopen zaterdag.

Het was weer een drukbezocht taalcafé. Er waren een aantal mensen die er de eerste keer ook waren, maar ook een aantal nieuwe gezichten. Op deze ochtend kwam de Sint in de MFA op bezoek bij AV Flash maar ging ook nog even bij het taalcafé langs. Niet om beter […]

Informatieavond van het Waterschap Limburg

Afgelopen donderdag was er een infoavond van het Waterschap over de dijkversterking. Ditmaal was er al meer duidelijkheid over welke kanten het op KAN gaan en dat gaf iets meer houvast. Er zijn enkele varianten over die in de komende periode meer uitgewerkt gaan worden. De dorpsraad heeft in het […]

Arcen wil een flexibele dijk

Vandaag stond er in artikel in de Limburger over de dijkverzwaring in Arcen. Op zich een goede weergave, er zijn echter twee correcties te maken.  De eerste correctie is dat de enquête niet is uitgevoerd door de dorpsraad maar door de stichting bewoners aan de Maas. Hierna zijn de resultaten […]

Nieuwe huurwoningen aan de Wal!

Afgelopen woensdag was er overleg van de dorpsraad met Woonwenz en Heijmans over de te bouwen huizen aan de Wal. De gemeente Venlo gaat in december 2017 beginnen met de grondwerkzaamheden waarna de firma Heijmans in februari 2018 begint met de daadwerkelijke bouw. Indien er geen tegenvallers zijn worden de […]

Agenda Openbare Dorpsraad

Het is weer een volle Agenda, kom op tijd! De concept-notulen van de vorige vergadering zijn te vinden onder het tabje “archief”. Hierna nog een link naar een PDF van de Agenda om deze te kunnen uitprinten. Dorpsraad agenda 2017-11-15

Kleine verkeerswerken

De Dorps- en Wijkraden  van de gemeente Venlo mogen ieder jaar de gemeente voorstellen doen welke kleine verkeerswerken wenselijk zijn. Een aantal werken wordt daadwerkelijk uitgevoerd maar de meeste worden afgewezen. De dorpsraad Arcen heeft 2 kleine werken gehonoreerd gekregen. Andere zoals een apart wandelpad van de dienstingang van de […]

Werkgroep verbinding

Vanavond komen de leden van de werkgroep verbinding weer bij elkaar om 19.30 uur in MFA de Schans. Ben je geïnteresseerd? Kom vrijblijvend kijken!  

Succesvol Taalcafé!

Het eerste taalcafé was gisteren zeer succesvol. Onder het genot van een kopje koffie met pepernoten en taaitaai werd er gewerkt aan de Nederlandse Taal. Het hoofddoel is echter dat mensen met elkaar in contact komen en dit is prima gelukt! Er werd gesproken over het belang van het Nederlands […]

Stand van zaken speelpark

Aan alle kinderen, ouders en andere belangstellenden; De werkgroep Speelpark maakt vorderingen. Mede dankzij de gemeente Venlo en Speeltuinwerk Limburg zijn we nu zo ver dat de speeltoestellen besteld zijn. Op dinsdag 14 november om 15.15 uur (dus meteen na schooltijd) komt de leverancier van de toestellen een presentatie geven […]

Uitnodiging vrijwilligerscafé 2017

Op donderdag 7 december wordt er in Venlo weer een vrijwilligerscafé georganiseerd. Wie hiervoor belangstelling heeft, kan de bijgaande uitnodiging downloaden. Uitnodiging vrijwilligerscafé 2017    

Dijkwensen bewoners aan de Maas

Gisteravond was er een gezamenlijke avond van de dorpsraad en de stichting bewoners aan de Maas. Het doel was om de bewoners aan de Maas aan het woord te laten over de dijkversterking. Het Waterschap heeft in een eerder ontwerpatelier een voorstel voor een 18.60m hoge kering gedaan. Dit is voor de bewoners […]

Wensbus in Arcen?

Maandag 2 november om 19.30 uur is er weer een bijeenkomst van de werkgroep Verbinding in MFA de Schans. Er zal onder andere een presentatie zijn over de Wensbus. Vervoer over korte afstanden voor een spotprijs en gerund door vrijwilligers. Zou een Wensbus nuttig zijn in Arcen en zo ja,  kunnen we […]

Eerste zaterdag van de maand: Taalcafé

In het Taalcafé leer je nieuwe mensen kennen. Je praat ongedwongen met mensen, in het Nederlands. Het Taalcafé is voor iedereen die zijn of haar Nederlands wil verbeteren of anderen daarbij wil helpen. Onder het genot van een gratis kopje koffie of thee oefen je, op een leuke manier, samen […]

Inventarisatie van belangen en wensen van de bewoners aan de Maas t.a.v. de dijkverzwaring

Op donderdag 2 november houdt de werkgroep dijkverzwaring van de dorpsraad samen met de stichting bewoners aan de Maas, een avond over de dijkverzwaring. Deze bijeenkomst vindt plaats van 19.30 tot 21.00 uur in MFA de Schans. De aanleiding voor de avond is als volgt. Het waterschap heeft tijdens de laatste […]

Kalender 2018

Zoals u gewend bent, kunt u uw gegevens  die in de kalender gepubliceerd moeten worden, nogmaals controleren via de proefdruk. Vanwege het feit dat de Dorpsraden een nieuwe uitgever in de arm hebben  genomen om de kalender 2018 voor Arcen, Lomm en Velden uit te geven, is de periode voor […]

Reageren op berichten of abonnee worden

Vanaf vandaag kan er gereageerd worden op berichten van de dorpsraad. Hiermee wordt de interactie en daardoor de betrokkenheid van inwoners vergroot. Je moet een account aanmaken om te kunnen reageren en helaas geldt deze mogelijkheid alleen voor nieuwe berichten. Onderaan de reactiepagina kun je een vinkje zetten om een mailtje […]

Werkgroep dijkversterking

Gisteravond is de werkgroep dijkversterking bij elkaar geweest. We hebben het ontwerpatelier en de omgevingswerkgroep van het Waterschap besproken en een pad uitgestippeld hoe we verder gaan. De belangrijkste punten: Het waterschap meldde dat er consensus is in de Stuurgroep Noordelijke Maasvallei over het benodigde peil in Arcen van 18.60 […]

Wethouder Aldewereld ontvangt rapport toegankelijkheid dorp Arcen

              Susanne Valckx en Toos Brands hebben een uitgebreid rapport samengesteld over de toegankelijkheid van Arcen. Het onderzoek kwam voort uit het DorpsOntwikkelingsPlan en werd gedaan namens de dorpsraad. De uitslag van dit onderzoek is in eerste instantie een constatering van feiten aan hand van de verzamelde informatie. Deze feiten zijn besproken […]

Stand van zaken Speeltuin/speelpark/ontmoetingsplek

De werkgroep die zich bezig houdt met het realiseren van de speeltuin/speelpark/ontmoetingsplaats op de plek van de oude school, komt op woensdag 1 november weer bij elkaar. Hier is ook aanwezig de heer Roland Sijbers, de ambtenaar van de gemeente Venlo die zich bezig houdt met de speeltuinen in de […]

Ontwerpatelier en omgevingswerkgroep van het Waterschap

Dinsdag 10 oktober waren er twee bijeenkomsten van het Waterschap: een ontwerpatelier Maasstraat en een omgevingswerkgroep. Beide bijeenkomsten hadden ongeveer dezelfde inhoud. Het proces werd uitgelegd, de faalkansberekeningen getoond en via een presentatie van Wil Joosten over een stadsmuur ging men over naar 3D tekeningen van een verdere uitwerking. De uitwerking […]

Week van de toegankelijkheid

Aanstaande donderdag presenteren Susanne Valckx en Toos Brands het rapport “Onderzoek Toegankelijkheid dorp Arcen” aan wethouder Aldewereld. Nadien zal het rapport natuurlijk ook via deze website te bekijken zijn.

Waterschap Limburg ontvangt gedeputeerde Geurts in Arcen

Vorige week donderdag heeft de Heer Geurts, gedeputeerde van de Provincie Limburg (mobiliteit, stedelijke ontwikkeling en toerisme), een werkbezoek gebracht aan Arcen. Het Waterschap Limburg had hem uitgenodigd om duidelijk te laten zien dat de opgave voor het Waterschap niet los kan worden gezien van het toerisme. Wil Joosten heeft […]

Zakkenduuster

Van de gemeente Venlo hebben we bericht gekregen dat er op de Lingsforterweg, tegenover het voormalige café de Inaborg, 2 lantaarnpalen bijgeplaatst worden om de straat voldoende verlicht te krijgen. Het kost tijd en moeite maar het “zakkenduuster” gaat verdwijnen op deze weg. Het vasthoudende karakter van Thijs Reutelingsperger werpt […]

Werkgroep verbinding

De werkgroep verbinding heeft een bijeenkomst gehad. Er werd gesproken over: Het Taalcafé: Dit wordt in oktober nog opstart door Paul Valckx en Monique van den Kroonenberg. De bedoeling is om in MFA de Schans eenmaal per maand een bijeenkomst te houden met koffie en thee met een koekje. De […]

Peiling woningbehoefte

  Er zijn Arcenaren die een woning zoeken in Arcen. Huur, koop of misschien wel een kavel om te bouwen. De zoekers naar koopwoningen worden bediend door de makelaars, waarvan we er enkele in Arcen hebben. Huurwoningen zijn er weinig en kavels bijna niet. De werkgroep verbinding van de dorpsraad wil […]

Dinsdag 3 oktober 19.30 uur werkgroep Verbinding

Dinsdag 3 oktober om 19.30 is er weer een bijeenkomst van de werkgroep Verbinding in MFA “de Schans”. Voel je je aangesproken door een van de agendapunten of heb je zelf nog andere punten waarin we iets in kunnen betekenen voor Arcenaren, kom dan naar de bijeenkomst. Iedereen is welkom! […]

Asfalteren Lingsforterweg

In november wordt de Lingsforterweg voor het kasteel opnieuw geasfalteerd. Dit was reden voor de dorpsraad om te onderzoeken of er mogelijk verbeteringen zijn aan te brengen aan deze weg. Fietsers vanaf de Maliebaan moeten 2x de Lingsforterweg oversteken als ze richting dorp willen. Kan dit anders? Veiliger? Afgelopen woensdag heeft […]

Wat een opkomst!

Afgelopen woensdag hebben 102 personen de openbare dorpsraad bezocht! Dit is een grote motivatie voor het bestuur, waarvoor DANK! De concept notulen van de vergadering zijn te vinden onder het tabblad Archief > Notulen. Natuurlijk gaan we proberen om ook op 15 November weer interessante onderwerpen te presenteren.

Agenda Openbare dorpsraad

Bij de binnengekomen stukken zullen onder andere de bruggen die het Limburgs Landschap heeft weggehaald, aan de orde komen. Het is weer een volle Agenda, kom op tijd! Hieronder nog een link naar een PDF van de Agenda om deze te kunnen uitprinten. Dorpsraad agenda 2017-09-13  

Fietsen langs de Maas

Overheden in Nederland, België en Frankrijk  werken samen om de internationale fietsroute langs de Maas – La Meuse-à-Vélo – te realiseren. De totale fietsroute telt meer dan 1.000 kilometer aan bewegwijzerde wegen, van de bron tot de monding. De Maasfietsroute draagt bij aan de bevordering van (fiets)toerisme en recreatie langs […]

Bruggen in de Inaborg per direct verwijderd

    De Stichting het Limburgs Landschap heeft de bruggen in de Inaborg zonder enig overleg per direct verwijderd. Naar zeggen van de Stichting moest dit gebeuren omdat de bruggen waren afgekeurd of niet voldeden aan de normen. De bruggen afsluiten en zoeken naar een oplossing was naar mening van de dorpsraad […]

Onkruid bij MFA

Onlangs is van verschillende kanten geklaagd over het onkruid bij MFA de Schans. Hier vindt u het artikel dat omroep Venlo hieraan heeft gewijd. Er heeft tevens een interview met Pierre Hegger van de werkgroep verkeer plaatsgevonden over dit onderwerp, dit vind u hier.

Vanaf woensdag 19 juli wordt de rijrichting van de kasteellaan omgedraaid!

Auto’s die de zuidelijke afslag naar Arcen namen konden alleen maar door het centrum van het dorp rijden. Dit zorgde voor meer auto’s in het dorp. De Kasteeltuinen ondervonden overlast van de rijrichting omdat hun parkeerplaats moeilijker bereikbaar was. De evaluatie van de verkeersstromen rond MFA de Schans wees uit dat er […]

Evaluatie verkeersstromen MFA de Schans

De gemeente heeft met de opening van MFA de Schans maatregelen getroffen om het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. De afspraak was dat deze stromen na een jaar zou worden geëvalueerd. Will Scheepens heeft met de werkgroep verkeer de evaluatie vorm gegeven en deze is nu definitief. Er is […]

Speelpark krijgt vorm

De werkgroep speeltuin vordert goed met de plannen om  een speelpark te realiseren op de plek waar de Wijdtveldschool wordt gesloopt. De speeltoestellen die bij de school stonden zijn grotendeels niet meer veilig en gaan weg. Het doel is het creëren van een ontmoetingsplek voor jong en oud. Tevens wordt bewegen gestimuleerd. Er […]

Brandweeroefening

Brandweer Lomm oefent bij jou in de Wijk Jaarlijks worden veel mensen verrast door brand in hun woning! Wist je dat de kans op een woningbrand 1 op 65 is? Uit onderzoek blijkt dat in veel gevallen het eigen gedrag een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van de brand. […]

Hoog bezoek uit den Haag bekijkt mogelijkheden dijkversterking in Arcen

Vandaag was er, op uitnodiging van het Waterschap, hoog bezoek uit Den Haag. Beleidsbeslissers op watergebied kwamen kijken welke moeilijkheden én kansen de nieuwe norm voor dijkbescherming in Arcen oplevert. Wil Joosten en Cecile van den Kroonenberg waren namens de werkgroep dijkversterking van de dorpsraad uitgenodigd. Er is goed voor […]

Voortgang Speeltuin

Op dinsdag 20 juni heeft de werkgroep Speeltuin van de dorpsraad bij elkaar gezeten met omwonenden van de nieuw te creëren speeltuin op de plaats van de oude school. Peter Venbruex, landschapsinrichter, heeft een tekening gemaakt van hoe het terrein er naar ons idee uit moet komen te zien. Die […]

Open inloop zoekt vrijwilligers

De open inloop is gevestigd in MFA “de Schans” en je treft er Arcenaren, vrijwilligers en professionals. Zoals de naam al zegt kun je binnenlopen voor een kop koffie, om te kaarten, te schilderen of een praatje te maken als je dat leuk vindt. Er is altijd wel iets te doen. De open inloop is op zoek […]

Data Kermis 2018

Naar aanleiding van vele vragen aan de stichting sfeermarkt: de kermis 2018 zal georganiseerd worden van 13 t/m 17 april.

Woonwenz gaat bouwen aan de Wal!

De plattegrond van de huizen aan de Wal. De 3 paarse woningen zijn de eengezinswoningen, de 9 blauwe zijn de levensloopbestendige woningen. Links van het blauwe rijtje van 3 zijn de eigen parkeerplaatsen. Alle woningen hebben een achterom. Het is belangrijk om nu in te schrijven op www.thuisinlimburg.nl om in een later stadium direct voor […]

Verbinding!

De eerste bijeenkomst van de werkgroep verbinding is prima verlopen, er waren 16 personen aanwezig! We hebben gebrainstormd waar in Arcen behoefte aan is. De missie van de Dorpsraad Arcen is samenwerken aan een vitaal en gastvrij dorp, waar iedereen meetelt en meedoet. Er zijn een aantal concrete punten naar voren gehaald […]

Vandaag om 19.30 uur in MFA de Schans!

Eerste bijeenkomst van de werkgroep verbinding. Deze werkgroep is het smeermiddel tussen de inwoners onderling, en met de verschillende instanties. Vaak kunnen mensen zelf allerlei zaken regelen maar soms is er iets hulp nodig. Ook het signaleren van tekortkomingen ziet de dorpsraad als een doel. Waar krijgt deze werkgroep zoal […]

Werkgroep dijkversterking

Op 01 juni is de werkgroep voor het eerst bij elkaar geweest. Het was een vruchtbare vergadering waar we hebben geïnventariseerd en een plan gemaakt. Een aantal punten: -We maken ons zorgen over het budget. De opgave in Arcen is complex. Straks is er te weinig geld over om een goede […]

Hondenpoep

Er komen nog steeds veel klachten over hondenpoep. Lees hier de advertentie uit de Maasdorpen. Het delen van het Facebookbericht op de pagina “Arcen Leeft” heeft een uitgebreide discussie opgeleverd. Veel mensen voelen zich betrokken bij dit onderwerp.   VOS hondenpoep

Openbare dorpsraad van 17 mei 2017

Dank voor de grote opkomst gisteravond. Ondanks het mooie weer waren er meer dan 50 mensen aanwezig. De belangrijkste zaken die aan de orde kwamen: Van Woonwenz is informatie gekomen over de woningen aan de Wal. De afstemming met de gemeente is afgerond en de vergunning is aangevraagd. Er moet […]

Start van de werkgroep Verbinding

Deze werkgroep is het smeermiddel tussen de inwoners en de verschillende instanties. Vaak kunnen mensen zelf allerlei zaken regelen maar soms is er iets hulp nodig. Ook het signaleren van tekortkomingen ziet de dorpsraad als een doel. Waar krijgt deze werkgroep zoal mee te maken? De gerealiseerde speeltuin, zorgcomplex, zorgcentrum, […]

Agenda openbare dorpsraad

Woensdag 17 mei aanvang 19.30 uur in MFA de Schans 1. Opening. 2. Notulen van de vorige vergadering op 15-02-2017 3. Ingekomen stukken/mededelingen 4. Update van de werkgroepen: -Wonen -Bomen -Speeltuin -Dijkverzwaring -Verkeer -Zorgcomplex 5. Dijkverzwaring Bijdrage van Christine Jansen van de gemeente Venlo en Wout de Fijter en Sjoerd […]

Nieuwe website live

De nieuwe website van de Dorpsraad is live! Binnenkort meer.