Berichten

De nieuwsberichten van de website worden hier opgeslagen

 

Wat een opkomst!

Afgelopen woensdag hebben 102 personen de openbare dorpsraad bezocht! Dit is een grote motivatie voor het bestuur, waarvoor DANK! De concept notulen van de vergadering zijn te vinden onder het tabblad Archief > Notulen. Natuurlijk gaan we proberen om ook op 15 November weer interessante onderwerpen te presenteren.

Agenda Openbare dorpsraad

Bij de binnengekomen stukken zullen onder andere de bruggen die het Limburgs Landschap heeft weggehaald, aan de orde komen. Het is weer een volle Agenda, kom op tijd! Hieronder nog een link naar een PDF van de Agenda om deze te kunnen uitprinten. Dorpsraad agenda 2017-09-13  

Fietsen langs de Maas

Overheden in Nederland, België en Frankrijk  werken samen om de internationale fietsroute langs de Maas – La Meuse-à-Vélo – te realiseren. De totale fietsroute telt meer dan 1.000 kilometer aan bewegwijzerde wegen, van de bron tot de monding. De Maasfietsroute draagt bij aan de bevordering van (fiets)toerisme en recreatie langs […]

Bruggen in de Inaborg per direct verwijderd

    De Stichting het Limburgs Landschap heeft de bruggen in de Inaborg zonder enig overleg per direct verwijderd. Naar zeggen van de Stichting moest dit gebeuren omdat de bruggen waren afgekeurd of niet voldeden aan de normen. De bruggen afsluiten en zoeken naar een oplossing was naar mening van de dorpsraad […]

Onkruid bij MFA

Onlangs is van verschillende kanten geklaagd over het onkruid bij MFA de Schans. Hier vindt u het artikel dat omroep Venlo hieraan heeft gewijd. Er heeft tevens een interview met Pierre Hegger van de werkgroep verkeer plaatsgevonden over dit onderwerp, dit vind u hier.

Vanaf woensdag 19 juli wordt de rijrichting van de kasteellaan omgedraaid!

Auto’s die de zuidelijke afslag naar Arcen namen konden alleen maar door het centrum van het dorp rijden. Dit zorgde voor meer auto’s in het dorp. De Kasteeltuinen ondervonden overlast van de rijrichting omdat hun parkeerplaats moeilijker bereikbaar was. De evaluatie van de verkeersstromen rond MFA de Schans wees uit dat er […]

Evaluatie verkeersstromen MFA de Schans

De gemeente heeft met de opening van MFA de Schans maatregelen getroffen om het verkeer zo goed mogelijk te laten doorstromen. De afspraak was dat deze stromen na een jaar zou worden geëvalueerd. Will Scheepens heeft met de werkgroep verkeer de evaluatie vorm gegeven en deze is nu definitief. Er is […]

Speelpark krijgt vorm

De werkgroep speeltuin vordert goed met de plannen om  een speelpark te realiseren op de plek waar de Wijdtveldschool wordt gesloopt. De speeltoestellen die bij de school stonden zijn grotendeels niet meer veilig en gaan weg. Het doel is het creëren van een ontmoetingsplek voor jong en oud. Tevens wordt bewegen gestimuleerd. Er […]

Brandweeroefening

Brandweer Lomm oefent bij jou in de Wijk Jaarlijks worden veel mensen verrast door brand in hun woning! Wist je dat de kans op een woningbrand 1 op 65 is? Uit onderzoek blijkt dat in veel gevallen het eigen gedrag een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van de brand. […]

Hoog bezoek uit den Haag bekijkt mogelijkheden dijkversterking in Arcen

Vandaag was er, op uitnodiging van het Waterschap, hoog bezoek uit Den Haag. Beleidsbeslissers op watergebied kwamen kijken welke moeilijkheden én kansen de nieuwe norm voor dijkbescherming in Arcen oplevert. Wil Joosten en Cecile van den Kroonenberg waren namens de werkgroep dijkversterking van de dorpsraad uitgenodigd. Er is goed voor […]

Voortgang Speeltuin

Op dinsdag 20 juni heeft de werkgroep Speeltuin van de dorpsraad bij elkaar gezeten met omwonenden van de nieuw te creëren speeltuin op de plaats van de oude school. Peter Venbruex, landschapsinrichter, heeft een tekening gemaakt van hoe het terrein er naar ons idee uit moet komen te zien. Die […]

Open inloop zoekt vrijwilligers

De open inloop is gevestigd in MFA “de Schans” en je treft er Arcenaren, vrijwilligers en professionals. Zoals de naam al zegt kun je binnenlopen voor een kop koffie, om te kaarten, te schilderen of een praatje te maken als je dat leuk vindt. Er is altijd wel iets te doen. De open inloop is op zoek […]

Data Kermis 2018

Naar aanleiding van vele vragen aan de stichting sfeermarkt: de kermis 2018 zal georganiseerd worden van 13 t/m 17 april.

Woonwenz gaat bouwen aan de Wal!

De plattegrond van de huizen aan de Wal. De 3 paarse woningen zijn de eengezinswoningen, de 9 blauwe zijn de levensloopbestendige woningen. Links van het blauwe rijtje van 3 zijn de eigen parkeerplaatsen. Alle woningen hebben een achterom. Het is belangrijk om nu in te schrijven op www.thuisinlimburg.nl om in een later stadium direct voor […]

Verbinding!

De eerste bijeenkomst van de werkgroep verbinding is prima verlopen, er waren 16 personen aanwezig! We hebben gebrainstormd waar in Arcen behoefte aan is. De missie van de Dorpsraad Arcen is samenwerken aan een vitaal en gastvrij dorp, waar iedereen meetelt en meedoet. Er zijn een aantal concrete punten naar voren gehaald […]

Vandaag om 19.30 uur in MFA de Schans!

Eerste bijeenkomst van de werkgroep verbinding. Deze werkgroep is het smeermiddel tussen de inwoners onderling, en met de verschillende instanties. Vaak kunnen mensen zelf allerlei zaken regelen maar soms is er iets hulp nodig. Ook het signaleren van tekortkomingen ziet de dorpsraad als een doel. Waar krijgt deze werkgroep zoal […]

Werkgroep dijkversterking

Op 01 juni is de werkgroep voor het eerst bij elkaar geweest. Het was een vruchtbare vergadering waar we hebben geïnventariseerd en een plan gemaakt. Een aantal punten: -We maken ons zorgen over het budget. De opgave in Arcen is complex. Straks is er te weinig geld over om een goede […]

Hondenpoep

Er komen nog steeds veel klachten over hondenpoep. Lees hier de advertentie uit de Maasdorpen. Het delen van het Facebookbericht op de pagina “Arcen Leeft” heeft een uitgebreide discussie opgeleverd. Veel mensen voelen zich betrokken bij dit onderwerp.   VOS hondenpoep

Openbare dorpsraad van 17 mei 2017

Dank voor de grote opkomst gisteravond. Ondanks het mooie weer waren er meer dan 50 mensen aanwezig. De belangrijkste zaken die aan de orde kwamen: Van Woonwenz is informatie gekomen over de woningen aan de Wal. De afstemming met de gemeente is afgerond en de vergunning is aangevraagd. Er moet […]

Start van de werkgroep Verbinding

Deze werkgroep is het smeermiddel tussen de inwoners en de verschillende instanties. Vaak kunnen mensen zelf allerlei zaken regelen maar soms is er iets hulp nodig. Ook het signaleren van tekortkomingen ziet de dorpsraad als een doel. Waar krijgt deze werkgroep zoal mee te maken? De gerealiseerde speeltuin, zorgcomplex, zorgcentrum, […]

Agenda openbare dorpsraad

Woensdag 17 mei aanvang 19.30 uur in MFA de Schans 1. Opening. 2. Notulen van de vorige vergadering op 15-02-2017 3. Ingekomen stukken/mededelingen 4. Update van de werkgroepen: -Wonen -Bomen -Speeltuin -Dijkverzwaring -Verkeer -Zorgcomplex 5. Dijkverzwaring Bijdrage van Christine Jansen van de gemeente Venlo en Wout de Fijter en Sjoerd […]

Nieuwe website live

De nieuwe website van de Dorpsraad is live! Binnenkort meer.