Goede Doelen Week Arcen

De Goede Doelen Week Arcen is ondertussen een begrip in ons dorp geworden. Vanaf 2013,  met een jaar voorbereiding , is door de Dorpsraad Arcen en Jong Arcen dit initiatief opgezet. Het doel was dat er niet meer 11 of 12 keer per jaar  door collectanten bij de inwoners moest worden aangebeld maar de collectes voor alle fondsen samen  binnen een week  zou worden verzorgd. Ook voor de collectanten/vrijwilligers was dit uiteraard veel minder werk. Hierna is er een projectgroep samengesteld door de coördinatoren uit ons dorp van de landelijke instellingen/fondsen die zijn aangesloten bij het Centraal Bureau Fondsenwerving. In totaal doen 11 tot 12 fondsen mee. Het eerste jaar was het nog even wennen maar de opbrengsten zijn daarna in stijgende lijn gegaan! Ook dit jaar is er weer een prachtig resultaat behaald.

Er is voor 12 fondsen een bedrag van € 8500,00 bijeen gebracht door onze dorpsgenoten!!

Hartelijk dank hiervoor. Ook alle vrijwilligers die hieraan hebben meegewerkt  hartelijk dank.

Bomen Maasstraat en Schans.

Donderdag 5 april is er een informatieavond gehouden over de voortgang van het project bomen Maasstraat en Schans. Zoals al was vermeld zijn de bomen opnieuw onderzocht en is er geconstateerd dat er 30 bomen zeer ernstig zijn aangetast door de kastanje bloedingsziekte . Op zeer korte termijn  worden 27 bomen aan de Maasstraat noord en 3 bomen  aan de Schans verwijderd. De bomen worden daarna met regelmaat onderzocht. Ook zijn de bomen  al jarenlang aangetast door de kastanje mineermot. Dit jaar worden de resterende bomen hier tegen bestreden. Diegenen die hier heel veel last van ondervinden kunnen dit melden bij de gemeente.

Mevrouw van Baalen, technisch specialist groen, heeft gesprekken gevoerd met de beheerders van de nuts voorzieningen omdat deze voorzieningen straks bij de totale rooi van de bomen vernieuwd moeten worden. Er is afgesproken/toegezegd dat er bomen met een royale diameter omvang terug komen. Ook zal er een reconstructie van de wegberm moeten komen vandaar onze dringende vraag om de totale herinrichting van de Maasstraat hierin mee te nemen. Er is  gevraagd om het plan in delen uit te voeren omdat er straks bijna geen bomen meer  aan de noordzijde staan om daar al vast te starten met her planten en zo al enigszins een laan effect  op te bouwen. We hebben aangedrongen dat er z.s.m. een plan van aanpak komt met de financiële onderbouwing zodat er budget kan worden aangevraagd bij de gemeenteraad voor de komende begroting. Er is nog een lange weg te gaan!

Kastanjebomen Maasstraat

Uitnodiging voor alle belangstellenden om op donderdag 5 april om 19.30 uur naar de MFA de Schans te komen.

De Dorpsraad heeft contact gezocht met de gemeente omdat er lang niets meer vernomen werd over hoe verder met de slechte bomen aan de Maasstraat. De lente komt in zicht en dadelijk zitten de bomen weer in het blad en sterven door twee ziektes snel weer af. Het straatbeeld wordt ieder jaar slechter. Na een gesprek met  Mevrouw Hedwig van Baalen, technisch specialist van de Gemeente Venlo,  hebben we vernomen dat de bomen onlangs weer zijn onderzocht en dat op korte termijn weer ruim 30 bomen moeten worden verwijderd. De kastanje mineermot wordt dit jaar bij de resterende bomen wel weer bestreden. Jammer genoeg heeft de gemeente aangegeven dat er voorlopig geen actie wordt ondernomen om de Maasstraat, na rooien en herplanting van de bomen, te gaan herinrichten. Zoals u weet hebben wij, de Dorpsraad en de omwonenden, op een reconstructie aangedrongen zodat er werk met werk kan worden uitgevoerd. Wethouder Aldewereld kon zich na bezoek in Arcen heel goed in dit voorstel vinden. We hebben van de betreffende afdeling van de gemeente geen duidelijke onderbouwing gekregen. Wij gaan hierover nog zeker communiceren.

We hopen 5 april meer duidelijkheid te krijgen over plan van aanpak en herstel van de laanbeplanting van de Maasstraat. Wij hopen u op deze avond te ontmoeten.

Aanpassen fiets/voetpad Lingsforterweg.

We hebben bij het College van B&W opnieuw aandacht gevraagd voor de verbetering van het fiets/voetpad
gelegen tussen de dienstingang van de Kasteeltuinen en de rotonde N271.
Er was al een aanvraag gedaan door de Dorpsraad bij het Gemeentelijk Vervoers en Verkeers Plan 2017 om een vrijliggend wandelpad aan te leggen maar om onduidelijke reden is de aanvraag afgewezen.
Het fietspad is 1,80 m breed en moet tweezijdig worden gebruikt door fietsers en voetgangers. Dit is veel te smal. Is ook door de gemeente onderkend. Er ontstaan  regelmatig zeer gevaarlijke situaties zeker in het drukke zomer seizoen als wandelaars, met of zonder rollator, fietsers, e-bikers, scootmobielen, bakfietsen hier samen gebruik van moeten maken.
Het fietspad is door wortelgroei ook niet meer egaal.
De Kasteeltuinen heeft aangegeven mee te willen werken door grond ter beschikking te stellen om een vrij liggend voetpad aan te leggen wat o.i. een oplossing voor het probleem zou zijn.
De gemeente heeft toerisme hoog in het vaandel staan en daarom doen we nogmaals een dringende oproep
aan het bestuur om te bewerkstelligen dat het hierboven bedoelde voetpad alsnog spoedig wordt aangelegd.