Werkgroep Verkeer weer actief

Na een pauze vanwege corona is de werkgroep verkeer weer gestart. Er is een vergadering geweest met de stadsdeelmanager en een verkeersdeskundige van de gemeente. De wensen m.b.t. eenrichtingsverkeer en wijziging route buslijn 83 zijn besproken. Gemeente gaat een enquête houden, een proef van bijna een maand doen en daarna weer een enquête. Dit alles staat nog voor dit jaar gepland. Tevens werd door de gemeente medegedeeld, dat er strenge parkeercontroles zullen worden gehouden.

Aan de orde kwam vervolgens nog het volgende:

P-terrein Schans I en II geschikt maken voor rollators

P-terrein tegenover Klosterhoaf verharden

Bord verboden voor fietsers voor horecaplein aan andere zijde van de weg zetten

Aanbrengen onderscheid (witte streep) op fiets-voetpad Lingsforterweg (nabij Kasteeltuinen)

Reparatie oplaadpunt voor elektrische auto’s p-terrein Schans I

Verlichting vrij liggend fietspad Lingsforterweg

Ontbreken verlichting fietspaden langs N271

Verlichting p-terrein Klosterhoaf

We houden jullie van alles op de hoogte.

Zwerfvuil opruimen in Arcen

Ook dit jaar hebben een aantal verenigingen het zwerfvuil in Arcen opgeruimd. Door Corona gebeurde dit met minder mensen i.v.m. het houden van de 1,5 mtr. afstand. Een aantal mensen hebben gewoon het hele jaar door opgeruimd.

De bedragen die zijn afgesproken worden in oktober overgemaakt naar de desbetreffende verenigingen. Iedere club kan wel een extra centje gebruiken nu er voor het komende jaar zoveel bezuinigingen zijn aangekondigd.

Als de gemeente volgend jaar weer een financiële vergoeding ter beschikking stelt, zullen we de handen weer uit de mouwen steken en het zwerfvuil gaan opruimen. De verenigingen hebben al aangegeven dit te blijven doen.

Arcen schoon heel gewoon. Als ieder zijn eigen troep meeneemt of in bakken achterlaat zou dit al een hele vooruitgang zijn. We blijven hopen…….

Allen die hebben meegeholpen heel erg bedankt en misschien tot volgend jaar.

Smileys Dorperheideweg

Dorpsraad en gemeente wil het zo veilig mogelijk maken in Arcen. Ook en met name t.a.v. de snelheid die wordt gereden. In samenspraak met de gemeente worden dan ook periodiek op verschillende wegen zgn. smileys geplaatst. Helaas worden ze ook voor andere doeleinden gebruikt (terwijl het nog geen kermis is) Immers op de Dorperheideweg zijn beide smileys beschoten met kennelijk een luchtdrukgeweer. Deze is daardoor zwaar beschadigd en buiten gebruikt. Wordt nu ter reparatie aangeboden. Dat houdt in dat de planning voor de plaatsing mogelijk in gevaar komt. Wat jammer toch allemaal

Dorpsraad en gemeente wil het zo veilig mogelijk maken in Arcen.

Provincie doet niets aan rotonde

Naar aanleiding van vragen van bewoners van de Lingsforterweg, en anderen, heeft de werkgroep verkeer diverse acties ondernomen om de oversteek van de fietsers op de rotonde Kasteeltuinen aan de N 271 te verbeteren. Men ziet daar immers dikwijls aarzelende (Duitse) automobilisten en hardrijdende Nederlanders, wat tot twijfel en gevaarlijke situaties leidt met name bij jeugdige fietsers. De werkgroep heeft bij de provincie diverse verbeteringen voorgesteld die niet altijd veel geld zouden kosten. Op verzoek is achtereenvolgens een verkeersveiligheidsdeskundige en GS-lid Brugman ter plaatse komen kijken: zonder resultaat. Vervolgens zijn, door de inzet van het plaatselijk Statenlid Thea Jetten, vragen gesteld aan het provinciaal bestuur. Ook dat resultaat is bedroevend: men doet niets met de suggesties. Wel wil men kleine fysieke maatregelen treffen, welke dat ook mogen zijn. De dorpsraad is zeer teleurgesteld over de opstelling van de provincie. Citaat uit de beantwoording van de provincie: