Werkgroep Verkeer

Op 20 maart j.l. heeft de werkgroep verkeer vergaderd. Het verslag van de eerste vergadering is doorgenomen en daar waar nodig aangepast.

Er zijn een aantal vragen binnengekomen van  bewoners  betreffende de verkeersproblematiek met betrekking tot de Maasstraat  De bussen die rijden door het centrum, het vrachtverkeer dat parkeert op de straat bij het laden en lossen, het parkeren door privépersonen op de stoepen. Daardoor ontstaan er zeer gevaarlijke situaties. De werkgroep heeft een overleg gepland met de ondernemers van Arcen op 24 april a.s., om te kijken hoe zij hierover denken en welke oplossingen er eventueel mogelijk zijn. Will Scheepens stuurt een brief naar Arriva met de vraag welke mogelijkheden er zijn m.b.t. een wijziging van de route. Dit gaat natuurlijk alleen in overleg met de inwoners van Arcen.

Het strooiplan wordt door de gemeente niet aangepast. Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het ruimen van sneeuw. Aan de gemeente wordt gevraagd om strooibakken te plaatsen bij de school/MFA en het gezondheidscentrum, zodat gevaarlijke situaties voorkomen kunnen worden.

De gemeente wordt herinnerd aan het plaatsen van verkeersborden bij de school.

De parkeersituatie bij gezondheidscentrum De Dolgaard: hier stelt de werkgroep voor om 2 invalideparkeerplaatsen te creëren op de parkeerplaats van Woonwenz achter Hotel Arcen, alsmede een parkeerplaats voor de huisarts. Paaltjes moeten weer terug op de oude plaats i.v.m. de onoverzichtelijke verkeerssituatie.

Bij de parkeerplaats op de hoek Schans/Koestraat weer een bord plaatsen met max. 15 minuten parkeren. Vraag bij gemeente om handhaving, zodat foutparkeerders gewaarschuwd worden. Dit wordt besproken met Pieter van de Rijdt.

Een nieuwe datum voor de volgende vergadering wordt gepland na het overleg met de ondernemers.

Zwerfvuil opruimen

Er zijn al weer een aantal verenigingen begonnen met het opruimen van zwerfvuil. De Gemengde Zangvereniging heeft op 20 maart j.l. de parkeerplaats op de Schans en het tegenoverliggende stuk langs de speelplaats bij de kinderopvang en de school schoongemaakt. Volleybalvereniging AV Flash heeft haar ronde afgelopen zaterdag gelopen en de bridgeclub Brica begint op 8 april a.s.

Fijn dat we dit weer met z’n allen oppakken en ons mooie Arcen daardoor schoon houden. Graag wil ik hier nog een beroep doen op de hondenbezitters  die vergeten een plastic zakje mee te nemen bij het uitlaten van hun hond. Het zou heel fijn zijn als iedereen die z’n hond uitlaat, ook de poep opruimt. Hondendrollen her en der is zeker geen fraai gezicht, maar ook absoluut niet nodig. Samen kunnen wij in Arcen bijna alles en zeker geen rotzooi achterlaten in de natuur………..

Werkgroep Verkeer

Foto Loek Backes

Dinsdag 22 januari is de nieuwe werkgroep verkeer voor de eerste keer bij elkaar gekomen. De werkgroep bestaat uit de volgende personen: Will Scheepens, Rob van Well, Nel van der Beele, Marcel Pauptit, Jos Peeters, Carina van ’t Hof, Leonne Beckers en  vanuit het bestuur Sophie Stiel. Zij hebben allen op de laatste openbare dorpsraadvergadering aangegeven mee te willen denken over de verkeersproblematiek in Arcen . De eerste avond is er vooral gebrainstormd. Duidelijk is dat er een aantal zaken zijn, waar de werkgroep zich mee bezig wil houden: het parkeerprobleem (auto’s die op plekken staan waar het niet mag), het stallen van fietsen (de fietsenstalling bij de bushalte gaat verdwijnen) en motoren in het centrum, het laden en lossen van vrachtauto’s (Hanos, Sligro enz.)   en de route van de bussen door het centrum.

Er is een voorlopige taakverdeling gemaakt. Will Scheepens wordt ad interim voorzitter en Jos Peeters zal hem hierin steunen. Een kort verslag van de vergaderingen wordt gemaakt door Marcel Pauptit. Hoe we de dingen gaan oppakken en welke zaken voorrang krijgen zullen we op de volgende vergadering bekijken. Deze staat gepland voor 20 maart.

Suggesties en voorstellen zijn natuurlijk altijd van harte welkom en kunnen gestuurd worden naar ons emailadres: info@dedorpsraadarcen.nl .

Zwerfvuil opruimen

Bovenstaand de opbrengst aan zwerfvuil langs de N271 van oktober, ingezameld door bridgeclub Brica

Ook dit jaar gaan een aantal verenigingen het zwerfvuil opruimen in Arcen. Elke deelnemende vereniging heeft een of meerdere straten toegewezen gekregen. Een aantal keren per jaar lopen ze de route. Begonnen wordt in maart. De benodigdheden, zoals vuilniszakken, handschoenen en grijpstokken worden ter beschikking gesteld door de gemeente Venlo. Aan het einde van het jaar krijgen de verenigingen het overeengekomen bedrag uitbetaald. Een mooie aanvulling van de kas!

Indien er plekken vrij komen, kunnen deze worden opgevuld door andere verenigingen. Bij interesse graag een mail sturen naar: info@dedorpsraadarcen.nl