Taalcafé 5 mei

Afgelopen zaterdag hebben we heerlijk buiten kunnen zitten, sommigen in de zon anderen in de schaduw. Koffie, thee, koekjes en water en voor de kleinsten een chocomel, het was weer prima verzorgd. Ook hebben aandacht geschonken aan de betekenis van 4 en 5 mei. Het was al met al weer een heel gezellig taalcafé!

Cursus taalvrijwilliger afgerond.

De cursus taalcoach/vrijwilliger is afgerond en de zeven cursisten die alle lessen gevolgd hebben kregen een certificaat. Proficiat!

Een aantal cursisten moet nog een of meerdere lessen inhalen, waarna ook zij een certificaat krijgen. De cursusleider Annemie Koenders was zeer tevreden over de snelheid waarmee de cursus werd georganiseerd en het aantal deelnemers. Afgelopen woensdag werden de kersvers gediplomeerde taalvrijwilligers gekoppeld aan een taalvrager. Een taalvrager is iemand die ondersteuning nodig heeft bij het onder de knie krijgen van de basisvaardigheden van de Nederlandse taal. Dit kan een geboren Nederlander zijn of iemand die later hier is komen wonen. In een ongedwongen sfeer hebben zij onderling afspraken gemaakt op welk tijdstip in de week zij gaan werken aan de  basisvaardigheden.

Weet u nog een taalvrager?  Stuur deze dan door naar het Informatie & Advies punt van de gemeente in MFA de Schans. Dit informatie & Advies punt is elke donderdag geopend van 10 tot 12 uur. Natuurlijk wordt er tijdens het Taalcafé, dat elke eerste zaterdag van de maand wordt georganiseerd, ook ongedwongen Nederlands gesproken en contact gemaakt.

 

Cursus taalcoach is begonnen!

Een paar weken geleden ben ik begonnen met inventariseren of er belangstelling was voor de cursus taalcoach/vrijwilliger. Er kwamen gelukkig heel veel enthousiaste reacties en afgelopen woensdag was al de eerste les met 13 “leerlingen”. Dankzij Lars van Oostrum, die de weg weet in het MFA konden we goed beginnen, waarvoor dank! Annemie Koenders geeft de lessen op vier woensdagavonden van 19 tot 22 uur in MFA de Schans. Het zijn vier lessen die op zichzelf staan zodat je deze ook los kunt volgen. Wie tijd en zin heeft is aanstaande woensdag nog van harte welkom, deelname is gratis! Wel van te voren aanmelden bij info@dedorpsraadarcen.nl.

We begonnen rustig met een voorstelrondje en een quiz. Uit deze quiz bleek dat er 2,5 miljoen laaggeletterden zijn in Nederland waarvan 55% Nederlands als eerste taal heeft. Deze Nederlanders hebben vaak weinig of geen onderwijs gehad en schamen zich voor de laaggeletterdheid. Mensen die Nederlands als tweede taal hebben en laaggeletterd zijn verkeren vaak in een isolement en zijn vaak vrouw. Zij hebben maar een kleine woordenschat en hebben moeite met de zinsbouw. Verder leerden we hoe we goed kunnen kennismaken met degene die we gaan begeleiden en hoe we de leerdoelen kunnen bepalen. In les 2 gaan we ons verdiepen in het lezen. Ik verheug me er op!