Ontwikkelingen rondom het speelpark

Het is inmiddels 2019, een nieuw jaar, waarin fases worden opgepakt, of afgerond, rondom het speelpark. De afgelopen periode zijn er verschillende ontwikkelingen geweest en we willen u graag hiervan een update geven.

Het probleem met het water is succesvol aangepakt, waardoor we nu ook kunnen starten met de aanleg van het pad.

Vorig jaar hebben we een gedeelte van de speeltoestellen geplaatst en hier is volop gebruik van gemaakt.

Er is een start gemaakt met het hondenspeelveld en deze week  (week 3) wordt de dubbele kabelbaan geplaatst en de zgn. “wipkippen”. Binnen niet al te lange tijd kan dan ook het crossbaantje gerealiseerd worden.

Op termijn gaan we ontmoetingsplekken maken door bankjes, picknicktafels en prullenbakken te plaatsen. Het is ook de bedoeling dat er verlichting komt.

Volgende week zullen we een bord plaatsen met daarop vermeld wat huishoudelijke mededelingen over het gebruik van het speelpark. Hierop wordt ook vermeld waar men eventuele overlast/vernielingen en andere op- of aanmerkingen kan melden.

Heeft u nog leuke tips of suggesties: daar staan wij altijd voor open. Stuur een mailtje naar info@dedorpsraadarcen.nl

Met vriendelijke groeten,

Werkgroep Speelpark ’t Wijdtveld

Gemeentekalender

De Dorpsraad Arcen heeft vanaf dit jaar niets meer te maken met de gemeentekalender en dus ook niet met de verspreiding daarvan.

De firma LokaalTotaal (FMR), de uitgever van de kalender, regelt dit allemaal zelf.  Met eventuele vragen en opmerkingen kunt u terecht bij:

LokaalTotaal (FMR Producties), info@lokaaltotaal.nl of  Tel.nr. 0223-661425

Uitnodiging activiteit vrijwilligerscentrale Venlo

Bij de Dorpsraad ontvingen wij de onderstaande uitnodiging voor de activiteiten voor vrijwilligers van januari 2019.

  • Gratis workshop schminken
  • Gratis workshop gebruik social media.

Om deze uitnodiging beter te bekijken, open dan de link onderaan dit bericht.

Mocht u de nieuwsbrieven van de vrijwilligerscentrale direct willen ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@vrijwilligerscentralevenlo.nl

Uitnodiging Activiteitenaanbod Vrijwilligerscentrale Venlo januari 2019

 

Ontwikkelingen Speelpark aan de Boerenweg

Het gaat de goede kant op met de ontwikkelingen rondom het speelpark aan de Boerenweg. Binnenkort gaat de gemeente de kabelbaan plaatsen en twee “wipelementen”.  Ook de realisatie van het crossbaantje komt in zicht.

Ook nu wordt er al veel gespeeld op het terrein en dat doet ons veel plezier. Helaas is het echter zo, dat er af en toe ook iets kapot gemaakt wordt. Hekken die los gemaakt worden of tegels die los gehaald worden van het voetbalveld. Vandaag waren we met iemand van de gemeente op het terrein en zagen we de losse tegels in stukken rond slingeren in de speeltuin. Als de toestellen stuk gaan, doordat er met stukken tegels op gegooid wordt,  komen hier geen nieuwe toestellen voor.

Laten we zuinig zijn op de spulletjes

zodat we er nog heel lang plezier van kunnen hebben.

Ouders of omwonenden: Als u ziet dat kinderen iets stuk maken, of rond sjouwen met tegels e.d.  zou u hen daar op aan willen spreken? We werken er hard aan om een mooie plek te creëren die we graag mooi en heel willen houden!

Tentoonstelling over burgerinitiatieven

Aan mensen die actief zijn in wijkoverleggen en dorpsraden en huizen van de wijk in de gemeente Venlo

Samen met de Bibliotheek van Venlo organiseren wij een tentoonstelling over burgerinitiatieven rond bestaanszekerheid en een werkbijeenkomst over de vraag welke rol burgerinitiatieven spelen bij de vernieuwing van de democratie. Er is veel kritiek op onze huidige democratie. Intussen komen vanuit de samenleving initiatieven op gang om de democratie gezonder en aansprekender te maken. Dat gebeurt vanuit verschillende invalshoeken: sociale coöperaties – right to challenge – buurtbudget. Het initiatief tot het organiseren van tentoonstelling en werkbijeenkomst wordt mede ondersteund door de gemeente Venlo, Vereniging van Kleine Kernen, Synthese, Wel.Kom en Assist Jeugdwerk.

De tentoonstelling maakt/maakte de komende maanden een reis door Noord-Limburg: Panningen – Gennep – Venray – Horst – Venlo.
In elk van deze plaatsen is/wordt in de periode van de tentoonstelling een werkbijeenkomst gehouden met telkens een ander thema.
Op woensdag 12 december (19.30-21.30 uur) wordt in Venlo een werkbijeenkomst gehouden waarbij met name ingegaan wordt op de vraag welke rol burgerinitiatieven op het brede terrein van bestaanszekerheid spelen bij de vernieuwing van de democratie. Bij het bespreken van deze vraag betrekken we ook ervaringen die zijn/worden opgedaan in het initiatief met Buurtbudget in het Vastenavondkamp. Op de flyer staat meer informatie over deze bijeenkomst.

Bij deze nodigen wij jullie van harte uit de tentoonstelling te bezoeken en zo mogelijk deel te nemen aan de werkbijeenkomst.

Met vriendelijke groet
Nicole Estejé en Raf Janssen
Project Collectieve Redzaamheid/Sociale Alliantie