Onderzoek naar deelmobiliteit

Mijn naam is Koen Ploum, 3de jaars student Built Environment Mobiliteit aan de Breda University of Applied Sciences.

Op het moment loop ik stage bij de gemeente Venlo bij het team Mobiliteit.

Bij de gemeente doe ik een stage onderzoek naar deelmobiliteit. In mijn onderzoek kijk ik naar de soorten deelmobiliteit en wat er kan worden toegepast in de gemeente Venlo. Daarom vind ik het belangrijk dat de dorpen van de gemeente ook goed worden meegenomen in dit onderzoek. Om meer inzicht te krijgen in waar bewoners van de gemeente behoefte aan hebben op het gebied van deelmobiliteit heb ik een enquête opgesteld.

Het invullen van de enquête zal ongeveer 4 minuten kosten. Link naar de enquête: https://forms.gle/SsVewpNUtgrvEa9z7

(Let op, de link werkt het beste in Google Chrome)

Alvast hartelijk bedankt.

Speeltuin

De zomervakantie staat voor de deur en we hopen dat er, zoals gewoonlijk, veel gebruik gemaakt gaat worden van de speeltuin! Zaterdag 24 juli om 14.00 uur willen we de bankjes e.d. een schoonmaakbeurt geven. Als iemand mee wil helpen; graag. Maar jullie kunnen ook gerust even aanwippen om ideeën en opmerkingen met ons te delen.

Automaatje

Groot maatschappelijk probleem

Ruim 1.000.000 mensen raken steeds meer geïsoleerd van de buitenwereld omdat hun mogelijkheden om naar buiten te gaan, bijvoorbeeld door leeftijd of gezondheid, steeds beperkter worden. Zelf met de auto rijden zit er vaak niet meer in en steeds een beroep doen op de naasten is moeilijk.

Bij ANWB AutoMaatje vervoeren plaatsgenoten met hun eigen auto minder mobiele mensen die niet meer zelf voor vervoer kunnen zorgen of lastig van de bestaande vervoersdiensten gebruik kunnen maken. Door ANWB AutoMaatje Venlo toe te voegen aan de Wensbussen en het overige vervoersnetwerk kunnen ook de minder mobiele mensen weer deel uit gaan maken van het sociale en maatschappelijke leven als zij vervoerd willen worden buiten het rijgebied van de Wensbussen. ANWB AutoMaatje Venlo start in Tegelen, Belfeld en Venlo-Zuid en in Blerick, Boekend en Hout-Blerick.

ANWB AutoMaatje Venlo is een samenwerking tussen Stichting Wensauto De Bekkerie en Stichting Uw Wijkbus Tegelen, ANWB en veel enthousiaste vrijwilligers uit Venlo.

Hoe werkt het?

Wie gebruik wil maken van ANWB AutoMaatje Venlo, belt uiterlijk twee werkdagen van tevoren met ANWB AutoMaatje Deze coördinator koppelt de aanvrager aan een van de beschikbare chauffeur, in de buurt van de aanvrager(s) woont en vertelt wat het ongeveer gaat kosten. De vrijwilliger komt op het afgesproken tijdstip voorrijden. De deelnemer rekent na afloop contant af met de vrijwilliger op basis van de gereden kilometers. Hiervoor wordt 30 cent per kilometer gerekend.

Vrijwilliger of deelnemer worden?

Inwoners van Venlo die graag deelnemer of vrijwilliger willen worden bij ANWB AutoMaatje Venlo kunnen contact opnemen met (Jan Jaspers, 0636334118 of Ruud Plum 0637299419 of stuur een mail naar anwbautomaatjevenlo@gmail.com