Informatie en advies

Bij Informatie & Advies De Schans kunt u terecht met alle vragen;

Ook kunt u geholpen worden met de aanvraag van een voorziening voor de WMO

Het informatie en advies bij het Huis van de Wijk MFA De Schans is geopend op:
donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur

U kunt ook bellen: 077-760 06 31 Er zijn geen kosten aan verbonden en u kunt zonder afspraak binnen lopen

Dag van de Mantelzorg 2018 in Venlo

Dag van de Mantelzorg 2018 in Venlo

Verras en verwen een mantelzorger!
Mantelzorgers staan klaar voor een naaste. Dat vinden ze vanzelfsprekend, maar daardoor hebben ze soms geen of weinig tijd voor zichzelf.
En om hulp vragen is niet altijd makkelijk. Het mooiste dat u ze kunt geven is een beetje van uw tijd.
Een goed gesprek, een kop koffie, een lekkere maaltijd koken of een uurtje de zorgtaken overnemen.
Wilt u laten zien dat u ziet wat ze doen en dat u dat waardeert? Vul dan de tegoedbonnen voor een lekkere maaltijd,
een auto met chauffeur of iets anders leuks in. En vraag direct ook een bloemetje aan voor mantelzorgers woonachtig in de gemeente Venlo

Vanaf september zijn deze kaartjes in de gemeente Venlo verkrijgbaar bij het Huizen van de wijk, apotheek, huisartspraktijken en bibliotheek.
Vul dit kaartje in en stuur het op, dan zorgt Mantelzorgondersteuning Venlo en vele vrijwilligers voor de rest.
Deze actie wordt georganiseerd door het Steunpunt Mantelzorg Venlo en gesteund door de gemeente Venlo.

Met dank aan alle vrijwilligers die het bloemetje bij de mantelzorger thuis bezorgen.

Met vriendelijke groet,

Yvonne van de Mortel – van Venrooij| mantelzorgondersteuning en vrijwilligerszorg Venlo |Proteion Welzijn
Postbus 4080, 6080 AB HAELEN | Heythuyserweg 21, 6085 NH HORN

T 0475 ‑ 453033 | M 06 117 119 27
E yvonnevandemortel@proteion.nl | I www.proteion.nl | FB www.facebook.com/mantelzorg.venlo

Bereikbaar op maandag t/m donderdag.

Bericht voor mantelzorger van iemand met niet-aangeboren hersenletsel

Voorlichtingscursus (van 5 dagdelen) voor mantelzorgers van mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Kent u een mantelzorger van iemand met Niet-Aangeboren Hersenletsel of bent u dat zelf ? Dan is deze cursus (5 dagdelen) wellicht interessant. De cursus is toegankelijk voor mantelzorgers wonend in de gemeente Venlo of zorgend voor iemand uit de gemeente Venlo.

Niet-aangeboren hersenletsel kan op veel verschillende manieren ontstaan. NAH is schade aan de hersenen, ontstaan in de loop van het leven. NAH kan iedereen treffen. De bekendste hersenletsels zijn een beroerte, CVA of hersenletsel als gevolg van een ongeluk. Eigenlijk is er maar één kenmerk dat voor iedereen hetzelfde is: het leven na het hersenletsel is compleet anders dan het leven daarvoor. De gevolgen van het hersenletsel verschillen per persoon en komen niet altijd direct tot uiting. Vaak ervaren mensen pas ná hun revalidatie de verandering, soms ontstaan klachten pas jaren later. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor de mantelzorgers. In deze cursus leren mantelzorgers wat niet-aangeboren hersenletsel inhoudt en wat de gevolgen zijn. En niet onbelangrijk, mantelzorgers leren van elkaar. Onderwerpen die aan de orde komen:

oorzaken van hersenletsel; informatieverwerking en aandacht; geheugen; uitvoerende functies; beperkte belastbaarheid; karakterveranderingen; (tekort aan) ziekte-inzicht; angst- en stemmingsstoornissen; verwerking en aanpassing; veranderingen voor partner en gezin.

Aan deelname aan deze cursus zijn geen kosten verbonden. Waar: Boulevard Hazenkamp, Albert Verweystraat 6, 5921 AZ Blerick. Wanneer: 11, 18 en 25 september, 2 en 9 oktober 2018, 5 dinsdagochtenden van 10.00 uur tot 11.30 uur. De cursus wordt gegeven door drs. Emmy Cox, behandelaar van mensen met NAH. Voor alle duidelijkheid deze cursus is niet bedoeld voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie. Deze mantelzorgers kunnen terecht bij de cursus ‘Omgaan met dementie’. Aanmelden vóór 30 augustus 2018. Voor meer informatie en of aanmelden (verplicht) kunt u contact opnemen met Mantelzorgondersteuning Venlo. Vera Jacobs, bij voorkeur via e-mail verajacobs@proteion.nl of telefonisch via 06-52669029 (maandag, dinsdag en donderdag).

Verdere ontwikkeling Speelpark aan de Boerenweg

Vrijdag 28 juni hebben wat mensen van de werkgroep Speelpark, samen met Richard Bosman van de gemeente Venlo en John Jenniskens van de fa. Jenniskens, het terrein van de voormalige basisschool bekeken. Ivm droogte (verstuiving zand, hardheid grond en te droog om te zaaien) starten de werkzaamheden voor het speelpark op dit terrein half augustus. Precieze datum wordt nog in overleg tussen werkgroep en de firma Jenniskens bepaald;
Het gebied wordt zoveel mogelijk geëgaliseerd zodat water niet naar één kant afloopt en het gelijkmatig in de grond wegzakt. Op enkele plekken zal het iets aflopen.
In principe moet het terrein na de bewerking een half jaar “rusten” maar dat betekent niet dat we niet verder kunnen met bepaalde werkzaamheden.