Uitnodiging activiteit vrijwilligerscentrale Venlo

Bij de Dorpsraad ontvingen wij de onderstaande uitnodiging voor de activiteiten voor vrijwilligers van januari 2019.

  • Gratis workshop schminken
  • Gratis workshop gebruik social media.

Om deze uitnodiging beter te bekijken, open dan de link onderaan dit bericht.

Mocht u de nieuwsbrieven van de vrijwilligerscentrale direct willen ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@vrijwilligerscentralevenlo.nl

Uitnodiging Activiteitenaanbod Vrijwilligerscentrale Venlo januari 2019

 

Ontwikkelingen Speelpark aan de Boerenweg

Het gaat de goede kant op met de ontwikkelingen rondom het speelpark aan de Boerenweg. Binnenkort gaat de gemeente de kabelbaan plaatsen en twee “wipelementen”.  Ook de realisatie van het crossbaantje komt in zicht.

Ook nu wordt er al veel gespeeld op het terrein en dat doet ons veel plezier. Helaas is het echter zo, dat er af en toe ook iets kapot gemaakt wordt. Hekken die los gemaakt worden of tegels die los gehaald worden van het voetbalveld. Vandaag waren we met iemand van de gemeente op het terrein en zagen we de losse tegels in stukken rond slingeren in de speeltuin. Als de toestellen stuk gaan, doordat er met stukken tegels op gegooid wordt,  komen hier geen nieuwe toestellen voor.

Laten we zuinig zijn op de spulletjes

zodat we er nog heel lang plezier van kunnen hebben.

Ouders of omwonenden: Als u ziet dat kinderen iets stuk maken, of rond sjouwen met tegels e.d.  zou u hen daar op aan willen spreken? We werken er hard aan om een mooie plek te creëren die we graag mooi en heel willen houden!

Tentoonstelling over burgerinitiatieven

Aan mensen die actief zijn in wijkoverleggen en dorpsraden en huizen van de wijk in de gemeente Venlo

Samen met de Bibliotheek van Venlo organiseren wij een tentoonstelling over burgerinitiatieven rond bestaanszekerheid en een werkbijeenkomst over de vraag welke rol burgerinitiatieven spelen bij de vernieuwing van de democratie. Er is veel kritiek op onze huidige democratie. Intussen komen vanuit de samenleving initiatieven op gang om de democratie gezonder en aansprekender te maken. Dat gebeurt vanuit verschillende invalshoeken: sociale coöperaties – right to challenge – buurtbudget. Het initiatief tot het organiseren van tentoonstelling en werkbijeenkomst wordt mede ondersteund door de gemeente Venlo, Vereniging van Kleine Kernen, Synthese, Wel.Kom en Assist Jeugdwerk.

De tentoonstelling maakt/maakte de komende maanden een reis door Noord-Limburg: Panningen – Gennep – Venray – Horst – Venlo.
In elk van deze plaatsen is/wordt in de periode van de tentoonstelling een werkbijeenkomst gehouden met telkens een ander thema.
Op woensdag 12 december (19.30-21.30 uur) wordt in Venlo een werkbijeenkomst gehouden waarbij met name ingegaan wordt op de vraag welke rol burgerinitiatieven op het brede terrein van bestaanszekerheid spelen bij de vernieuwing van de democratie. Bij het bespreken van deze vraag betrekken we ook ervaringen die zijn/worden opgedaan in het initiatief met Buurtbudget in het Vastenavondkamp. Op de flyer staat meer informatie over deze bijeenkomst.

Bij deze nodigen wij jullie van harte uit de tentoonstelling te bezoeken en zo mogelijk deel te nemen aan de werkbijeenkomst.

Met vriendelijke groet
Nicole Estejé en Raf Janssen
Project Collectieve Redzaamheid/Sociale Alliantie

Ontwikkelingen rondom het speelpark “Wijdtveld”

De ontwikkelingen rondom de realisatie van het speelpark op de plek van de oude school, vorderen langzaam maar zeker. De werkgroep heeft zich opgesplitst in verschillende subgroepjes die zich o.a. bezig houden met het inrichten van de ontmoetingsplekken, de aanleg van het crossbaantje en het hondenspeelveld. De grond die bewerkt is moet, op advies van de Fa. Jenniskens, nog even rusten en het wachten is nog op de omgevingsvergunning van de gemeente Venlo. Hierna kunnen we aan de slag met het aanleggen van het crossbaantje en het plaatsen van de veerelementen (“wipkippen”) en de kabelbaan. Ook het hondenspeelveld kan dan snel gerealiseerd worden.

uitnodiging activiteitenaanbod Vrijwilligerscentrale Venlo

Gratis workshops & waarderingsactiviteiten voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties november 2018.

De herfstdagen zijn weer aangebroken. Echter dit is geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten. Ook in november organiseert de Vrijwilligerscentrale leuke en leerzame activiteiten om de herfst mee door te komen.

20 november 19:00 – 21:00 Workshop intercultureel communiceren
Het kan tijdens het uitvoeren van je vrijwilligerswerk voorkomen dat je te maken krijgt met iemand die de Nederlandse taal nog niet zo goed spreekt. Ook kan het zo zijn dat er door culturele verschillen een misverstand ontstaat. Tijdens de workshop intercultureel communiceren gaan we praktisch met elkaar aan de slag om te kijken hoe we deze communicatie soepeler kunnen laten verlopen. Op een speelse manier komen we erachter dat er ook erg veel overeenkomsten zijn welke een goede basis vormen tot samenwerking!

27 November 14:00 – 16:30 Venlo waardeert: Gratis rondleiding Wereldpaviljoen Steyl + workshop West Afrikaanse percussie (beperkt aantal plaatsen beschikbaar).

Het Wereldpaviljoen is een culturele, educatieve attractie en heeft tot doel om kinderen, jongeren en volwassenen kennis te laten maken met andere culturen op een belevingsgerichte manier. De bezoekers ‘vliegen’ in een heuse Fokker 50 naar de andere kant van de wereld en stappen uit in het inleefatelier Nicaragua. Jong en oud waant zich in een stad met een plein, kerk, school, fabriek, bank, winkel en nog veel meer. Het is de bedoeling om het Wereldpaviljoen binnenkort uit te breiden met een inleefatelier Ghana. Het Wereldpaviljoen wordt gerund door vrijwilligers.

Let