Ophalen afval in Arcen

Blijkbaar staan op de kalender voor de dorpen Arcen, Lomm en Velden de verkeerde data vermeld van het ophalen van het afval. Daarom staan hieronder de juiste data vermeld tot en met oktober 2021.

Ophalen afval in Arcen in 2021

Januari

Donderdag 07-01 Grijs

Donderdag 14-01 Groen

Donderdag 21-01 Grijs

Februari

Donderdag 04-02 Grijs

Donderdag 11-02 Groen

Donderdag 18-02 Grijs

Maart

Donderdag 04-03 Grijs

Donderdag 11-03 Groen

Donderdag 18-03 Grijs

Donderdag 25-03 Groen

April

Donderdag 01-04 ` Grijs

Donderdag 08-04 Groen

Donderdag 15-04 Grijs

Donderdag 22-04 Groen

Donderdag 29-04 Grijs

Mei

Donderdag 06-05 Groen

ZATERDAG 15-05 Grijs

Donderdag 20-05 Groen

Donderdag 27-05 Grijs

Juni

Donderdag 03-06 Groen

Donderdag 10-06 Grijs en groen

Donderdag 17-06 Groen

Donderdag 24-06 Grijs en groen

Juli

Donderdag 01-07 Groen

Donderdag 08-07 Grijs en groen

Donderdag 15-07 Groen

Donderdag 22-07 Grijs en groen

Donderdag 29-07 Groen

Augustus

Donderdag 05-08 Grijs en groen

Donderdag 12-08 Groen

Donderdag 19-08 Grijs en groen

Donderdag 26-08 Groen

September

Donderdag 02-09 Grijs

Donderdag 09-09 Groen

Donderdag 16-09 Grijs

Donderdag 23-09 Groen

Donderdag 30-09 Grijs

Oktober

Donderdag 07-10 Groen

Donderdag 14-10 Grijs

Donderdag 21-10 Groen

Donderdag 28-10 Grijs

Bericht van Incluzio Sociale Basis

Incluzio Sociale Basis heeft ons gevraagd het volgende bericht op onze website te zetten

Sinds 1 april 2020 werkt Incluzio Sociale Basis samen met u aan het bouwen van een vitale buurt. Om onze dienstverlening zo goed mogelijk aan te passen aan uw wensen vragen wij u deze korte enquête in te vullen. We hebben uw input nodig om goed in kaart te brengen wat er nodig is in de wijk en wat u (wellicht) mist in de wijk.
Vandaar deze oproep. Wij hopen door middel van deze enquête een zo goed mogelijk beeld hiervan te krijgen.

Link voor Arcen:
https://forms.gle/f6y9qPH2mhxvA3gA9

Yvonne Coolen•  Buurtcoach Venlo Noord, Arcen, Velden, Lomm.

cid:image002.png@01D6C4DB.9AD46120

de Witte Kerk • Agnes Huijnstraat 3 •  5914 PE Venlo

ycoolen@incluzio.nl •(088) 2987653 • 06-82738549 • www.incluziosocialebasis.nl

(werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)

Inzage bouwplannen, vergunningen en regels gemeente Venlo

Informatie rondom aanvragen van vergunningen , bekendmakingen van bouwplannen en regels, wordt al enige tijd niet meer vermeld in de huis-aan-huisbladen. Om toch op de hoogte te blijven van bekendmakingen bij u in de buurt kunt u een app downloaden of zich via e-mail aanmeldingen. Voor meer informatie gaat u naar de website www.venlo.nl/bekendmakingen.

Op https://www.venlo.nl/plannen-ter-inzage vindt u bekendmakingen en stukken van bestemmingsplannen, besluiten en ontwerpbesluiten die ook online ter inzage liggen.

Het vroegere huis-aan-huisblad ViaVenlo wordt niet meer huis aan huis verspreid, Het weekblad is een bijlage geworden van Dagblad de Limburger en abonnees krijgen dit op woensdag bij de krant. Ook bestaat de mogelijkheid om een Via gratis af te halen. Voor vragen over afhaalpunten kunt u terecht bij Mediahuis Limburg (klantenservice 088-7780888)

U kunt het weekblad Via ook digitaal inzien op https://www.limburger.nl/via

Bladkorven

De herfst is begonnen en de bladeren vallen weer. Bladafval kunt u kwijt in een bladkorf bij u in de buurt. In de bladkorven mag alleen bladafval. Snoeiafval, takken en overig tuinafval mag er niet in!

Meststof akkers
De gemeente Venlo heeft afspraken gemaakt met agrariërs die de bladeren op hun akkers onderploegen. De bladeren vergaan onder de grond en zorgen zo voor een goede bemesting van het land. Voor de gemeente is dit goedkoper dan het bladafval naar een afvalverwerker te brengen. 

Geen ander tuin- of snoeiafval
Maar als er toch ander groenafval in een bladkorf terecht komt, kan de agrariër het niet gebruiken. De hele inhoud van de bladkorf moet dan op een andere, duurdere manier verwerkt worden. 

Na de eerste keer dat bewoners ander afval dan blad in de bladkorf gooien, komt er een gele waarschuwingskaart aan de bladkorf te hangen. Als het vaker voorkomt, dan haalt de gemeente deze weg en wordt deze niet meer teruggeplaatst.

Grof tuinafval en snoeiafval kunt u gratis inleveren bij het milieustation.

Locaties bladkorven
We begrijpen dat iedereen het liefst een bladkorf in de eigen straat heeft staan. Er staan in totaal 340 bladkorven die we zo goed mogelijk verspreiden over de hele gemeente. Dit is het maximale aantal dat we kunnen verwerken, we plaatsen dus ook geen extra bladkorven meer. De locaties waar de bladkorven staan zijn een aantal jaren geleden in overleg met de wijkraden vastgesteld. Uiteraard is daarbij rekening gehouden met de boomrijke straten waar veel overlast door blad te verwachten is. 

Locaties van de bladkorven kunt u vinden op de site:

https://www.venloonline.nl/nieuws/2020-09-30/bladkorven

Gladheidsbestrijdingsplan

De gemeente Venlo heeft ons het gladheidsbestrijdingsplan toegestuurd met daarin vermeld op welke routes bij gladheid  gestrooid gaat worden. De samenstelling van deze routes is gebeurd op basis van onderstaande prioriteiten;

1. Hoofdontsluitingswegen
2. Wijkontsluitingswegen
3. Busroutes
4. Brandweer, eerste hulpdienst

Verder kennen we bijzondere routes. Deze bijzondere routes worden alleen tijdens de dagdiensten gestrooid mits het strooimaterieel beschikbaar is. In de bijzondere routes wordt prioriteit gegeven aan;

1. Hellingen buiten reguliere strooiroutes
2. Bejaarden- en verzorgingscentra
3. Bushaltes
4. Industrieterreinen
5. Aanliggende fietspaden op bedrijventerreinen

Met de routing is zoveel als mogelijk rekening gehouden met de scholen, bejaarden- en verzorgingstehuizen. Uitgangspunt is dat alle inwoners van Venlo binnen 500 meter van hun woning een gestrooide route kunnen bereiken.

Fietspaden: Bij zowel preventief als ook bij curatief strooien worden alleen de primaire fietsroutes (fietsnetwerk raadbesluit 06-07-2005) gestrooid.

Wijzigen routes: Tijdens het strooiseizoen wordt geen enkele route gewijzigd. Elk strooiseizoen komen er verzoeken binnen om routes aan te passen of uit te breiden. Deze verzoeken worden meegenomen en afgewogen tijdens het vast stellen van de routes in de zomerperiode. Er wordt zeer kritisch afgewogen of er al alternatieven voor handen zijn en hoeveel en welke mensen er gebruik van maken. Voor elke uitbreiding moet extra budget gevraagd worden.