Bericht voor mantelzorger van iemand met niet-aangeboren hersenletsel

Voorlichtingscursus (van 5 dagdelen) voor mantelzorgers van mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Kent u een mantelzorger van iemand met Niet-Aangeboren Hersenletsel of bent u dat zelf ? Dan is deze cursus (5 dagdelen) wellicht interessant. De cursus is toegankelijk voor mantelzorgers wonend in de gemeente Venlo of zorgend voor iemand uit de gemeente Venlo.

Niet-aangeboren hersenletsel kan op veel verschillende manieren ontstaan. NAH is schade aan de hersenen, ontstaan in de loop van het leven. NAH kan iedereen treffen. De bekendste hersenletsels zijn een beroerte, CVA of hersenletsel als gevolg van een ongeluk. Eigenlijk is er maar één kenmerk dat voor iedereen hetzelfde is: het leven na het hersenletsel is compleet anders dan het leven daarvoor. De gevolgen van het hersenletsel verschillen per persoon en komen niet altijd direct tot uiting. Vaak ervaren mensen pas ná hun revalidatie de verandering, soms ontstaan klachten pas jaren later. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor de mantelzorgers. In deze cursus leren mantelzorgers wat niet-aangeboren hersenletsel inhoudt en wat de gevolgen zijn. En niet onbelangrijk, mantelzorgers leren van elkaar. Onderwerpen die aan de orde komen:

oorzaken van hersenletsel; informatieverwerking en aandacht; geheugen; uitvoerende functies; beperkte belastbaarheid; karakterveranderingen; (tekort aan) ziekte-inzicht; angst- en stemmingsstoornissen; verwerking en aanpassing; veranderingen voor partner en gezin.

Aan deelname aan deze cursus zijn geen kosten verbonden. Waar: Boulevard Hazenkamp, Albert Verweystraat 6, 5921 AZ Blerick. Wanneer: 11, 18 en 25 september, 2 en 9 oktober 2018, 5 dinsdagochtenden van 10.00 uur tot 11.30 uur. De cursus wordt gegeven door drs. Emmy Cox, behandelaar van mensen met NAH. Voor alle duidelijkheid deze cursus is niet bedoeld voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie. Deze mantelzorgers kunnen terecht bij de cursus ‘Omgaan met dementie’. Aanmelden vóór 30 augustus 2018. Voor meer informatie en of aanmelden (verplicht) kunt u contact opnemen met Mantelzorgondersteuning Venlo. Vera Jacobs, bij voorkeur via e-mail verajacobs@proteion.nl of telefonisch via 06-52669029 (maandag, dinsdag en donderdag).

Verdere ontwikkeling Speelpark aan de Boerenweg

Vrijdag 28 juni hebben wat mensen van de werkgroep Speelpark, samen met Richard Bosman van de gemeente Venlo en John Jenniskens van de fa. Jenniskens, het terrein van de voormalige basisschool bekeken. Ivm droogte (verstuiving zand, hardheid grond en te droog om te zaaien) starten de werkzaamheden voor het speelpark op dit terrein half augustus. Precieze datum wordt nog in overleg tussen werkgroep en de firma Jenniskens bepaald;
Het gebied wordt zoveel mogelijk geëgaliseerd zodat water niet naar één kant afloopt en het gelijkmatig in de grond wegzakt. Op enkele plekken zal het iets aflopen.
In principe moet het terrein na de bewerking een half jaar “rusten” maar dat betekent niet dat we niet verder kunnen met bepaalde werkzaamheden.

Inzaaien gras rondom het MFA

In verband met de Koningsspelen is er door de gemeente later gestart met de werkzaamheden aan de het terrein voor het MFA. De grondwerkzaamheden zijn verricht, maar nu is het te droog en te warm om gras in te zaaien. Er komt dan waarschijnlijk onvoldoende loof op om het te laten overleven. Het ziet er naar uit dat het nog een tijdje warm en droog blijft, daarom is besloten het inzaaien na de bouwvak te doen als de weersomstandigheden voor het gras waarschijnlijk beter zijn. Dit heeft voor het terrein geen gevolgen, dat ligt klaar, en het is ook niet erg mochten kinderen er overheen lopen of gaan spelen. Vooraf aan het inzaaien dient het terrein toch weer zaaiklaar te worden gemaakt.

Met vriendelijke groet,

Richard Bosman
Stadsdeelmanager

Bijeenkomst mantelzorgsalon op 26 juni a.s.

Graag aandacht voor het onderstaande. Op 26 juni is er een mantelzorgsalon waar ook andere inwoners uit de gemeente Venlo bij mogen aansluiten.

In een mantelzorgsalon kun je op een laagdrempelige en ongedwongen manier andere mantelzorgers ontmoeten en ervaringen delen.
Je wordt geïnformeerd over onderwerpen die voor jou als mantelzorger van belang kunnen zijn. Je bent van harte welkom!

Mevrouw Rutten van Consendo kijkt samen met u of u alles goed geregeld hebt voor nu en later, voor u zelf en voor degene waarvoor u zorgt.
Zaken die aan de orde komen zijn het belang van een (levens)testament, bewind voering en mentorschap.

Thema: Ik heb alles goed geregeld voor later. Toch?
Wanneer: dinsdag 26 juni van 19:00-21:00 uur.

Waar: BMV de Vilgaard, Schandeloseweg 1 in Velden.
Kosten: geen.
Aanmelden is wenselijk maar niet verplicht. Dit kan bij voorkeur via welzijn@proteion.nl o.v.v. ‘20180626 Mantelzorgsalon ‘Ik heb alles goed geregeld. Toch?’, of telefonisch via 0475-453033.

Lees meer op www.samenzijnwijvenlo.nl/buurtteamsvenlo

Bereikbaar op maandag t/m donderdag via 06-11711927 of yvonnevandemortel@proteion.nl