Bijeenkomst mantelzorgsalon op 26 juni a.s.

Graag aandacht voor het onderstaande. Op 26 juni is er een mantelzorgsalon waar ook andere inwoners uit de gemeente Venlo bij mogen aansluiten.

In een mantelzorgsalon kun je op een laagdrempelige en ongedwongen manier andere mantelzorgers ontmoeten en ervaringen delen.
Je wordt geïnformeerd over onderwerpen die voor jou als mantelzorger van belang kunnen zijn. Je bent van harte welkom!

Mevrouw Rutten van Consendo kijkt samen met u of u alles goed geregeld hebt voor nu en later, voor u zelf en voor degene waarvoor u zorgt.
Zaken die aan de orde komen zijn het belang van een (levens)testament, bewind voering en mentorschap.

Thema: Ik heb alles goed geregeld voor later. Toch?
Wanneer: dinsdag 26 juni van 19:00-21:00 uur.

Waar: BMV de Vilgaard, Schandeloseweg 1 in Velden.
Kosten: geen.
Aanmelden is wenselijk maar niet verplicht. Dit kan bij voorkeur via welzijn@proteion.nl o.v.v. ‘20180626 Mantelzorgsalon ‘Ik heb alles goed geregeld. Toch?’, of telefonisch via 0475-453033.

Lees meer op www.samenzijnwijvenlo.nl/buurtteamsvenlo

Bereikbaar op maandag t/m donderdag via 06-11711927 of yvonnevandemortel@proteion.nl

 

Bezoek van college aan de wijken

foto: venlo.nieuws.nl

Het nieuwe college van de Gemeente Venlo brengt een bezoek aan de wijken. Iedereen is van harte welkom tijdens de bijeenkomsten.

Het nieuwe college van B & W zal in de week van 28 mei een begin maken met de wijkbezoeken in onze gemeente. Deze bezoeken zijn een eerste aanzet tot veel meer bezoeken aan de verschillende wijken en stadsdelen, want dat heeft het college tot een van zijn prioriteiten gemaakt. U bent allen van harte welkom bij de plenaire gedeeltes van de wijkbezoeken. De bezoeken aan de wijken hebben het volgende doel:

Informatie ophalen om zo het beleid verder te kunnen invullen, in gesprek te gaan met de inwoners, aan te voelen wat er leeft in de stad.

Elke avond bestaat uit 2 onderdelen:

Bezoek aan een activiteit, vereniging, organisatie

Het college gaat samen met studenten van Gilde Opleidingen een kookles volgen. Er wordt een aantal gerechten gemaakt ter voorbereiding op een sponsordiner, georganiseerd door de studenten, waarbij de opbrengst ten goede komt aan de Roparun. Ook zal het college de brede maatschappelijke voorziening De Vilgaard in Velden bezoeken. Hier komen sport en maatschappelijke activiteiten samen. Het college zal meelopen met een buurtpreventieteam in Tegelen en brengt een bezoek aan de weekmarkt in Blerick.

Het plenaire gedeelte

Tijdens het plenaire gedeelte, waar iedereen welkom is, start elke avond met een korte toelichting op het coalitieakkoord. Ook zullen de wethouders zich voorstellen. Bezoekers kunnen in gesprek gaan met de wethouders. Het plenaire gedeelte start om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Het college ontvangt iedereen heel graag op de volgende data en locaties.

Maandag 28-05  Huis van de Wijk D’n Dörpel – Gulikstraat 202 Venlo

Dinsdag 29-05  Brede maatschappelijke voorziening De Vilgaard – Schandeloseweg 1 Velden

Donderdag 31-05  t Zaelke – Ariënsstraat 21 Tegelen

Vrijdag 01-06  t Raodhoes – Antoniusplein 2 Blerick