Bladkorven

De herfst is begonnen en de bladeren vallen weer. Bladafval kunt u kwijt in een bladkorf bij u in de buurt. In de bladkorven mag alleen bladafval. Snoeiafval, takken en overig tuinafval mag er niet in!

Meststof akkers
De gemeente Venlo heeft afspraken gemaakt met agrariërs die de bladeren op hun akkers onderploegen. De bladeren vergaan onder de grond en zorgen zo voor een goede bemesting van het land. Voor de gemeente is dit goedkoper dan het bladafval naar een afvalverwerker te brengen. 

Geen ander tuin- of snoeiafval
Maar als er toch ander groenafval in een bladkorf terecht komt, kan de agrariër het niet gebruiken. De hele inhoud van de bladkorf moet dan op een andere, duurdere manier verwerkt worden. 

Na de eerste keer dat bewoners ander afval dan blad in de bladkorf gooien, komt er een gele waarschuwingskaart aan de bladkorf te hangen. Als het vaker voorkomt, dan haalt de gemeente deze weg en wordt deze niet meer teruggeplaatst.

Grof tuinafval en snoeiafval kunt u gratis inleveren bij het milieustation.

Locaties bladkorven
We begrijpen dat iedereen het liefst een bladkorf in de eigen straat heeft staan. Er staan in totaal 340 bladkorven die we zo goed mogelijk verspreiden over de hele gemeente. Dit is het maximale aantal dat we kunnen verwerken, we plaatsen dus ook geen extra bladkorven meer. De locaties waar de bladkorven staan zijn een aantal jaren geleden in overleg met de wijkraden vastgesteld. Uiteraard is daarbij rekening gehouden met de boomrijke straten waar veel overlast door blad te verwachten is. 

Locaties van de bladkorven kunt u vinden op de site:

https://www.venloonline.nl/nieuws/2020-09-30/bladkorven

Gladheidsbestrijdingsplan

De gemeente Venlo heeft ons het gladheidsbestrijdingsplan toegestuurd met daarin vermeld op welke routes bij gladheid  gestrooid gaat worden. De samenstelling van deze routes is gebeurd op basis van onderstaande prioriteiten;

1. Hoofdontsluitingswegen
2. Wijkontsluitingswegen
3. Busroutes
4. Brandweer, eerste hulpdienst

Verder kennen we bijzondere routes. Deze bijzondere routes worden alleen tijdens de dagdiensten gestrooid mits het strooimaterieel beschikbaar is. In de bijzondere routes wordt prioriteit gegeven aan;

1. Hellingen buiten reguliere strooiroutes
2. Bejaarden- en verzorgingscentra
3. Bushaltes
4. Industrieterreinen
5. Aanliggende fietspaden op bedrijventerreinen

Met de routing is zoveel als mogelijk rekening gehouden met de scholen, bejaarden- en verzorgingstehuizen. Uitgangspunt is dat alle inwoners van Venlo binnen 500 meter van hun woning een gestrooide route kunnen bereiken.

Fietspaden: Bij zowel preventief als ook bij curatief strooien worden alleen de primaire fietsroutes (fietsnetwerk raadbesluit 06-07-2005) gestrooid.

Wijzigen routes: Tijdens het strooiseizoen wordt geen enkele route gewijzigd. Elk strooiseizoen komen er verzoeken binnen om routes aan te passen of uit te breiden. Deze verzoeken worden meegenomen en afgewogen tijdens het vast stellen van de routes in de zomerperiode. Er wordt zeer kritisch afgewogen of er al alternatieven voor handen zijn en hoeveel en welke mensen er gebruik van maken. Voor elke uitbreiding moet extra budget gevraagd worden.

Verhuizing priklocatie Viecuri naar de Dolgaard

Vanaf maandag 2 september 2019 verhuist de VieCuri priklocatie van MFA De Schans naar Zorgkern De Dolgaard in Arcen. De openingstijden blijven ongewijzigd. De bloedafname vindt plaats op maandag en donderdag van 08.00 tot 08.45 uur.

Adresgegevens van de nieuwe locatie:
Zorgkern de Dolgaard
Kerkstraat 1
5944 AL Arcen

Zie hier ook de link van het nieuwsbericht op onze website: https://www.viecuri.nl/nieuws/2019/augustus/bloed-prikken-arcen-verhuist-naar-de-dolgaard/

Met vriendelijke groet,

Liset Spreuwenberg
Sr. Communicatieadviseur
Cluster Marketing, Communicatie en Verkoop

T: 077 – 320 5334
E: lspreuwenberg@viecuri.nl

W: www.viecuri.nl

Bericht vrijwilligerscentrale Venlo

In de maand september wordt er weer een leuk aanbod aan (gratis) workshops & waarderingsactiviteiten georganiseerd voor de Groot Venlose vrijwilliger en vrijwilligersorganisatie.

Voor meer informatie en inschrijven kunt u terecht op www.vrijwilligerscentralevenlo.nl onder ‘’cursusaanbod’’, via info@vrijwilligerscentralevenlo.nl of bel 077-3266666.

Simone Jacobs

T: 0651343240

M: swmc.jacobs@welkom.nu

W: www.vrijwilligerscentralevenlo.nl

F: www.facebook.com/vrijwilligerscentralevenlo