Hoog bezoek uit den Haag bekijkt mogelijkheden dijkversterking in Arcen

Vandaag was er, op uitnodiging van het Waterschap, hoog bezoek uit Den Haag. Beleidsbeslissers op watergebied kwamen kijken welke moeilijkheden én kansen de nieuwe norm voor dijkbescherming in Arcen oplevert. Wil Joosten en Cecile van den Kroonenberg waren namens de werkgroep dijkversterking van de dorpsraad uitgenodigd. Er is goed voor het voetlicht gebracht dat alles in het werk gesteld moet worden om de benodigde dijkhoogte voor Arcen zo laag mogelijk te houden, maar wel de wettelijk benodigde bescherming te bieden. Dit kan onder meer door de Maas meer ruimte te geven tegenover Arcen. Deze mensen kunnen beslissen over het geld dat daarvoor gereserveerd kan worden. Zij waren er ook van doordrongen dat de te bouwen waterkering recht moet doen aan het dorp en moet passen bij Arcen. Een vestingmuur als inspiratiebron, die tevens het contact met de maas in stand houdt, sprak hen wel aan. Om zaken nog eens goed na te lezen in de bus kregen ze allen een boekje mee met daarin de hoofdpunten. Het boekje is hier bijgevoegd. Klik hiervoor op de volgende woorden:   Arcen aan de Maas bezoek DG

Open inloop zoekt vrijwilligers

De open inloop is gevestigd in MFA “de Schans” en je treft er Arcenaren, vrijwilligers en professionals. Zoals de naam al zegt kun je binnenlopen voor een kop koffie, om te kaarten, te schilderen of een praatje te maken als je dat leuk vindt. Er is altijd wel iets te doen. De open inloop is op zoek naar vrijwilligers uit Arcen om een handje te helpen. Dat kan zijn om de koffie te verzorgen en een praatje te maken, te helpen met de kookclub, prijzen te kopen voor het kienen of het af en toe organiseren van activiteiten door het jaar heen. Er zijn heel veel tijden en mogelijkheden, ook als je je niet wilt vastleggen op een bepaalde dag. Heb je interesse? Bel dan Eefke Lommen van de open inloop op 06-52637912 of laat een bericht achter. Een vitaal Arcen maken we samen!

Woonwenz gaat bouwen aan de Wal!

De plattegrond van de huizen aan de Wal. De 3 paarse woningen zijn de eengezinswoningen, de 9 blauwe zijn de levensloopbestendige woningen. Links van het blauwe rijtje van 3 zijn de eigen parkeerplaatsen. Alle woningen hebben een achterom. Het is belangrijk om nu in te schrijven op www.thuisinlimburg.nl om in een later stadium direct voor de woningen in aanmerking te kunnen komen.

 

 

Verbinding!

De eerste bijeenkomst van de werkgroep verbinding is prima verlopen, er waren 16 personen aanwezig! We hebben gebrainstormd waar in Arcen behoefte aan is. De missie van de Dorpsraad Arcen is samenwerken aan een vitaal en gastvrij dorp, waar iedereen meetelt en meedoet. Er zijn een aantal concrete punten naar voren gehaald die we als eerste aanpakken:

  1. Verzamelen van informatie uit vorige overleggen en het DOP.
  2. Er moet één informatiepunt komen waar men terecht kan. Eventueel wordt de nieuwe locatie van de huisarts een optie. Er is al een informatiepunt van de gemeente in MFA de Schans, geopend op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur. Met vragen over wonen, welzijn, werk, inkomen, jeugd en zorg kunt u hier terecht. U kunt ook bellen: 077-760 06 31, alleen tijdens openingsuren.
  3. In september wordt gestart met een taalcafé.
  4. Er moet een  informatiepakket komen voor alle Arcenaren. Dit moet digitaal maar ook old school.
  5. Ondersteuning van de open inloop van het huis van de wijk, eerst publicitair.
  6. Woningbemiddeling voor Arcenaren, met het oog op de huizen aan de Wal.

Verder hebben we een heel aantal punten waar we de volgende vergadering verder over praten. Wordt vervolgd.