Wethouder Aldewereld ontvangt rapport toegankelijkheid dorp Arcen

             

Susanne Valckx en Toos Brands hebben een uitgebreid rapport samengesteld over de toegankelijkheid van Arcen. Het onderzoek kwam voort uit het DorpsOntwikkelingsPlan en werd gedaan namens de dorpsraad. De uitslag van dit onderzoek is in eerste instantie een constatering van feiten aan hand van de verzamelde informatie. Deze feiten zijn besproken met de geadviseerde en zijn niet bindend. Een aantal ondernemers heeft de tips direct omgezet in aanpassingen waarvoor hulde! Daarnaast heeft de wethouder aangegeven dat het rapport niet in la 24 terecht moet komen maar een aanknopingspunt moet zijn om zaken beter te doen. Een van de belangrijkste punten uit het rapport betrof MFA de Schans. Het gebouw is zeer NIET toegankelijk terwijl MFA de Schans een bindende factor moet zijn voor iedereen in Arcen. De MFA is onder andere de locatie van het huis van de wijk, bibliotheek, basisschool en vele andere activiteiten en eigendom van de gemeente. De wethouder heeft toegezegd dat aanpassingen op korte en langere termijn de aandacht krijgen. Het is een taak van de dorpsraad om hierop toe te zien en waar nodig aandacht te vragen. Uiteraard is het onderzoek beschikbaar voor iedereen via het archief van deze website maar vindt u ook hier.

Ontwerpatelier en omgevingswerkgroep van het Waterschap

Dinsdag 10 oktober waren er twee bijeenkomsten van het Waterschap: een ontwerpatelier Maasstraat en een omgevingswerkgroep. Beide bijeenkomsten hadden ongeveer dezelfde inhoud. Het proces werd uitgelegd, de faalkansberekeningen getoond en via een presentatie van Wil Joosten over een stadsmuur ging men over naar 3D tekeningen van een verdere uitwerking. De uitwerking was gebaseerd op een benodigde hoogte van 18.60 meter NAP en was gemaakt om de discussie op gang te brengen en verder te denken. Helaas zijn er geen plaatjes beschikbaar van de 3D uitwerking omdat het Waterschap bang is dat deze een eigen leven gaan leiden. De nadruk van de uitwerking lag op het grijpen van de kansen voor Arcen, waardoor bewoners aan de Maas hun belangen niet voldoende serieus genomen voelden worden. De kunst is het om beide zaken te verbinden en er samen uit te komen. Makkelijk zal dit echter niet worden.  Donderdag 12 oktober komt de werkgroep dijkversterking van de dorpsraad bij elkaar en gaat zich beraden over hoe verder. Een verslag hiervan volgt op deze website

Waterschap Limburg ontvangt gedeputeerde Geurts in Arcen

Vorige week donderdag heeft de Heer Geurts, gedeputeerde van de Provincie Limburg (mobiliteit, stedelijke ontwikkeling en toerisme), een werkbezoek gebracht aan Arcen. Het Waterschap Limburg had hem uitgenodigd om duidelijk te laten zien dat de opgave voor het Waterschap niet los kan worden gezien van het toerisme. Wil Joosten heeft namens de dorpsraad het idee om voort te borduren op een stadsmuur duidelijk gemaakt (zie foto). Bij de eventuele dijkverleggingen aan de zuid- en noordzijde van Arcen moet er rekening worden met het fietstoerisme. Potjes bij elkaar voegen om een zo goed mogelijke oplossing te realiseren voor Arcen is natuurlijk een goede zaak! Donderdag 23 november houdt het Waterschap de tweede infoavond voor alle Arcenaren.

Zakkenduuster

Van de gemeente Venlo hebben we bericht gekregen dat er op de Lingsforterweg, tegenover het voormalige café de Inaborg, 2 lantaarnpalen bijgeplaatst worden om de straat voldoende verlicht te krijgen. Het kost tijd en moeite maar het “zakkenduuster” gaat verdwijnen op deze weg. Het vasthoudende karakter van Thijs Reutelingsperger werpt zijn vruchten af, dank Thijs!