Wensbus in Arcen?

Maandag 2 november om 19.30 uur is er weer een bijeenkomst van de werkgroep Verbinding in MFA de Schans. Er zal onder andere een presentatie zijn over de Wensbus. Vervoer over korte afstanden voor een spotprijs en gerund door vrijwilligers. Zou een Wensbus nuttig zijn in Arcen en zo ja,  kunnen we dit samen opzetten? Heb je interesse en of ben je gewoon benieuwd wat dit inhoud? Kom dan naar deze avond, iedereen is welkom! De andere onderwerpen zijn het taalcafé, een insectenhotel en voedselbos en het rapport toegankelijkheid dorp Arcen. Natuurlijk vragen we ons ook af of er nog meer zaken zijn die wij kunnen realiseren. Samen werken aan een vitaal en gastvrij dorp!

Eerste zaterdag van de maand: Taalcafé

In het Taalcafé leer je nieuwe mensen kennen. Je praat ongedwongen met mensen, in het Nederlands. Het Taalcafé is voor iedereen die zijn of haar Nederlands wil verbeteren of anderen daarbij wil helpen. Onder het genot van een gratis kopje koffie of thee oefen je, op een leuke manier, samen de Nederlandse taal.

Het Taalcafé is telkens geopend op de eerste zaterdag van de maand, van 11.00 tot 12.30 uur in MFA de Schans, Burgemeester van Soest-Jansbekenplein 3 in Arcen. Meedoen met het Taalcafé is gratis en aanmelden is niet nodig. Het eerste taalcafé is zaterdag 4 November!

Paul Valckx en Monique van den Kroonenberg

 

Inventarisatie van belangen en wensen van de bewoners aan de Maas t.a.v. de dijkverzwaring

Op donderdag 2 november houdt de werkgroep dijkverzwaring van de dorpsraad samen met de stichting bewoners aan de Maas, een avond over de dijkverzwaring. Deze bijeenkomst vindt plaats van 19.30 tot 21.00 uur in MFA de Schans. De aanleiding voor de avond is als volgt. Het waterschap heeft tijdens de laatste bijeenkomst in Arcen 3D tekeningen gepresenteerd die in zeer slechte aarde vielen bij de bewoners aan de Maas. De tekeningen waren bedoeld als een kapstok om over verder te praten maar dit kwam op deze dag in het geheel niet uit de verf. Enkel de hakken in het zand zetten en zeggen dit wil ik niet is echter niet de manier om juiste kering op de juiste plek te krijgen. Wat willen de bewoners aan de Maas wel? Welke oplossing doet eer aan het karakter van Arcen? De bijeenkomst op 2 november is bedoeld om de belangen en wensen van de bewoners aan de Maas helder te krijgen en misschien wel een idee te krijgen hoe de kering vanuit het oogpunt van de bewoners uit moet komen te zien. In principe is iedere inwoner van Arcen welkom, maar het woord is aan de bewoners aan de Maas!

Het programma voor de avond:

1.      Inleiding

2.      Wat doet de stichting en wat doet de dorpsraad

3.      toelichting op het proces van het Waterschap

4.      Inventarisatie van de huisbezoeken langs de woningen aan de Maas

5.      Discussie over de uitkomsten

6.      Rondvraag

 

Werkgroep dijkversterking

Gisteravond is de werkgroep dijkversterking bij elkaar geweest. We hebben het ontwerpatelier en de omgevingswerkgroep van het Waterschap besproken en een pad uitgestippeld hoe we verder gaan. De belangrijkste punten:

Het waterschap meldde dat er consensus is in de Stuurgroep Noordelijke Maasvallei over het benodigde peil in Arcen van 18.60 meter NAP. Dit gaan we checken.

Het Waterschap liet een 3D tekening zien van een mogelijke oplossing, gemaakt in samenwerking met de gemeente Venlo. De dorpsraad was hier niet bij betrokken. Het was een tekening van een stadsmuur op 18.60 meter NAP die mogelijkheden biedt voor toerisme boven op de muur, aan de achterkant van de huizen aan de Schans/Raadhuisplein. Natuurlijk is een dergelijke tekening een beginnetje om over verder te praten maar dit is volkomen onacceptabel! Het toerisme moet NIET de ruimte krijgen op de door de tekening van het waterschap aangegeven plekken. De wandelpromenade en de plek zuid van de schanstoren  bieden mogelijkheden voor toerisme. Tevens zijn de zichtlijnen vanaf het dorp naar de Maas belangrijk om te behouden. Een voldoende brede wandelpromenade zou wellicht geschikt gemaakt kunnen worden voor fietsers maar ook mogelijkheden scheppen om de Sfeermarkten en Scrooge extra ruimte en cachet te geven. Tevens moet de promenade toegankelijk zijn voor nooddiensten. De brandweer kan dan aan de achterkant van de huizen aan de Maas komen en toegang voor Ambulance is ook geregeld. Hieronder een grove visualisatie van het idee van het Waterschap. De 3D tekeningen mochten we helaas niet hebben, vandaar dit knutselwerk. Vanuit de huizen is de Maas niet meer te zien en de onderste verdieping van La Tour Meuse zit in het donker. Dit kan echt niet!

De tekening van het Waterschap gaat het zeker NIET worden, maar hoe kan het dan wel worden? De werkgroep vindt dat er een gedragen voorstel vanuit het dorp moet komen hoe het wel kan. Hiertoe kan in samenwerking met de stichting belangengroep bewoners aan de Maas een bijeenkomst gehouden worden. Een muur op 18.60 meter wordt het niet maar een opdrijfbare kering van 10 meter hoog ook niet. Wat vinden de bewoners een acceptabele oplossing? Is een doorgetrokken muur vanaf La Tour Meuse tot en met Alt Arce een optie als deze 17 meter hoog wordt met een opdrijfbare kering van 1,6 meter? Hoe moet het gedeelte vanaf Alt Arce tot en met Vermunt er uit komen te zien? Hoe hoog mag de dijk worden en op welke plek kan deze komen? Het waterschap zegt bij een opdrijfbare kering aan de achterzijde 4 meter nodig te hebben om een nooddijk te kunnen bouwen indien de kering onverhoopt niet sluit. Wat is acceptabel voor het gedeelte van Vermunt tot aan de Kruisweg? Wat kan er nog aan peilhoogte gewonnen worden door veranderingen aan de Noordzijde van Arcen? Als we deze zaken helder kunnen krijgen hebben we iets tastbaars in de hand om richting Waterschap te gaan. De dorpsraad gaat in gesprek met de belangengroep bewoners aan de Maas om te kijken of we samen een voorstel kunnen doen. Natuurlijk doen we hier tijdens de openbare dorpsraad van woensdag 15 november uitgebreid verslag van.