Kleine verkeerswerken

De Dorps- en Wijkraden  van de gemeente Venlo mogen ieder jaar de gemeente voorstellen doen welke kleine verkeerswerken wenselijk zijn. Een aantal werken wordt daadwerkelijk uitgevoerd maar de meeste worden afgewezen. De dorpsraad Arcen heeft 2 kleine werken gehonoreerd gekregen. Andere zoals een apart wandelpad van de dienstingang van de kasteeltuinen naar de rotonde zijn afgewezen. De fietsers en voetgangers blijven elkaar in de weg zitten op dit gedeelte! Het pad wat er nu ligt is te smal voor een tweezijdig fietspad. Nu moeten er ook nog de wandelaars overheen!

De werken die wel gehonoreerd zijn:

-Deze week zijn de parkeerplaatsen tegenover Alt Arcen iets uitgebreid en veranderd, waardoor een los- en laadzone ontstaat. Vrachtauto’s hoeven dan niet (langdurig) op de straat te parkeren.

-Volgende week wordt de kruising Koestraat/Barones van Wijmarstraat aangepakt. De kasseien worden verwijderd, zodat er een gelijkwaardige kruising ontstaat. Dat betekent dat verkeer op de Barones richting MFA voorrang moet geven aan verkeer komend uit de Koestraat. Het verkeer op de Barones moest al voorrang verlenen aan verkeer van rechts uit de Lingsforterweg. 

 

Dijkwensen bewoners aan de Maas

Gisteravond was er een gezamenlijke avond van de dorpsraad en de stichting bewoners aan de Maas. Het doel was om de bewoners aan de Maas aan het woord te laten over de dijkversterking. Het Waterschap heeft in een eerder ontwerpatelier een voorstel voor een 18.60m hoge kering gedaan. Dit is voor de bewoners volstrekt onacceptabel. Maar wat willen de bewoners wel? De stichting heeft om dit helder te krijgen, een uitgebreide enquête gehouden onder de bewoners van de verschillende deeltrajecten. De resultaten waren voor alle trajecten zeer duidelijk. Hierboven een plaatje met de oude kering (groen) en de plek van de nieuwe kering (rood) van het deeltraject Schanstoren-Alt Arce. De dorpsraad heeft geopperd om van dit gedeelte een vestingmuur te maken en de promenade te vernieuwen. Hieronder de resultaten voor de enquête van dit deeltraject. Deze grafiek behoeft enige uitleg. De linker helft zijn de resultaten van de bewoners van het betreffende traject, de rechter helft zijn de resultaten van de andere bewoners aan de Maas over dit traject. Rood is zeer onwenselijk, groen zeer wenselijk en oranje zit er tussen in.

Dan een uitleg over de verschillende keuzes:

1a. Muur 18,6 m met wandelpromenade boven op de muur en beneden aan de Maas.

1b. Muur 16,1 m  een glaswand van 2,5 m hoog. Wandelpromenade boven op de muur en beneden aan de Maas.

1c. Muur 16,1 m met opdrijvend dijk van 2,5M hoog. Wandelpromenade boven op de muur en beneden aan de Maas.

1d. Muur 16,1 m met een glaswand van 2,5 m hoog. Wandelpromenade alleen beneden.

1e. Muur van 16,1 m met opdrijvende dijk van 2,5 m hoog. Wandelpromenade alleen beneden.

1f. Muur van 16,1 m met opdrijvende dijk van 2,5 m hoog. Doorsteekjes naar de wandelpromenade die alleen beneden is.

De grafiek laat duidelijk zien dat 1e en 1f onder de bewoners van het betreffende traject zeer sterk de voorkeur hebben. De bewoners van de andere trajecten hebben een sterke voorkeur voor 1f en zijn verdeeld over 1e.

Ook voor de andere trajecten is deze enquête gehouden. De resultaten zijn door de stichting naar het Waterschap gemaild. Tijdens het volgende ontwerpatelier van het Waterschap zullen de stichting en de dorpsraad aandacht vragen voor deze enquête. Tijdens de avond werd ook nog geopperd dat de demontabele wanden niet vergeten mogen worden en ook een slurf die zich vult met water behoort tot de mogelijke oplossingen. De plaatjes zijn gemaakt door Han Soethoudt van de Stichting bewoners aan de Maas.

Wensbus in Arcen?

Maandag 2 november om 19.30 uur is er weer een bijeenkomst van de werkgroep Verbinding in MFA de Schans. Er zal onder andere een presentatie zijn over de Wensbus. Vervoer over korte afstanden voor een spotprijs en gerund door vrijwilligers. Zou een Wensbus nuttig zijn in Arcen en zo ja,  kunnen we dit samen opzetten? Heb je interesse en of ben je gewoon benieuwd wat dit inhoud? Kom dan naar deze avond, iedereen is welkom! De andere onderwerpen zijn het taalcafé, een insectenhotel en voedselbos en het rapport toegankelijkheid dorp Arcen. Natuurlijk vragen we ons ook af of er nog meer zaken zijn die wij kunnen realiseren. Samen werken aan een vitaal en gastvrij dorp!