Zienswijze NRD door Dorpsraad en Stichting

De afgelopen weken hebben de dorpsraad en de stichting samen gewerkt aan een zienswijze op de NRD van het dijktraject Arcen. Er zijn echt ontzettend veel uren werk in gestoken, maar het resultaat mag er zijn! Het is een gedragen en gefundeerde zienswijze geworden, die vooral duidelijk laat zien dat een eiland om de brouwerij geen verstandige optie is. Op initiatief van de dorpsraad hebben de brouwerij en de eigenaren van de omliggende bebouwing ook elk een eigen zienswijze ingediend. Binnenkort volgt meer nieuws.

De zienswijze is vooral gericht op het corrigeren van fouten en het aanvullen van onvolledigheden in de NRD. We zoeken binnenkort de publiciteit op met de juiste aanpak van de dijkversterking. De ingediende zienswijze kunt u hier  vinden. Het lijkt een groot document maar zonder de bijlagen zijn het slechts 7 pagina’s. Erg interessant!

Dank voor de opkomst

Afgelopen donderdag was er in MFA de Schans een bijeenkomst van de stichting bewoners aan de Maas en de dorpsraad over de dijkversterking. De opkomst was groot waarvoor dank! We zijn beland in de eerste stap van het formele proces. Er was nog niet heel veel concreets te melden maar het wordt wel steeds tastbaarder. Han Soethoudt heeft een presentatie gegeven over zijn rapport Benodigde Dijkhoogte Arcen waar hij zeer veel tijd in heeft gestoken. Dit rapport zal binnenkort op deze website verschijnen. Er was ook nog input van de aanwezigen op zaken die aangevuld kunnen worden in de NRD. Wat er nu niet in komt wordt ook niet meer mee genomen! Er is voor een ieder tijd tot 11 april om een zienswijze (bezwaar/aanvulling) in te dienen bij de provincie. Hoe dit moet staat in een eerder bericht. De dorpsraad en de stichting zullen gezamenlijk een zienswijze indienen welke t.z.t. op deze website zal verschijnen.

De presentatie die deze avond gegeven werd vindt u  hier.