Werkgroep dijkversterking

Gisteravond is de werkgroep dijkversterking bij elkaar geweest. We hebben het ontwerpatelier en de omgevingswerkgroep van het Waterschap besproken en een pad uitgestippeld hoe we verder gaan. De belangrijkste punten:

Het waterschap meldde dat er consensus is in de Stuurgroep Noordelijke Maasvallei over het benodigde peil in Arcen van 18.60 meter NAP. Dit gaan we checken.

Het Waterschap liet een 3D tekening zien van een mogelijke oplossing, gemaakt in samenwerking met de gemeente Venlo. De dorpsraad was hier niet bij betrokken. Het was een tekening van een stadsmuur op 18.60 meter NAP die mogelijkheden biedt voor toerisme boven op de muur, aan de achterkant van de huizen aan de Schans/Raadhuisplein. Natuurlijk is een dergelijke tekening een beginnetje om over verder te praten maar dit is volkomen onacceptabel! Het toerisme moet NIET de ruimte krijgen op de door de tekening van het waterschap aangegeven plekken. De wandelpromenade en de plek zuid van de schanstoren  bieden mogelijkheden voor toerisme. Tevens zijn de zichtlijnen vanaf het dorp naar de Maas belangrijk om te behouden. Een voldoende brede wandelpromenade zou wellicht geschikt gemaakt kunnen worden voor fietsers maar ook mogelijkheden scheppen om de Sfeermarkten en Scrooge extra ruimte en cachet te geven. Tevens moet de promenade toegankelijk zijn voor nooddiensten. De brandweer kan dan aan de achterkant van de huizen aan de Maas komen en toegang voor Ambulance is ook geregeld. Hieronder een grove visualisatie van het idee van het Waterschap. De 3D tekeningen mochten we helaas niet hebben, vandaar dit knutselwerk. Vanuit de huizen is de Maas niet meer te zien en de onderste verdieping van La Tour Meuse zit in het donker. Dit kan echt niet!

De tekening van het Waterschap gaat het zeker NIET worden, maar hoe kan het dan wel worden? De werkgroep vindt dat er een gedragen voorstel vanuit het dorp moet komen hoe het wel kan. Hiertoe kan in samenwerking met de stichting belangengroep bewoners aan de Maas een bijeenkomst gehouden worden. Een muur op 18.60 meter wordt het niet maar een opdrijfbare kering van 10 meter hoog ook niet. Wat vinden de bewoners een acceptabele oplossing? Is een doorgetrokken muur vanaf La Tour Meuse tot en met Alt Arce een optie als deze 17 meter hoog wordt met een opdrijfbare kering van 1,6 meter? Hoe moet het gedeelte vanaf Alt Arce tot en met Vermunt er uit komen te zien? Hoe hoog mag de dijk worden en op welke plek kan deze komen? Het waterschap zegt bij een opdrijfbare kering aan de achterzijde 4 meter nodig te hebben om een nooddijk te kunnen bouwen indien de kering onverhoopt niet sluit. Wat is acceptabel voor het gedeelte van Vermunt tot aan de Kruisweg? Wat kan er nog aan peilhoogte gewonnen worden door veranderingen aan de Noordzijde van Arcen? Als we deze zaken helder kunnen krijgen hebben we iets tastbaars in de hand om richting Waterschap te gaan. De dorpsraad gaat in gesprek met de belangengroep bewoners aan de Maas om te kijken of we samen een voorstel kunnen doen. Natuurlijk doen we hier tijdens de openbare dorpsraad van woensdag 15 november uitgebreid verslag van.

 

 

Wethouder Aldewereld ontvangt rapport toegankelijkheid dorp Arcen

             

Susanne Valckx en Toos Brands hebben een uitgebreid rapport samengesteld over de toegankelijkheid van Arcen. Het onderzoek kwam voort uit het DorpsOntwikkelingsPlan en werd gedaan namens de dorpsraad. De uitslag van dit onderzoek is in eerste instantie een constatering van feiten aan hand van de verzamelde informatie. Deze feiten zijn besproken met de geadviseerde en zijn niet bindend. Een aantal ondernemers heeft de tips direct omgezet in aanpassingen waarvoor hulde! Daarnaast heeft de wethouder aangegeven dat het rapport niet in la 24 terecht moet komen maar een aanknopingspunt moet zijn om zaken beter te doen. Een van de belangrijkste punten uit het rapport betrof MFA de Schans. Het gebouw is zeer NIET toegankelijk terwijl MFA de Schans een bindende factor moet zijn voor iedereen in Arcen. De MFA is onder andere de locatie van het huis van de wijk, bibliotheek, basisschool en vele andere activiteiten en eigendom van de gemeente. De wethouder heeft toegezegd dat aanpassingen op korte en langere termijn de aandacht krijgen. Het is een taak van de dorpsraad om hierop toe te zien en waar nodig aandacht te vragen. Uiteraard is het onderzoek beschikbaar voor iedereen via het archief van deze website maar vindt u ook hier.

Ontwerpatelier en omgevingswerkgroep van het Waterschap

Dinsdag 10 oktober waren er twee bijeenkomsten van het Waterschap: een ontwerpatelier Maasstraat en een omgevingswerkgroep. Beide bijeenkomsten hadden ongeveer dezelfde inhoud. Het proces werd uitgelegd, de faalkansberekeningen getoond en via een presentatie van Wil Joosten over een stadsmuur ging men over naar 3D tekeningen van een verdere uitwerking. De uitwerking was gebaseerd op een benodigde hoogte van 18.60 meter NAP en was gemaakt om de discussie op gang te brengen en verder te denken. Helaas zijn er geen plaatjes beschikbaar van de 3D uitwerking omdat het Waterschap bang is dat deze een eigen leven gaan leiden. De nadruk van de uitwerking lag op het grijpen van de kansen voor Arcen, waardoor bewoners aan de Maas hun belangen niet voldoende serieus genomen voelden worden. De kunst is het om beide zaken te verbinden en er samen uit te komen. Makkelijk zal dit echter niet worden.  Donderdag 12 oktober komt de werkgroep dijkversterking van de dorpsraad bij elkaar en gaat zich beraden over hoe verder. Een verslag hiervan volgt op deze website

Waterschap Limburg ontvangt gedeputeerde Geurts in Arcen

Vorige week donderdag heeft de Heer Geurts, gedeputeerde van de Provincie Limburg (mobiliteit, stedelijke ontwikkeling en toerisme), een werkbezoek gebracht aan Arcen. Het Waterschap Limburg had hem uitgenodigd om duidelijk te laten zien dat de opgave voor het Waterschap niet los kan worden gezien van het toerisme. Wil Joosten heeft namens de dorpsraad het idee om voort te borduren op een stadsmuur duidelijk gemaakt (zie foto). Bij de eventuele dijkverleggingen aan de zuid- en noordzijde van Arcen moet er rekening worden met het fietstoerisme. Potjes bij elkaar voegen om een zo goed mogelijke oplossing te realiseren voor Arcen is natuurlijk een goede zaak! Donderdag 23 november houdt het Waterschap de tweede infoavond voor alle Arcenaren.