Inloopavond nieuwe busroute

De busroute gaat veranderen in Arcen. De bus zal niet meer door het centrum gaan maar over de provinciale weg. Daarom organiseert de Provincie Limburg samen met Arriva en de gemeente Venlo een inloopavond waar u terecht kunt met uw reacties, vragen en/of opmerkingen over de nieuwe busroute. De inloopavond is op woensdag 6 juli 2022 tussen 19:00-21:00 in MFA De Schans. Vooraf aanmelden is niet verplicht maar heeft wel de voorkeur via: ovdesk@prvlimburg.nl.

Voor verdere vragen en/of informatie kunt u contact opnemen met de heer Ravesteijn of de heer Jongen via ovdesk@prvlimburg.nl. De uitnodigingsbrief van de provincie staat hier onder.

AZLN negeert problemen in Arcen

Op 20 mei is er een gesprek geweest met Gemeente Venlo en de heer Bogaerts van de Ambulance Zorg Limburg Noord (AZLN). Het was een prettig gesprek, veel vriendelijker van aard dan de mailwisselingen die we tot nu toe met AZLN hebben gehad. Er werden echter NUL concrete verbeteringen voor de ambulancezorg in Arcen aangedragen terwijl we 4 maanden op een gesprek hebben gewacht omdat AZLN de oplossingsrichtingen verder moest uitwerken. Enkel algemeenheden hoe een ambulancezorg functioneert en welke algemene verbetermogelijkheden er zijn zoals de inzet van een rapid responder kwamen aan bod.

In het gesprek werd ook gesproken over het niet willen geven van de prestatiecijfers van Arcen door AZLN. De nota goede ambulancezorg zegt dat er openheid moet zijn naar huidige en toekomstige klanten. De dorpsraad Arcen vertegenwoordigd een groot aantal huidige en toekomstige klanten van AZLN. Daarom verwachten wij alsnog de cijfers per kwartaal te krijgen van de prestaties van A1 ritten en wel het percentage dat binnen 15 minuten aanwezig is en de gemiddelde rijtijd. Deze cijfers zijn in het kwaliteitsbewakingssysteem gewoon beschikbaar. In de huidige tijd getuigt het van good governance indien AZLN open is over de prestaties en deze niet probeert achter te houden. Uit de cijfers is zeer duidelijk gebleken dat met de verplaatsing van de ambulancepost van Well naar Bergen de prestaties van de A1 ritten naar Arcen significant is verslechterd. Het aantal ritten dat binnen 15 minuten ter plekke is, zakte van 69% naar 51% en de pure rijtijd is met bijna 3 minuten toegenomen.

Als vervolg op het gesprek heeft de dorpsraad op 24 mei een mail gestuurd naar de heer Bogaerts met de vraag welke concrete maatregelen AZLN gaat nemen om de ambulancezorg voor Arcen te verbeteren. Tot nu toe is er nog geen enkele reactie geweest waaruit blijkt dat AZLN de problemen in Arcen nog steeds niet serieus neemt. We gaan een stapje hoger en nemen contact op met de zorgverzekeraars om de ambulancezorg in Arcen te verbeteren. De mensen uit Arcen hebben recht op goede zorg!

Verduurzaming

Namens de gemeente Venlo heeft Bas van den Akker vorige week tijdens de openbare dorpsraad een presentatie gegeven over verduurzaming. Het was een interessante uitleg over de zeer uiteenlopende mogelijkheden die er bestaan. Afkoppelen regenwater, duurzaamheidscoach aan huis, groene daken, regeling aanschaf zonnepanelen, warmtebeelden laten maken en nog veel meer. Hieronder een aantal links waar je zelf informatie kunt opzoeken en een verkorte versie van de presentatie van Bas.

www.morgeninvenlo.nl

https://www.morgeninvenlo.nl/goedeburen/

www.duurzaambouwloket.nl/venlo

www.milieucentraal.nl

www.duurzaamthuislimburg.nl

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde

https://www.morgeninvenlo.nl/nieuws/met-gemak-zon-op-je-dak/