Dorpsraad buitenspel?!

Er wordt gewerkt aan het voet- fietspad langs de kasteeltuinen. De dorpsraad is al jaaaaren in gesprek met de gemeente om er een apart voetpad langs te leggen. Het huidige voet-fietspad is volgens de normen zelfs te smal voor alleen een tweezijdig fietspad. De Kasteeltuinen hebben toegezegd grond ter beschikking te willen stellen voor een voetpad. De gemeente hoefde het alleen maar uit te voeren. Het antwoord van de gemeenteambtenaren op de vraag voor een voetpad was echter dat het niet dringend genoeg was en het niet ging gebeuren. Meer kon de dorpsraad niet doen. Met tegenzin werd het plan in de ijskast gezet.

Tot onze verbazing wordt het pad nu opnieuw bestraat. De dorpsraad wist van niks. Navraag bij de werkers leerde dat het pad weer net zo smal wordt. Had dit geld met het oog op de veiligheid niet beter besteed kunnen worden? Van enig overleg met de dorpsraad is in elk geval geen sprake geweest. Zo kunnen we er als dorpsraad beter van het speelveld lopen want we staan wéér buitenspel. De dorpsraad is benieuwd wat de VAR hier van zegt want het is in onze ogen onterecht. Het vertrouwen heeft in elk geval weer een flinke deuk opgelopen!

Bezoek gemeenteraad m.b.t. Dijkversterking

Vandaag heeft wethouder Pollux met een groot gedeelte van de gemeenteraad een bezoek gebracht aan Arcen. Men kwam voor de dijkversterking, maar de dorpsraad heeft ook de kastanjebomen en het parkeren onder aandacht gebracht van de raadsleden. We maakten een wandeling over de promenade langs de Maas waarbij de belangen van de bewoners aan de orde kwamen. Daarna volgde onder het genot van een kop soep nog een presentatie bij Hotel Arcen. Deze presentatie kunt u HIER vinden. Er werden vele vragen gesteld en toelichting gegeven door raadsleden, Marita Cals (Waterschap), Christine Jansen (gemeente Venlo), bewoners en door Han Soethoudt namens de belangenvereniging. Hierna volgde nog een ritje met de bus naar de brouwerij waar de raadsleden met eigen ogen konden zien dat de dijkteruglegging geen goed plan is. De ruimte tussen Landhuis de Barones en de Maasstraat is veel te krap om maar iets te kunnen betekenen voor de waterafvoer. €34 miljoen voor 3 cm winst is echt veel te weinig. De raadsleden kregen nog een boekje mee waarin ze op de terugweg nog eens goed de punten die van belang zijn voor Arcen konden doornemen.