Artikel in watervakblad H2O over de systeemmaatregel in Arcen

Het vakblad H2O is bedoeld voor alle waterprofessionals  in de hele waterwereld. De dorpsraad kreeg een verzoek om een interview te geven. Op de vraag waarom juist Arcen kwam als antwoord: “ik heb gegoogled en de eerste 10 hits waren allemaal over Arcen”. Dan doen we het schijnbaar goed als dorpsraad… Klik HIER om het artikel te lezen. De systeemmaatregel blijft een slecht plan. Het oorspronkelijke idee was logisch maar bij nadere uitwerking bleek dat enorm tegen te vallen. De rivier de ruimte geven door Hertogbroek en Lottum/Broekhuizerweerd levert veel meer op en zijn goedkoper!

systeemmaatregel is niet sober en doelmatig!

Het waterschap Limburg heeft een voorstel gedaan aan minister Cora van Nieuwenhuizen over de voorgenomen systeemmaatregel in Arcen Noord. Het voorstel bestaat uit een aantal rookgordijnen die we hier wegblazen. De systeemmaatregel is gewoonweg een slecht plan. Het is duur, levert weinig ruimte op voor de rivier en remt bedrijven zoals Hertog Jan in hun ontwikkeling. De systeemmaatregel is in het plaatje rood ingetekend en bestaat eigenlijk uit 2 gedeelten. De dorpsraad stelt voor om het belastinggeld sober en doelmatig te besteden en de groene lijn te volgen.

In Gebied 1 gaat bij de groene lijn enkel een klein hoekje van de huidige dijk af om deze te stroomlijnen. Deze dijk functioneert goed bij hoog water en zorgt er voor dat er geen opstuwing plaats vindt. Tevens hoeven de kassen langs de Maasstraat niet opgekocht te worden wat weer geld spaart. De dijkteruglegging zoals het waterschap die voorstelt levert een onnatuurlijke uitstulping op die bij hoog water met een sterke stroming veel problemen veroorzaakt! Tevens wordt er geld verspild door het opkopen van de kassen langs de Maasstraat.

Gebied 2 doet echt helemaal niets voor het peil in de rivier door de hoge grond die rivier-afwaarts pal achter deze strook ligt. In deze hoge grond liggen de resten van een romeinse villa waardoor deze niet geroerd mag worden. Het gebied is wel van economisch belang voor de bedrijven die er liggen. Er ligt een paardendrafbaan en het biedt de Hertog Jan brouwerij mogelijkheden tot uitbreiden met bijvoorbeeld een bezoekerscentrum.

Samengevat doet de systeemmaatregel niets voor peilverlaging van de Maas en is de oppervlakte die gewonnen wordt met 19 Ha relatief klein. De systeemmaartregel is met €20 miljoen erg duur en beperkt Hertog Jan en de omliggende bedrijven in hun groei. Onze oproep is om het dijktraject te optimaliseren en géén systeemmaatregel te doen!

De systeemmaatregel Arcen is een slecht plan!