Wie o wie?

Vorige week zijn er 2 bomen omgezaagd op speelpark ’t Wijdtveld. Deze bomen gaven schaduw aan de picknickbankjes die er staan. Erg jammer dat ze weg zijn. De dorpsraad heeft het terrein in bruikleen van de gemeente maar weet van niks. De gemeente zegt ook geen opdracht te hebben gegeven. Daarom wil de dorpsraad aangifte doen van illegale bomenkap maar eerst zo veel mogelijk informatie verzamelen. Wie kan ons helpen? Stuur een mailtje naar info@dedorpsraadarcen.nl als je meer weet. Dank!

Vervolg Ambulance

Gisteren was er aandacht bij omroep Venlo voor de lange aanrijtijden van Ambulances in Arcen. Klik HIER om “Het Nedinscoplein” te bekijken., het eerste item gaat over Arcen. Ambulancezorg Limburg-Noord wil jammer genoeg niet met de dorpsraad in gesprek. Daarom is er een brief naar wethouder Schatorj√© gegaan met het verzoek om in gesprek te gaan met de Ambulancezorg Limburg-Noord om de aanrijtijden te verbeteren.

Overleg Hoogwater

Gisteravond is een delegatie uit Arcen in gesprek geweest met de gemeente Venlo, Veiligheidsregio Limburg-Noord en waterschap Limburg om te spreken over het hoogwater van juli 2021. Arcen werd vertegenwoordigd door Chris Reutelingsperger, Wil Joosten, Ton Drissen, Lex van Marcke en Cecile van den Kroonenberg.

Het was een constructief gesprek waar de ervaringen aan bod kwamen tijdens het hoogwater. Positief en negatief wel te verstaan. De knelpunten werden besproken maar ook de saamhorigheid die een hoogwater met zich meebrengt. Er lopen op dit moment evaluaties binnen gemeente, veiligheidsregio en waterschap die binnenkort worden afgesloten. De evaluatie die in Arcen is gemaakt wordt daarin meegenomen. Onze evaluatie kun je op deze website vinden onder het kopje “archief”

Er werd tijdens het gesprek ook vooruitgelopen op de uitkomsten van de evaluaties. Het hoogwaterplan uit 1994 is met de samenvoeging van Arcen bij de gemeente Venlo verloren gegaan. Er zal nu een nieuw hoogwaterplan moeten komen waarin Arcen specifiek wordt benoemd. De gemeente wil graag dat de bewoners van elke woning weten wat er moet gebeuren als er hoogwater dreigt. Ook zullen er wat betreft coördinatie en communicatie afspraken worden gemaakt met een groep uit Arcen zodat duidelijk is wie wat doet. Als deze afspraken duidelijk zijn kan er binnen Arcen een plan worden gemaakt om op dorpsniveau duidelijk te krijgen hoe we de zaken aanpakken.

Het klinkt allemaal nog erg theoretisch en erg ver weg maar de goede intenties zijn aanwezig. Het zal nog een flinke klus zijn om deze plannen gestalte te geven. Tot de dijkversterking in Arcen gereed is moeten we echter wel een plan hebben. We hopen dan ook dat de gemeente Venlo haar uiterste best zal doen om op korte termijn in overleg te gaan met ons om de eerste zaken op papier te krijgen: AKTIE!

Openbare Dorpsraad van 25 november gaat NIET door!

Wegens de oplopende coronabesmettingen hebben wij gisteren besloten om de openbare dorpsraad van 25 november NIET door te laten gaan. De dorpsraad van september gaf ons weer hoop en energie na een lange periode zonder direct contact, maar het ontlasten van de ziekenhuizen is van een veel groter belang. Wij zullen proberen om via onze digitale kanalen en de Maasdorpen proberen om iedereen op de hoogte te houden van de verschillende ontwikkelingen en staan altijd open voor feedback. De volgende openbare dorpsraad staat gepland op 9 februari. Hopelijk kunnen we dan weer fysiek bij elkaar komen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Dorpsraad Arcen