De vlag kan weer uit!

Deze week hebben de Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg besloten om € 0,5 miljoen bij te dragen aan de zelfsluitende kering in Arcen. Eerder heeft de gemeente Venlo een zelfde bedrag gereserveerd. Zo is de zelfsluitende kering weer een stap dichterbij gekomen. Een goede bescherming met minimale aantasting van de leefomgeving is wat Arcen graag wil. Het doel is in zicht!

Stichting bewoners aan de Maas                                                            Dorpsraad Arcen

Paul Hermsen                                                                                          Cecile van den Kroonenberg

Ambulancezorg speelt verstoppertje

We maken ons nog steeds zorgen om de aanrijtijden voor Ambulances naar Arcen. Vandaag kregen we eindelijk antwoord op onze vraag aan de Ambulancezorg of we de werkelijke aanrijtijden konden krijgen. Het antwoord:

“U vraagt specifiek naar de werkelijke aanrijtijden van de A1 ritten in Arcen in 2020 en 2021. Helaas is het niet mogelijk om op individuele vragen in te gaan, daar persoonlijke interpretaties mogelijk geen recht doen aan het totaalbeeld. We berusten ons op de formele informatiekanalen aan de zorgverzekeraars, NZa en gemeenten en verwijzen u daarom terug naar Gemeente Venlo.”

We gaan er van uit dat het antwoord van de ambulancezorg betekent dat de wettelijk verplichte 15 minuten niet worden gehaald voor Arcen. De mail naar de gemeente Venlo is reeds onderweg. De lange aanrijtijden spelen vooral sinds de ambulancepost in Well is opgeheven.

Concept evaluatie

We zijn zeer dankbaar dat Arcen tijdens het hoogwater in juli, binnendijks droog is gebleven. Mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers zijn we er in geslaagd het water buiten te houden. De manier waarop had echter veel efficiënter gemoeten. Veel mensen in Arcen hadden het gevoel dat we er alleen voorstonden. De dorpsraad wil zich wijden aan een evaluatie om de volgende keer beter voorbereid te zijn.

Deze concept evaluatie wordt alvast naar de gemeente Venlo, Waterschap Limburg en de Veiligheidsregio Limburg Noord gestuurd maar dat betekent niet dat deze al definitief is. Inwoners kunnen via dedorpsraadarcen@gmail.com aanvullingen voorstellen. Let op, dit is een ander mailadres dan standaard voor de dorpsraad. Verder zal de concept evaluatie worden behandeld tijdens de openbare dorpsraad van 30 september. Indien er behoefte is aan een nog meer uitgebreide toelichting kan er een aparte evaluatiebijeenkomst worden gerealiseerd.

Stormloop aanmeldingen Antikraak

De dorpsraad heeft 38 mails gekregen van mensen die interesse hebben om antikraak te gaan wonen aan de Dunantstraat, soms met 2 personen. De gegevens zijn doorgegeven aan Woonwenz en zij verzorgen de verdere communicatie. De overweldigende belangstelling laat wel zien dat er een groot tekort is aan starterswoningen in Arcen. De dorpsraad dringt er sterk op aan dat er nu de bouwplannen gemaakt worden voor als de woningen in 2022 daadwerkelijk gesloopt worden. Een 10 jarig gat in het dorp als destijds op de Wal moet worden voorkomen.