Respons enquête geweldig!

Hartelijk dank voor de 376 reacties op de nulmeting van de verkeersproef met eenrichtingsverkeer en wijziging bus-route. Het geeft aan dat veel mensen zich betrokken voelen bij het onderwerp.

Veel reacties gingen over het tijdstip van de proef en die is niet ideaal. Daar is nog de sneeuw bijgekomen. De roep om aanpassingen speelt al langere tijd. Als we dit jaar nog iets willen verbeteren dan moet er nu actie ondernomen worden. Het verkeer zal geleidelijk aan drukker worden zodat men de ontwikkelingen goed kan waarnemen.

Na de proef komt er weer een enquête en kunt u uw mening geven. Alle belangen zullen goed tegen elkaar worden afgewogen en vervolgens wordt de eindconclusie opgemaakt. Hopelijk kunnen we de resultaten ook nog in een Openbare Dorpsraad bespreken.

Samen op naar een veilig en leefbaar Arcen!

de Werkgroep Verkeer

Proef eenrichtingsverkeer en bus-route van Start!

Vandaag is de verkeersproef met eenrichtingsverkeer en wijziging van de bus-route van start gegaan! Een gedeelte van Raadhuisplein/Maasstraat en de Graaf is eenrichtingsverkeer geworden. De Koestraat is van rijrichting veranderd en de bushalte voor Arcen is nu bij “de Kei”. De proef zal ongeveer 5 weken duren. De hele uitleg vindt u hier onder.

Proef eenrichtingsverkeer en OV.

De werkgroep verkeer van de Dorpsraad Arcen heeft zich gebogen over de verkeerssituatie in het centrum van Arcen. Dit om de bereikbaarheid en doorstroming te bevorderen waardoor de verkeersveiligheid wordt verbeterd. Daarnaast wordt beoogd het doorgaand verkeer te ontmoedigen. Er is met de gemeente Venlo een plan opgesteld dat als verkeersproef uitgevoerd gaat worden. Vóór dat de proef wordt uitgevoerd moet er een nulmeting worden gedaan. Daar hebben wij uw hulp voor nodig. U kunt de nulmeting HIER vinden. Help mee en vul deze enquête in vóór 8 februari. Deze enquête is anoniem.

De verkeersproef houdt in dat gedurende 5 weken de verkeerssituatie anders wordt ingericht om inzicht te krijgen in de verkeersstromen, verkeersdruk en mogelijke knelpunten. Inmiddels zijn al verkeerstellingen verricht. In de verkeersproef wordt het verkeer in het smalste stuk van de doorgaande centrumweg eenrichtingsverkeer. Ook zal tijdens deze proef de bushalte worden verplaatst en zal er een gedeeltelijk verbod zijn voor vrachtauto’s. Na de proef zal er weer een enquête volgen. De volledige omschrijving van de verkeersproef vindt u hier beneden.

Beleidsplan Parkeren

Gisteren is de Dorpsraad samen met Kasteeltuinen en Smaakvol Arcen door de gemeente Venlo bijgepraat over de parkeervisie die er voor Arcen is gemaakt. Helaas is er nog geen geld gereserveerd om dit jaar al veel zaken uit de visie te realiseren. Er wordt wel volop ingezet om dat wel voor 2022 voor elkaar te krijgen.

De parkeervisie voor Arcen is opgenomen in een beleidsplan parkeren voor de hele gemeente Venlo. Een nadeel is de vertraging die dit oplevert omdat er voor de andere dorpen en wijken nog onderzoek moet worden gedaan. Arcen zal wel als een pilot worden gebruikt. Een voordeel is dat de visie een beleidsplan met een gedegen onderbouwing is geworden en in de conceptbegroting 2022 zal worden opgenomen.

De volgende stap in het beleidsplan is het starten van een parkeerpanel. Dit panel zal bestaan uit een aantal inwoners van Arcen die hun mening kunnen geven. De gemeente heeft reeds een aantal deelnemers maar kan er nog enkele toevoegen. Je kunt je hiervoor tot en met 28 januari opgeven door een mailtje te sturen naar info@dedorpsraadarcen.nl. Indien nodig zal de gemeente een selectie maken.