Start werkgroep verbinding

De werkgroep verbinding wordt weer opgestart door de dorpsraad en misschien heb jij wel interesse om deel te nemen?! Onze eerste bijeenkomst is op donderdag 22 september om 20.30 uur in MFA de Schans. Laat s.v.p. even weten of je wel of niet komt door een mailtje te sturen naar info@dedorpsraadarcen.nl Bert Janssen wordt voorzitter van de werkgroep en zal proberen de zaak goed aan het rollen te krijgen. Pieter van de Rijdt zal namens de gemeente Venlo aanwezig zijn.

Doel van de bijeenkomst is inventariseren en bepalen hoe we verder gaan. De dorpsraad ziet deze werkgroep als het smeermiddel tussen de inwoners en de verschillende instanties. Vaak kunnen mensen zelf allerlei zaken regelen maar soms is er iets hulp nodig. Ook het signaleren van tekortkomingen ziet de dorpsraad als een doel. Waar krijgt deze werkgroep zoal mee te maken? Communicatie, welkomstpakket voor nieuwe Arcenaren, algemene hulpdienst, afstemmen activiteiten, vervoer op maat, deelauto, vrijwilligerspool en misschien nog veel meer! Heb je ideeën en wil je meepraten? Kom dan naar deze bijeenkomst! Weet je anderen die mogelijk interesse hebben? Maak hen er op attent, iedereen is welkom.

BBQ 14 september

Op woensdag 14 september houdt de dorpsraad een BBQ met aansluitend een openbare vergadering in MFA de Schans. De BBQ is tussen 18 en 20 uur en deelname kan alleen op uitnodiging. De vergadering begint om 20 uur en is voor iedereen te bezoeken. De door Frans Raijer verzorgde BBQ wordt deels betaald door subsidie “Venlo mien hert” en deels door de dorpsraad.

Tijdens de laatste openbare dorpsraad heeft iedere aanwezige een uitnodiging ontvangen voor de BBQ. Was je deze keer verhinderd maar ben je normaal gesproken wel van de partij, dan kun je alsnog een uitnodiging ophalen bij Cecile van den Kroonenberg, Kerkstraat 24. Dit kan tot 1 augustus. Mocht je een uitnodiging hebben maar toch verhinderd zijn, dan graag het kaartje in de brievenbus deponeren op voorgaand adres, zodat we niet onnodig veel spullen bestellen.

Tijdens de aansluitende openbare dorpsraad willen we laten zien wat er met het Dorps Ontwikkelings Plan (DOP) is gedaan. Tevens willen we graag starten met een nieuw DOP dat in 2024 klaar moet zijn. Het huidige DOP is op deze site onder het kopje “archief” te vinden. Aansluitend zullen we de werkgroepen en hun leden presenteren en volgt er een stand van zaken. Daarna begint de derde helft en kunnen we gezellig napraten.