Hekken op de Wal

De bouw van de huizen aan de Wal verloopt gestaag. De afspraak met Heijmans was dat de hekken op de Wal zo spoedig als mogelijk verwijderd zouden worden. Reeds enige weken is de Wal echter leeg terwijl de hekken er nog staan. Navraag bij Heijmans leert dat zij de gemeente hebben gevraagd om de hekken langer te mogen laten staan. De gemeente heeft dit toegestaan omdat er nog geen klachten waren binnengekomen. De inwoners zijn hier echter niet over geïnformeerd, noch door de gemeente noch door Heijmans. Communicatiefoutje. Voor de zomervakantie worden de woningen opgeleverd. Dan zijn de hekken ook verwijderd.

Openbare Dorpsraad

Afgelopen woensdag was de openbare dorpsraad weer goed bezocht. Voor een volle zaal werd er iets te laat begonnen door kabelproblemen. Na een verslag door de verschillende werkgroepen werd er een brief voorgelezen over de Klosterhoaf. Er komen 24 studio´s voor 24 uurs zorg in het huidige gebouw. Indien de vergunningen rond zijn volgt er meer nieuws. Door Hedwig van Baalen werd er een presentatie gegeven over de herplanting van de bomen aan de Maassstraat. Deze presentatie is  HIER  te downloaden. Na de pauze kreeg Loek Backes de ruimte om een aantal foto´s te laten zien over de parkeerproblemen in Arcen. Aansluitend gaf Jasper van der Beek een presentatie over de voortgang van de parkeervisie. Er werd volop gediscussieerd en iedereen kon zijn frustraties kwijt. Deze presentatie kunt u HIER bekijken. Na de presentatie werden contactgegevens uitgewisseld en tijdens het afsluitende drankje aan de bar leek er een nieuwe werkgroep verkeer te ontstaan. Hoe gaat dit verder?

Zienswijze op dijkverzwaring Venlo

De werkgroep dijkverzwaring van de dorpsraad heeft een zienswijze ingediend op de dijkverzwaringsplannen van de gemeente Venlo. Deze zienswijze is  HIER te downloaden. De strekking is dat er verder moet worden gekeken dan de grens van het project. De plannen Lottum-Boerkhuizerweerd en Hertogbroek zorgen voor peilverlaging tijdens hoogwater in Arcen, maar ook in Venlo! Binnenkort zal de nieuwe wethouder die belast is met de dijkversterking, Marij Pollux, kennismaken met de werkgroep van de dorpsraad en zich laten bijpraten over de plannen in Arcen

Zorg voor groene Smileys!

Deze week zijn er 2 zogenaamde Smileys, geplaatst op de Maasstraat. Deze blijven 3 weken hangen om weggebruikers bewust te maken van de snelheid waarmee men rijdt. Het uiteindelijke doel is om er voor te zorgen dat iedereen zich aan de snelheidslimiet van 30 KM per uur houdt. Later in het jaar zullen de Smileys te zien zijn op de Schans en daarna op de Barones van Wijmarstraat.