Krantenartikel was toch juist

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben een mededeling doen uitgaan met betrekking tot het eerste deel van de motie van Thea Jetten over de dijkversterking in Arcen: “Binnen een maand, middels de weergave van een tijdlijn met data waarop feitelijke informatie beschikbaar was, aan PS te rapporteren of de weergave in De Limburger correct was”. Helaas is deze mededeling gedaan zonder vooraf met de dorpsraad te spreken. Afgelopen woensdag zijn twee ambtenaren van de Provincie Limburg alsnog naar Arcen afgereisd om de mededeling te bespreken. We hadden een goed gesprek en kwamen tot de conclusie dat in de mededeling geen antwoord werd gegeven op de vraag van de motie. Indien de tijdlijn en feiten uit de mededeling naast het artikel worden gelegd, blijkt dat het artikel correct is en het antwoord ja had moeten zijn. De dorpsraad vindt dat er een correctie moet worden gedaan op de mededeling en alsnog het correcte antwoord aan PS moet worden gegeven. De dorpsraad heeft tevens enkele andere onvolkomenheden van de mededeling aangegeven. De Provincie gaat hiermee aan de slag.

Daarna hebben we een overleg gevoerd over Hertogbroek, wat deel twee van de motie betreft. De samenhang van Hertogbroek met de dijkversterking werd duidelijk en we constateerden dat er een totaalplan moet komen om het knelpunt bij het veer naar Broekhuizen op te lossen. Deze constatering is een eerste stapje in een lange weg.

Provinciale Staten laat Hertogbroek onderzoeken!

Uitslag van de stemming

Vanavond is in de Provinciale Staten een motie van Thea Jetten over de dijkversterking in Arcen in stemming gebracht. Met een overweldigende meerderheid werd deze aangenomen. De motie vraagt om een onderzoek naar de aantijgingen van de dorpsraad aan het waterschap dat deze de minister onjuist heeft geïnformeerd en naar een rapportage van de effectiviteit van plan Hertogbroek en of Hertogbroek kan dienen als alternatief voor de dijkteruglegging. Hieronder kunt u de hele motie downloaden. Dank Thea!

Systeemmaatregel ten koste van alles?

De systeemmaatregel Arcen lijkt een logische keuze. Het hydraulische knelpunt bij het veer naar Broekhuizen moet worden opgelost en dit kan door Waterschap Limburg worden uitgevoerd in combinatie met het HoogWaterBeschermingsProgramma. Nader onderzoek leert echter dat de systeemmaatregel het hydraulisch knelpunt niet oplost. Het door de dorpsraad Arcen aangedragen plan Hertogbroek doet dat wel. Na deze conclusie maakt het Waterschap een draai en zegt dat het oplossen van het knelpunt niet de reden is voor de systeemmaatregel, maar het behouden van winterbed. Het Waterschap gaat zelfs zo ver dat het onjuiste informatie verstrekt aan Minister Cora van Nieuwenhuizen. Wordt dit alles gedaan om een positieve beslissing van de Minister te forceren? Waarom kijkt het Waterschap niet objectief naar de systeemmaatregel? Is het echt alleen maar te doen om het geld uit de MIRT pot? Waarom wordt het hydraulisch knelpunt niet opgelost? Dit bespaart miljoenen in de dijkversterkingen stroomopwaarts! De dorpsraad Arcen voelt zich niet serieus genomen bij de afweging van de systeemmaatregel vandaar bijgaand artikel.