Provinciale Staten laat Hertogbroek onderzoeken!

Uitslag van de stemming

Vanavond is in de Provinciale Staten een motie van Thea Jetten over de dijkversterking in Arcen in stemming gebracht. Met een overweldigende meerderheid werd deze aangenomen. De motie vraagt om een onderzoek naar de aantijgingen van de dorpsraad aan het waterschap dat deze de minister onjuist heeft geïnformeerd en naar een rapportage van de effectiviteit van plan Hertogbroek en of Hertogbroek kan dienen als alternatief voor de dijkteruglegging. Hieronder kunt u de hele motie downloaden. Dank Thea!

Systeemmaatregel ten koste van alles?

De systeemmaatregel Arcen lijkt een logische keuze. Het hydraulische knelpunt bij het veer naar Broekhuizen moet worden opgelost en dit kan door Waterschap Limburg worden uitgevoerd in combinatie met het HoogWaterBeschermingsProgramma. Nader onderzoek leert echter dat de systeemmaatregel het hydraulisch knelpunt niet oplost. Het door de dorpsraad Arcen aangedragen plan Hertogbroek doet dat wel. Na deze conclusie maakt het Waterschap een draai en zegt dat het oplossen van het knelpunt niet de reden is voor de systeemmaatregel, maar het behouden van winterbed. Het Waterschap gaat zelfs zo ver dat het onjuiste informatie verstrekt aan Minister Cora van Nieuwenhuizen. Wordt dit alles gedaan om een positieve beslissing van de Minister te forceren? Waarom kijkt het Waterschap niet objectief naar de systeemmaatregel? Is het echt alleen maar te doen om het geld uit de MIRT pot? Waarom wordt het hydraulisch knelpunt niet opgelost? Dit bespaart miljoenen in de dijkversterkingen stroomopwaarts! De dorpsraad Arcen voelt zich niet serieus genomen bij de afweging van de systeemmaatregel vandaar bijgaand artikel.

Bericht van de Klosterhoaf

Woonzorghuis Klosterhoaf staat voor Zorgzaam Samen Leven, met veel aandacht voor het familiegevoel en het gemeenschapsgevoel. We bieden ouderen met dementie en/of lichamelijke beperkingen een fijne en liefdevolle plek om op een waardige manier te kunnen wonen. Sommige bewoners hebben moeite met hun geheugen en oriëntatie-vermogen ten gevolge van hun dementie of andere aandoening. Echter wij vinden het belangrijk dat mensen vrij zijn in hun bewegen en invulling van de dag en daarom is bij ons de deur open. In de praktijk kan dit betekenen dat bewoners van Klosterhoaf ook kunnen genieten van het mooie Arcen. Ergens op een terrasje zitten of aan de wandel zijn. De meeste bewoners kunnen hun nieuwe woonomgeving prima terugvinden. Anderen wat moeilijker. In dat geval hebben wij met de familie afspraken gemaakt over de veiligheid en bewegingsvrijheid. Onze collega’s gaan zo nodig het dorp in om bewoners waarvoor dit noodzakelijk is mee terug te begeleiden naar Klosterhoaf.

Natuurlijk kunt u ook altijd even contact opnemen met ons wanneer u denk dat een van de bewoners die aan de wandel is, toch onze hulp nodig heeft. U kunt dan bellen naar 077-7201928.