Opdrijvende dijk

Voor het aanzicht van Arcen zou het veel beter zijn om in het centrum een opdrijvende dijk te realiseren in plaats van een muur met glas. Een zelfopdrijvende dijk is nagenoeg niet te zien bij normale waterstanden en komt omhoog bij hoogwater. Het aanzicht van Arcen blijft dan minstens zo mooi als het nu is én Arcen is goed beschermd tegen hoogwater. Het contact van het dorp met de Maas blijft behouden.

Ben je ook voor een opdrijvende dijk? Laat dit weten door een bijdrage te storten, ook al is het maar één euro. Het aantal mensen dat reageert is nu van meer belang, dan de hoogte van de bijdrage. Met die bijdrage laat je zien dat Arcen, Arcen wil blijven.

Stort je bijdrage via overschrijving naar bankrekening:
NL 09 RABO 032 341 2831 t.n.v. Stichting Belangenbehartiging Bewoners aan de Maas
onder vermelding van “Bijdrage Zelfopdrijvende Dijk”.

Of
Doe je bijdrage in een enveloppe (met vermelding van naam en adres) in de brievenbus op Maasstraat 27 of 59

Of
Maak gebruik van de QR code

help mee en doneer!

De plannen voor de dijkversterking in het centrum van Arcen gaan er van uit om een glazen wand te realiseren als op bijgaande impressie van het Waterschap. In de ogen van de dorpsraad doet een glazen wand echter totaal geen recht aan het karakter van Arcen aan de Maas en betekent dit een vreselijke aanblik van ons dorp. Bent u het hiermee eens?

We kunnen een glazen wand voorkomen en het karakter van Arcen aan de Maas behouden. Dit kan door een opdrijvende dijk te realiseren. Voorwaarde is dat het verschil in prijs tussen een glazen wand en een opdrijvende dijk wordt weggewerkt. Het prijsverschil is relatief nog maar klein en het is zeker mogelijk om dit weg te werken. Om de gemeente Venlo, de Provincie Limburg en Waterschap Limburg te bewegen het verschil te overbruggen moeten we laten zien dat er veel draagvlak is in het hele dorp voor een opdrijvende dijk. Dit kun je laten zien door een bedrag over te maken op NL09RABO0323412831 t.n.v. stichting belangenbehartiging bewoners aan de Maas onder vermelding van “zelfopdrijvende dijk”. Het is vooral belangrijk dat veel mensen een donatie doen, de hoogte hiervan is wat je hiervoor kan missen.

Help mee en laat Arcen een Parel aan de Maas blijven!

Veranderingen bestuur

Binnen het bestuur hebben enige mutaties plaats gevonden. Eigenlijk zou dit per 1 juni gebeuren maar door het coronavirus werd dit enigszins enigszins vertraagd. Wies Muyres en Hans Naus zijn beiden gestopt als bestuurslid. We hebben hen met een kleine attentie bedankt voor hun inzet, maar hopen dit nog dik over te doen tijdens een openbare dorpsraad. Op dit moment is dat echter nog niet mogelijk. BEDANKT!

Sophie Stiel heeft de taak van penningmeester op zich genomen en we hebben een nieuw bestuurslid: Peter Smits. Peter is enthousiast om iets te betekenen voor de gemeenschap en heeft zijn eerste bestuursvergadering reeds bijgewoond. Succes Sophie en Peter!

Samen aan de bal voor Arcen Centrum!

Foto: de Limburger

De laatste maanden is er veel gebeurd met betrekking tot de dijkversterking voor Arcen midden. Op dit moment vinden de laatste overleggen plaats om het definitieve verschil in prijs te bepalen tussen een opdrijvende kering en een kering met glas. Er is nog steeds een substantieel verschil maar er lijken kansen te liggen om dit te overbruggen. Het Waterschap Limburg heeft een persbericht doen uitgaan om te benadrukken dat Waterschap, Provincie, Gemeente, Stichting Maasbewoners en de dorpsraad samen proberen om een opdrijvende kering voor elkaar te krijgen. Het persbericht kunt u HIER vinden. Binnenkort meer nieuws over de acties die gaan volgen.