Arcen wil een flexibele dijk

Vandaag stond er in artikel in de Limburger over de dijkverzwaring in Arcen. Op zich een goede weergave, er zijn echter twee correcties te maken.  De eerste correctie is dat de enquête niet is uitgevoerd door de dorpsraad maar door de stichting bewoners aan de Maas. Hierna zijn de resultaten besproken tijdens een avond die georganiseerd werd door de Stichting en de Dorpsraad. De tweede correctie is dat ik geen vrouw ben maar een man, voor de zekerheid heb ik dit nog even gecheckt. Morgenavond is er een informatiebijeenkomst van het Waterschap over de stand van zaken in Arcen. Als je interesse hebt moet je beslist komen kijken. CU!

Nieuwe huurwoningen aan de Wal!

Afgelopen woensdag was er overleg van de dorpsraad met Woonwenz en Heijmans over de te bouwen huizen aan de Wal. De gemeente Venlo gaat in december 2017 beginnen met de grondwerkzaamheden waarna de firma Heijmans in februari 2018 begint met de daadwerkelijke bouw. Indien er geen tegenvallers zijn worden de huizen juli 2018 opgeleverd. Medio december 2017 volgt er een informatieavond van Woonwenz over de werkzaamheden en over het project zelf. Nadere info volgt.

Kleine verkeerswerken

De Dorps- en Wijkraden  van de gemeente Venlo mogen ieder jaar de gemeente voorstellen doen welke kleine verkeerswerken wenselijk zijn. Een aantal werken wordt daadwerkelijk uitgevoerd maar de meeste worden afgewezen. De dorpsraad Arcen heeft 2 kleine werken gehonoreerd gekregen. Andere zoals een apart wandelpad van de dienstingang van de kasteeltuinen naar de rotonde zijn afgewezen. De fietsers en voetgangers blijven elkaar in de weg zitten op dit gedeelte! Het pad wat er nu ligt is te smal voor een tweezijdig fietspad. Nu moeten er ook nog de wandelaars overheen!

De werken die wel gehonoreerd zijn:

-Deze week zijn de parkeerplaatsen tegenover Alt Arcen iets uitgebreid en veranderd, waardoor een los- en laadzone ontstaat. Vrachtauto’s hoeven dan niet (langdurig) op de straat te parkeren.

-Volgende week wordt de kruising Koestraat/Barones van Wijmarstraat aangepakt. De kasseien worden verwijderd, zodat er een gelijkwaardige kruising ontstaat. Dat betekent dat verkeer op de Barones richting MFA voorrang moet geven aan verkeer komend uit de Koestraat. Het verkeer op de Barones moest al voorrang verlenen aan verkeer van rechts uit de Lingsforterweg.