Incluzio Sociale Basis Team Venlo Noord stelt zich voor!

Op 1 april 2020 is Incluzio in Venlo van start gegaan onder de naam ‘Incluzio Sociale Basis Venlo’. Met 6 Teams Sociale Basis geeft Incluzio vanaf die datum samen met professionals, stagiaires, vrijwilligers, de bewoners en partners vorm aan de sociale basis in de gemeente Venlo.

De sociale basis bestaat onder andere uit open inloop, wijkteams en informatie en adviespunten. Het Team Venlo Noord wil zich aan je komen voorstellen in Arcen. Daarom nodigen wij je uit om kennis te komen maken op donderdag 17 september van 19.00 tot 20.30 uur op het speelpark Boerenweg/Gerstkamp. Ook kunnen wij je vertellen wat ons team voor jou, je naaste, je dorp, je wijk of straat kan betekenen. Neem je eigen kop/mok en stoeltje mee dan zorgen wij voor de koffie, thee en iets lekkers!                                                                                           

Fietstocht met dorpswethouder Roest

Gistermiddag heeft de dorpsraad, in een heerlijk zonnetje, een fietstocht door Arcen gemaakt met dorpswethouder Roest en stadsdeelmanager Pieter van de Rijdt. We hebben zaken aan kunnen geven waar nog werk aan de winkel is, maar ook zaken die reeds zijn gerealiseerd. Het fietspad en de berm van de schans stond lekker vol met geparkeerde auto’s zodat het parkeerprobleem goed in beeld kwam. We vroegen aandacht voor de voormalige Rabobank en lieten de nieuwe huurhuizen aan de Wal zien. Daar wil Arcen er meer van. We fietsten via de Klosterhoaf naar het speelpark en vandaar naar de Henri Dunantstraat. De voormalige seniorenwoningen moeten volgend jaar worden gesloopt, dat zou een mooie plek zijn voor nieuwe levensloopbestendige woningen. Er is in Arcen nog veel vraag naar goedkope huurwoningen voor starters en senioren! We fietsten via de Maasstraat met de zieke kastanjebomen naar de hoek met de Kruisweg. Hier hebben we stilgestaan bij de dijkversterkingen de samenhang tussen de verschillende maatregelen uitgelegd. Van hieruit gingen we via de Brandemolen naar de parallelweg en vandaar naar de Lingsforterweg. Hier is het fietspad verbreed, maar de aansluiting moet nog beter. Verder via MFA de Schans naar de Schanstoren. De kansen die er voor Arcen liggen op toeristisch gebied, in samenhang met de dijkversterking, kwamen hier aan de orde. Als laatste hebben we de voormalige Chinees besproken en de groenstrook die er achter ligt en eigendom is van de gemeente. De wethouder heeft aandachtig geluisterd en hier en daar nog tips gegeven. Dank voor uw komst wethouder Roest!

Géén openbare dorpsraad in september

Het bestuur heeft besloten om in september geen openbare dorpsraad te organiseren in verband met de corona crisis. De eerstvolgende openbare dorpsraad is nu gepland op woensdag 25 november. Wij zullen extra aandacht besteden aan deze website en vaker artikelen plaatsen in de Maasdorpen. Ook via social media zullen wij extra actief zijn om de inwoners te informeren over zaken die spelen, maar ook om te vragen welke verbeterpunten er voor Arcen zijn. Natuurlijk is het ook mogelijk om deze punten te melden via info@dedorpsraadarcen.nl. Dit mailadres is echter geen brievenbus voor zaken die bij de gemeente moeten worden gemeld. Deze brievenbus is info@venlo.nl van de gemeente Venlo, tijdens kantooruren telefoonnummer 14077.