52% spoedritten ambulances op tijd

De ambulancezorg Limburg-Noord (AZLN) wil de cijfers van de aanrijtijden naar Arcen over 2021 niet aan de dorpsraad verstrekken. Wij zouden volgens AZLN de cijfers alleen maar verkeerd kunnen interpreteren?! Via de gemeente Venlo hebben we dan toch een deel van de cijfers gekregen. Het gaat om het percentage van spoedritten die binnen 15 minuten ter plekke waren. Volgens een door de minister gestelde norm moet 95% van deze ritten, binnen 15 minuten zijn ter plaatse zijn. In Arcen was dit slechts in 2019 slechts 69%. In plaats van deze prestatie te verbeteren, werd de Ambulancepost uit Well in 2020 naar Bergen verplaatst. Dit betekent voor Arcen een verslechtering waardoor in 2021 slechts 52% van de ambulances op tijd was.

Een ander interessant cijfer is de gemiddelde aanrijtijd. Na de verplaatsing van de ambulancepost is deze aanrijtijd voor Arcen met ongeveer 3 minuten toegenomen, terwijl elke seconde telt! Over 2021 hebben we deze gemiddelde aanrijtijd echter niet gekregen. We blijven er natuurlijk wel om vragen.

Er is een nota goede ambulancezorg waarin een aantal zaken staan waaraan de ambulancezorg zich moet houden. Open communicatie is daarin zeer belangrijk. Uit de nota: “(Potentiële) patiënten en hun naasten worden goed geïnformeerd over de zorg die zij (gaan) krijgen en wat zij van de ambulancezorg mogen verwachten”. Naar onze mening zou AZLN open en eerlijk moeten communiceren over de prestaties die in Arcen worden behaald. Het valt de dorpsraad erg tegen dat dit tot nu toe niet gebeurd. Is er iets te verbergen?

In mei wordt een bijeenkomst belegd met Gemeente Venlo en AZLN, de dorpsraad mag daar ook bij aanwezig zijn. Hopelijk komst AZLN dan met een goede oplossing voor de aanrijtijden in Arcen. De Gemeente Venlo, AZLN én de dorpsraad zouden allen het zelfde doel voor ogen moeten hebben: een goede ambulancezorg in Arcen!

Parkeeroverlast blijft aanhouden

Afgelopen donderdag is er door de gemeente Venlo een parkeerpanel gehouden met als doel de parkeerproblemen in Arcen op te lossen. Ondanks het verzoek van deelnemers uit Arcen om de bijeenkomst fysiek te houden in MFA de Schans, werd deze digitaal uitgevoerd. Bij aanvang van de teams-meeting waren er slechts 3 Arcenaren aanwezig en ongeveer 10 gemeente ambtenaren.

Parkeeroverlast van toeristen is reeds lang een groot probleem in Arcen. Daarom is de dorpsraad in januari 2018 begonnen met een parkeervisie voor Arcen. De gemeente Venlo werd er bij betrokken en ook ondernemers en de kasteeltuinen haakten aan. In 2019 was de visie klaar om aangeboden te worden aan het college. De strekking van de visie was dat toeristen naar het parkeerterrein van de kasteeltuinen geleid moeten worden en via een goede route naar het centrum kunnen gaan. Het college vond een parkeervisie een goed idee maar wilde niet enkel een visie voor Arcen maar voor de hele gemeente Venlo. Arcen stond hierdoor met lege handen maar kreeg de toezegging dat er een pilot zou worden uitgevoerd omdat er al zo veel was gedaan. De vertraging zou minimaal zijn. Het is nu maart 2022 en er is nog steeds geen actie ondernomen.

Tijdens het parkeerpanel werd meermalen groot ongenoegen geuit door de deelnemers uit Arcen over het vele gepraat zonder actie. Op de vraag om noodmaatregelen werd niet ingegaan terwijl de overlast in Arcen blijft aanhouden. Afgelopen weekend was Arcen weer vol geparkeerd en reden vele toeristen én inwoners rond op zoek naar een parkeerplekje. Gemeente Venlo neem eindelijk eens actie!