Bezoek minister Cora van Nieuwenhuizen

 

In november gaat minister Cora van Nieuwenhuizen een beslissing nemen over een eventuele dijkteruglegging in onder meer Arcen bij de brouwerij. Gisteren kwam ze op werkbezoek en was er de gelegenheid voor de dorpsraad om de belangen van Arcen voor het voetlicht te brengen. Er zijn een aantal interviews gemaakt en om deze makkelijk te kunnen vinden zijn een aantal links ingevoegd. HIER een L1 pagina met interviews met de minister, een ander interview met de voorzitters van de dorpsraden Wessem en Arcen onder aan de pagina een interview met Patrick van den Broeck, dijkgraaf van waterschap Limburg. Verder HIER een bijdrage van Omroep Venlo.

Een aantal inwoners wilden graag de belangen van Arcen aan de minister laten zien en hadden spandoeken opgehangen en posters verspreid.

Volgens de werkgroep van de dorpsraad is een eiland rondom de brouwerij een slecht plan en een schiereiland een minder slecht plan maar nog steeds geen oplossing voor de flessenhals bij het veer naar Broekhuizen. Tevens zijn ze beide erg duur en niet goed voor de brouwerij en de andere bedrijven.

Het is een goed plan om het dijktraject te stroomlijnen en Hertogbroek te realiseren. Dit lost écht zaken op en verdient zichzelf terug voordat het geld is uitgegeven. Tevens geeft dit volop ruimte aan de brouwerij en de andere bedrijven om zich te ontwikkelen en heeft dit geen impact op het woongenot van Arcenaren. Hertogbroek haalt de flessenhals weg en kan tot 20 cm peilwinst opleveren. Deze centimeters hoeven dan niet bovenop de nieuwe dijken te komen en maken deze zo veel goedkoper. Plan Lottum/Broekhuizerweerd geeft nog eens 15 cm winst en veel ruimte voor de rivier. Dit zijn oplossingen die zoden aan de dijk zetten, een (schier)eiland is een schijnoplossing die onnodig veel geld kost!

Is het Waterschap tegen een eiland?

Gisteravond spraken Waterschap Limburg en de Dorpsraad Arcen over het voorgenomen eiland bij de Hertog Jan brouwerij. Dit alles vond plaats tijdens het Nedinscoplein van omroep Venlo. Het lijkt er op dat het waterschap nu om is en geen eiland meer wil maar een schiereiland. Als het glas halfvol is dan kun je dit als pure winst zien. Arcen wil echter het glas helemaal gevuld hebben! Klik op de afbeelding om de uitzending te bekijken. Na het openingsnummer door de band Jane zijn de dijken in Arcen het eerste onderwerp.

 

Weggooien belastinggeld

Vandaag staat er een artikel in de Limburger over Hertogbroek als alternatief voor de systeemmaatregel (een ringdijk om de brouwerij). Hertogbroek levert ongeveer 20 cm peilwinst op, past in het landschap en is wat de bewoners willen. Het commentaar van het Waterschap is dat de systeemmaatregel nog steeds nodig is. Jammer dat in het artikel niet wordt gevraagd naar het waarom. Waarschijnlijk staat het Waterschap dan met de mond vol tanden. €40 miljoen uitgeven voor 2 cm peilwinst is niet uit te leggen, dit is weggooien van belastinggeld! Een ringdijk past bovendien niet in het landschap en verpest het woongenot van vele inwoners aan de Maasstraat die een dijk pal achter hun huis krijgen. Ook zullen enkele huizen gesloopt moeten worden om de schamele 2 cm peilwinst voor elkaar te krijgen. Dat de systeemmaatregel een slecht plan is proberen we minister Cora van Nieuwenhuizen ter plekke te laten zien, de uitnodiging is de deur uit.

Werkgroep Dijkversterking

De werkgroep is bij elkaar geweest en heeft elkaar bijgepraat over de lopende zaken.

Arcen Noord: Het rapport Hertogbroek is binnen en we zullen dit binnenkort publiceren. Eerst willen we nog commentaar van het Waterschap afwachten over onze bevindingen. Samengevat is de conclusie van dorpsraad Arcen dat Hertogbroek een waterstandsverlagend effect van 18,5 tot 20,7 cm geeft. Wel moet er nog nader onderzoek gedaan worden naar de benodigde aanpassingen voor bijvoorbeeld de scheepvaart. Tevens maakt plan Hertogbroek de systeemmaatregel Arcen overbodig. Er moet nog aan de bewoners gevraagd worden naar hun voorkeur voor het traject ná de brouwerij. Langs de Maasstraat richting Rooland of richting oosten parallel aan de kruisweg.

Arcen Centrum: Het zijn het vooral de financiën waar nog veel onduidelijkheid over bestaat. Er heeft in de Limburger een artikel gestaan over het geld dat op is voor de dijkversterkingen. Betekent dit dat Arcen geen opdrijvende dijk krijgt? Wat kost een opdrijvende dijk?

We zijn volop in de slag met allerlei professionals en beslissers en hopen dat de minister en het Waterschap Limburg goede keuzes maken. Meer nieuws tijdens de openbare dorpsraad.

 

Openbare Dorpsraad

Ditmaal een groot aantal onderwerpen. Hoofdmoot is de parkeervisie die zo goed als af is. Jasper van der Beek zal de visie presenteren waarna er nog zaken kunnen worden ingebracht door de aanwezigen. Hierna wordt de visie definitief en komt er hopelijk ook geld vrij op de begroting. Zodra de visie beschikbaar is komt deze op onze website. Laat je horen!

HIER is de downloadbare versie